www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geloven met Petrus
Jos Douma
Uitgeverij Ark Media
65 pagina's, 6,95
ISBN 9789033800290
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In deze bijbelstudies schrijft Jos Douma over de persoon van Petrus. Door de ontmoetingen met Petrus kunnen we veel leren over geloven, maar vooral ook over Jezus. 
Petrus leert ons steeds opnieuw, ook als we in ons geloof door diepe dalen gaan, om te zeggen: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God!' 
In deze bijbelstudies is Petrus ons voorbeeld, zowel met betrekking tot de kracht als tot de zwakheid van ons geloof. Negen bijbelstudies die ons geloof verrijken. 
Jos Douma is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle en auteur van boeken op het gebied van bijbellezen, geloofsbeleving en kerk-zijn vandaag. Jos doceert als gastdocent Homiletiek (preekkunde) en stond mede aan de wieg van de preekbeweging Passie voor Preken. Hij is getrouwd en heeft vier zoons. www.josdouma.nl 
 


1. - oktober 2013 - www.uitdaging.nl


Bijbelstudie over geloof en twijfel

Recensie door Elze Sietzema-Riemer

Hoe staat jouw geloof er voor? Is er stilstand, achteruitgang of groei? En zou je willen groeien in je geloof? Deze vragen staan centraal in Geloven met Petrus van Jos Douma. Negen Bijbelstudies waarmee Douma het gesprek opent voor de realiteit van geloven, met alle sterke en zwakke momenten die je daarin kunt ervaren.

Jos Douma is predikant van de vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Zwolle en docent Spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Hij heeft al een twintigtal boeken geschreven waarin hij de lezer stimuleert Jezus steeds beter te leren kennen. In al zijn werk vormt spiritualiteit een belangrijke leidraad.

Twijfel
Het aardige van het nieuwe boekje is dat het veel aandacht heeft voor geloof en twijfel, in de veronderstelling dat deze twee elkaar niet uitsluiten. Twijfel zie je in de Bijbel bij veel personen terug. Petrus is hier een voorbeeld van; hij vormt dan ook de identificatiefiguur.

Douma: 'Petrus leert ons steeds opnieuw, ook als we in ons geloof door diepe dalen gaan, om te zeggen: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God!'

Douma's schrijfstijl is helder en toegankelijk. Hij schreef de studies voor kringgebruik, maar ze zijn ook geschikt voor zelfstudie. Alle studies hebben aandacht voor de wereld waarin we leven en de uitdagingen die daar bij horen. Dit maakt dat je er ook echt wat mee kan in het leven van alle dag.

www.vergadering.nu