www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Christenen door de eeuwen heen
Tim Dowley
Uitg. Ark Media, Amsterdam 2009
176 blz. geb. € 19,95 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In de Bijbel lezen we over Jezus’ volgelingen. Maar hoe is het verder gegaan met de mensen die Jezus’ weg volgden – vanaf de vroege Kerk tot nu.
Christenen door de eeuwen heen beschrijft in chronologische volgorde tweeduizend jaar christendom op een overzichtelijke wijze. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: kerkstromingen, kloosters en kloosterorden, Bijbel en bijbelvertaling, de relatie tussen christenen en moslims, missie en zending, christelijke muziek en de wereldwijde Kerk vandaag.
• Full colour illustraties en foto’s;
• Kaarten die de verspreiding van het christendom illustreren;
• Uitgebreide informatie over sleutelpersonen: Paulus, Augustinus, Thomas van Aquino, Franciscus van Assisi, Martin Luther, Johannes Calvijn, Johannes XXIII, Karl Barth, Moeder Teresa, Billy Graham en vele anderen;
• Verschillende stromingen uitgebreid toegelicht.

Prettig leesbaar naslagwerk voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van het christendom.


1. Nederlands Dagblad - 20 november 2009 - www.nd.nl 

Christenen door de eeuwen heen

Boekrecensie door Roel Sikkema
“Het is bijna onmogelijk om in slechts 176 bladzijden een volledig chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het christendom te geven”, schrijft Tim Dowley terecht in de inleiding voor dit boek. Desondanks is hij erin geslaagd veel waardevols bijeen te brengen, zodat zijn boek een handig naslagwerk is geworden. Wie even snel wil weten wie Marcion was en wat Pelagius eigenlijk leerde, kan hier snel terecht. 
Vrij lang wordt stilgestaan bij de vroege kerk en de middeleeuwen, maar dat is gezien de blinde vlek die veel protestanten voor die perioden hebben, geen nadeel. 

In diverse kadertjes worden sommige termen nader uitgelegd of wordt meer informatie gegeven over belangrijke figuren uit de kerkgeschiedenis. Een enkele keer veronderstelt Dowley iets bekend wat hij niet nader uitlegt. Zo komt een keer de term arminiaans voor, terwijl in het register niet terug te vinden is wie Arminius was en wat die naar hem genoemde stroming inhoudt. 

Niet helemaal correct is het kaartje waarop de religieuze verdeling van Europa in 1560 is getekend. Nederland wordt daarin nog helemaal tot het rooms-katholieke kamp gerekend, terwijl in de tekst staat vermeld dat toen sommige steden al forse calvinistische minderheden hadden. 

De vertaling is over het algemeen correct. Wel is de vertaler wat doorgeslagen in het vernederlandsen van Engelse kerknamen, zoals bij de ‘reformed churches’. Bijvoorbeeld in de zinnen: ‘De eerste ‘Great Awakening’ was een opwekking in de Amerikaanse koloniën. Ze begon in de Nederlandse Hervormde kerk en verspreidde zich naar de presbyterianen en congregationalisten’. Maar deze kritische opmerkingen doen niet af aan de waarde van dit ook nog eens prettig geprijsde boek. www.vergadering.nu