www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Woord en Geest
Guy P. Duffield en Nathaniel M. Van Cleave
Kok Kampen
659 pagina's, € 37,50
ISBN 9789043512213
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Woord en Geest geeft in tien hoofdstukken een uiteenzetting van de belangrijkste leerstukken van de pinksterbeweging en is daarmee het meest volledige overzicht tot nu toe. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: de Schrift - God - de mens - de zonde - de verlossing - de heilige Geest - goddelijke genezing - de gemeente - de engelen - de laatste dingen. De leerstukken die worden beschouwd als kenmerkend voor de pinksterbeweging (zoals goddelijke genezing, de doop in de heilige Geest en de gaven van de Geest) krijgen bijzondere aandacht. De uitvoerige registers van personen, schriftverwijzingen en onderwerpen maken het boek tot een zeer bruikbaar naslagwerk. 

Guy P. Duffield en Nathaniel M. Van Cleave zijn beiden meer dan vijftig jaar actief als voorganger en leraar in de pinksterbeweging in Amerika en hebben verschillende publicaties daarover op hun naam staan. De vertaler, Evert van der Poll, is theoloog.


1. Uitdaging – mei 2006

'Een nieuw tijdperk van de Pinkstergeest komt eraan'

'Ik ben er diep van overtuigd dat dit boek geheel past bij een nieuw tijdperk van geestvervullende dienstbaarheid in de autoriteit van de Naam van Jezus.'

Dit schrijft Jack W. Hayford, oprichter en pastor van The Church On The Way, in zijn inleiding bij Woord en Geest, een boek over de hoofdlijnen van de theologie van de pinksterbeweging.

Hayford constateert dat het vernieuwingstij van de afgelopen twee decennia langzaam wegebt. Dit dient volgens hem echter slechts om ons voor te bereiden op een nog machtiger golf van zegen. Het boek past, aldus Hayford, geheel bij de komende nieuwe doorbraak van Gods genade.
De auteurs, Guy P. Duffield en Nathaniel M. Van Cleave, zijn beiden meer dan vijftig jaar actief als voorganger en leraar in de pinksterbeweging in Amerika en hebben verschillende publicaties daarover op hun naam staan. Zij vonden het belangrijk om de theologie van de pinksterbeweging grondig en systematisch in kaart te brengen, te meer omdat binnen de christelijke kerk wereldwijd de pinksterbeweging de snelst groeiende richting is.

Daarnaast wilde het tweetal laten zien dat de pinksterbeweging niet slechts is gebaseerd op een geďnspireerde beleving, maar gefundeerd op de hele Bijbel als het Woord van God. 'Wij zijn een bijbelgelovig volk."

Het bijna zevenhond pagina's tellende werk geeft een nauwgezette en uitgebreide omschrijving van de pinkstertheologie. Het bevat diepgaande uiteenzettingen over de leer aangaande de Schrift, God, de mens, de zonde en de verlossing. Uiteraard is er daarnaast veel aandacht voor typische pinksteronderwerpen als de Heilige Geest, Goddelijke genezing en de eindtijd.

Het boek is weliswaar dik, maar de inhoud is toegankelijk en overzichtelijk ingedeeld. Dit maakt dat Woord en Geest niet alleen verrijkend is voor theologen, maar ook voor 'gewone' gelovigen. Bovendien geeft de combinatie van traditionele
theologie en gezichtspunten van de pinksterkerk het boek een vertrouwd en tegelijk verfrissend karakter.

Daarmee is het boek niet alleen interessant voor pinkstergelovigen. Of zoals Hayford het verwoordt: "De 'pinksterkracht' van dit boek is niet ontleend aan een beweging van nog geen jaar oud, maar aan de Geest die op een gegeven moment, op de pinksterdag, de gemeente tot leven riep."

www.vergadering.nu