Recensieindex


Ronald Dunn, Zal God mij genezen?
Over ziekte, geloof en gebed.
Uitg. Gideon, Hoornaar; pb 232 blz.
ISBN 9789060677599
prijs 15,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Geneest God de zieken vandaag nog? Zo ja, hoe doet Hij dat? Zo nee, waarom niet? In een periode dat soms extreme posities worden betrokken, heeft Ron Dunn het aangedurfd tussen de twee fronten te gaan staan. Hij laat zien waar de moderne obsessie voor een mooi en strak lichaam vandaan komt. Gods beloften van voorspoed en genezing lijken daar naadloos bij aan te sluiten. God wil immers het beste voor ons!
Maar, vraagt Dunn zich af, doen wij recht aan de Bijbel, als wij de genezingsverhalen zonder meer overplaatsen naar de tijd van nu? Was de tijd van Jezus en de apostelen dan niet uniek? 
Mogen wij Gods genezing opeisen 'claimen', om met een veelgebruikt woord te spreken omdat Jezus ook daarvoor is gestorven? Of moeten we concluderen dat er geen goddelijke genezing meer is, omdat we nu de Bijbel hebben en er geen wonderen meer nodig zijn?
In harmonie met de bijbelse teksten en met het gerechtvaardigde verlangen naar Gods ingrijpen, komt Ron Dunn uit bij het gelovige gebed, waar God naar luistert.
Een bemoedigend boek voor wie bij God genezing zoekt.Bode - april 2004
Recensie door Henk P. Medema
Zal God mij genezen?

Waarom gebruikt God zijn macht niet om alle pijn weg te nemen? Heeft Hij nog wel de soevereine macht om mensen te genezen? Wil Hij dat ook? Mogen wij (of moeten wij zelfs) in gelovig gebed en in genezingsbediening daarop een beroep doen? Ronald Dunn heeft enig recht van spreken over dit onderwerp. Dit boek is een resultaat van zijn persoonlijke zoektocht. Zelf overtuigd van de macht van God, auteur van een boek over de macht van voorbede, spreker in vele landen over het overwinnende christelijke leven, kreeg hij in zijn omgeving met zeer ernstige ziekte te maken, en werd hijzelf getroffen door ernstige psychische depressies. Iemand zei hem dat hij niet genoeg geloof had om genezen te worden. Maar, zegt Dunn, dat was mijn probleem niet: ik had niet genoeg geloof om ziek te blijven, als dat zo zou moeten zijn (p. 17). Daarmee is de spanning van dit boek scherp getekend.

Iedereen die het boek 'Geneest de zieken' van Willem Ouweneel gelezen heeft, zou ook dit boek moeten lezen. Wat is het verschil? Theologisch is Dunn veel beknopter en beperkter in zijn uiteenzettingen. In pastoraal en menselijk opzicht raakt zijn boek echter de lezer onmiddelijk op de juiste golflengte. De auteur noemt vele voorbeelden uit zijn eigen omgeving, en beschrijft ze zeer invoelend. Hij gaat de scherpte van de dilemma's niet uit de weg, is bepaald geen cessationist (d.w.z. iemand die meent dat genezingswonderen sinds de eerste tijd van het christendom zijn opgehouden), heeft geloofsmoed om met volmacht voor zieken te bidden. Maar hij kan niet geloven dat God altijd wil dat we gezond zijn, noch dat de wonderen die Jezus en de apostelen deden, zonder meer het model zijn voor onze tijd. En hij heeft nog wat meer indringende vragen. Dunns uiteenzettingen over hermeneutiek (de leer van bijbeluitleg) zijn de moeite van het lezen zeer waard.

Eigenlijk maakt dat nieuwsgierig naar zijn eigen detailuitleg op allerlei punten, maar daarin worden we dan weer een beetje teleurgesteld. De exegese bijvoorbeeld die hij geeft van Jakobus 5 (p. 170vv.) is wel interessant, maar niet echt overtuigend, en juist op dit punt zouden we ook een meer gedetailleerde pastorale benadering hebben verwacht. Lang niet alle Schriftgedeelten die over genezing gaan, worden in dit boek besproken. Maar de breedte van het thema wordt wl neergelegd. Het meeste indruk maakte op mij het derde deel, 'Gods goedheid ontdekken in het lijden' (p. 159vv.). Met name hoofdstuk 19 vond ik ontroerend. De auteur beschrijft daarin uitvoerig een gesprek dat hij had met zijn vriend Manley Beasley, een opwekkingsprediker in de traditionele zin van het woord, die een zeer pijnlijk ziekbed en sterfbed had. Alleen al om die bladzijden is dit boek de moeite van het lezen
waard.


www.vergadering.nu