www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Dezelfde God?
Jezus, heilige Geest, God in het christendom en in de islam
Mark Durie
Utrecht: Victory Publications 2009
154 blz. Prijs 14,75
ISBN 9789490141011
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het lijkt een simpele vraag, maar dat is hij niet. Moslims staan erop dat we dezelfde god aanbidden en in feite vereist het getuigenis van de Koran dat zij dit geloven. In Dezelfde God? toont Durie aan dat christenen goede redenen hebben om vraagtekens bij deze islamitische stelling te zetten. Dezelfde God? vergelijkt de HEER (JHWH) van de Bijbel met de Allah van de Koran en toont helder aan vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom dat de HEER God van de Bijbel en Allah van de Koran in vele opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en verschillende capaciteiten, dat van hen niet gezegd kan worden dat ze dezelfde god zijn.
Dr. Mark Durie is theoloog, mensenrechtenactivist en pastor van een Anglicaanse kerk. Hij heeft vele artikelen en boeken over de taal en de cultuur van de Atjenesen, christen-moslim relaties en religieuze vrijheid geschreven. Als afgestudeerde van de Australian National University en de Australian College of Theology heeft hij bezoeken gebracht aan de Universiteit Leiden, MIT, UCLA en Stanford, en werd hij gekozen als lid van de Australische Academie van menswetenschappen in 1992.

1 RECENSIE


1. Ellips juli 2010

Geloven christenen en moslims in dezelfde God?
Recensie door Dr. H. Bos

Een inspirerend en apologetisch boek schreef Mark Durie over de vraag of moslim en christen uiteindelijk in dezelfde God geloven. Een nuttig boek voor moslims en christenen. Nuttig voor christenen, omdat 'geen andere zaken een christen beter uitrusten voor het getuigen aan moslims, dan een duidelijk begrip van natuur en karakter van de drie-ene God - Vader, Zoon en heilige Geest - zoals die is geopenbaard in de Bijbel, natuurlijk in combinatie met een liefhebbend hart' (p. 135).

Nuttig voor moslims, omdat Durie steeds de volledige tekst uit Bijbel en Koran of Hadith citeert, wat de leesbaarheid vergemakkelijkt. Het onderwerp van het boek is zeer relevant, want dit thema wordt zeer vaak door de moslim gehanteerd in de dialoog. Het antwoord op de vraag was voor mij al helder: Allah heeft geen zoon, terwijl JHWH zijn Zoon zond om ons te redden. Dus kunnen ze nimmer dezelfde God zijn.

Toch heeft het boek Dezelfde God? veel toegevoegde waarde. Durie spit het thema heel grondig en deskundig uit; het helpt om visie te verbreden en inzicht te verdiepen. Stap voor stap blijft er niets over van de islamitische voorstelling van zaken dat het feitelijk om dezelfde God zou gaan. De god van de Koran blijkt uiteindelijk een geheel andere te zijn dan de God die zich in de Bijbel openbaart. Het boek geeft veel nuttige informatie over de theologie van de islam in vergelijking met het rechtzinnige christendom. Ik wens dit boek van harte een tweede druk toe. Daarin zullen dan wel de nodige errata moeten worden doorgevoerd. Het boek heeft mij aangemoedigd om het bijbels getuigenis op liefdevolle wijze en met
passie voor Jezus te blijven benadrukken tegenover moslims. Ik hoop dit boek ook uit te lenen aan sommige van mijn moslimvrienden. Prettig zijn het register, de gesprekspunten voor de dialoog met moslims en de vergelijkende overzichten aan het slot. Van harte aanbevolen.


Lees ook het artikel 'Dezelfde God' door J.J.G. (Hans) Jansen...

Meer op de pagina Bijbelstudie (islam)...

www.vergadering.nu