Recensieindex


Storm op komst
Charles H. Dyer (red.)
Uitg. Het Zoeklicht
80 pag. paperback
ISBN 9789064510816 Prijs Ä 7,95

 


Christenen voor IsraŽl - september 2005

Elke dag is er weer nieuws over belangrijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Wat is daar werkelijk aan de hand? En sluiten al die gebeurtenissen aan op de bijbelse profetieŽn? Om een antwoord te geven op dit soort vragen hebben vijf docenten van het Moody Bible Institute in Chicago het boekje 'Storm op komst in het Midden-Oosten' geschreven.

Het laat zich vlot lezen en geeft antwoord op allerlei andere vragen, zoals: Waarom staat IsraŽl steeds in het middelpunt van het nieuws? Wat zegt de Bijbel over het verleden en de toekomst van IsraŽl? Wat is het verschil tussen Gods plan met de gemeente en Zijn plannen met IsraŽl? Waarom kunnen de VN niet voor vrede in de wereld zorgen? En komen de VS voor in de bijbelse profetieŽn?

Boeiende hoofdstukken zijn met name hoofdstuk 3 (De overgangstijd: de gedaante van de finale supermacht), hoofdstuk 4 (Jeruzalem: het centrum van de storm) en hoofdstuk 5 (Goede raad voor gevaarvolle tijden). Begint het bij u al een beetje te kriebelen?

'Storm op komst' staat onder redactie van Charles H. Dyer, die veel in het Midden-Oosten heeft gereisd. Hij is ook een erkend reisleider in IsraŽl en heeft als auteur, mede-auteur en mede-uitgever meegewerkt aan diverse boeken, waaronder The Rise of Babylon, World News and Bible Prophesy en A Christian Traveler's Guide to the Holy Land.

 


Uitdaging - juni 2005

Storm op komst in het Midden Oosten
Charles H. Dyer

Zin en onzin van vredespogingen in het Midden Oosten

Recensie door Henk Jan Kamsteeg

De talloze vredesbesprekingen tussen IsraŽl en de Palestijnen onder leiding van President Clinton waren eigenlijk vergeefse moeite. Dit omdat Clinton het grondprobleem in het conflict niet inzag.

Dit schrijft Dr. Charles H. Dyer in het boek Storm op komst in het Midden Oosten (uitgave Het Zoeklicht, 80 pagina's, Ä 7,95, ISBN 90 6451081 4). Samen met de media was Clinton in de veronderstelling dat het conflict tussen IsraŽl en de Palestijnen wortelde in sociale, economische of politieke verschillen. Dyer: 'Maar helaas namen zij geen notitie van de fundamenteel belangrijkste kwestie die achter de crisis in het Midden Oosten steekt, de godsdienst. De strijd is in werkelijkheid een strijd om te bepalen wiens God de allerhoogste is."

Samen met vier collega docenten van het Moody Bible Institute uit Chicago schreef Dyer een boek waarin zij de situatie in het Middenoosten vanuit bijbels perspectief bekijken. Het geschetste toekomstbeeld wordt er daardoor echter niet vrolijker op. Integendeel. Alle vredesonderhandelingen lijken tot mislukken gedoemd. "Misschien zou het inderdaad een tijd lang iets rustiger worden in het Midden Oosten, maar het zal niet de uitgebreide, allesomvattende vrede zijn waar mensen al zo lang naar streven."width="1" height="1"

IsraŽl zal daarentegen moeilijkheden blijven kennen tot de wederkomst van Jezus. Deze wederkomst moeten we volgens de schrijvers van het boek overigens niet verwarren met de opname van de gemeente, die er volgens hen aan vooraf zal gaan. "De opname van de gemeente is de eerstvolgende voorzegde gebeurtenis op Gods kalender." Terwijl er geen 'tekenen van de tijd' zijn waarin we in verwachting van de opname op moeten letten, is de wederkomst een volledig andere zaak, betoogt dr. Louis A. Barbieri in zijn bijdrage. Er zal veel ellende vooraf gaan aan de wederkomst. De antichrist zal zich voordoen als een vredevorst. Waar hij uiteindelijk op uit zal zijn is dood en verwoesting in het Midden Oosten.

Waarom dit volgens de schrijvers allemaal gebeuren moet? "Eťn van Gods belangrijkste doeleinden met de komende verdrukking is de hardnekkige weerspannigheid van het volk van zijn volk te verbreken. Als de totale vernietiging van het volk van Gods verbond onvermijdelijk schijnt, zal plotseling Jezus Christus verschijnen die op een wit paard gezeten de hemelse heerscharen aanvoert."

Heeft het gezien deze profetieŽn dan nog wel zin vredespogingen te ondernemen in het MiddenOosten? De Bijbel leert immers dat er geen duurzame vrede zal zijn voordat Jezus terugkomt? Volgens dr. William H. Marty mogen we het er echter niet bij laten zitten. Reden die hij geeft is dat wij Gods tijdschema voor de eindtijd niet kennen. De gebeurtenissen in IsraŽl zijn er geen bewijs van dat dit het begin van het eind is. Daarom, zo schrijft Marty, moeten de VS en andere landen alles doen wat in hun macht ligt om de spanningen in het Midden Oosten te verminderen.www.vergadering.nu