www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


`Wonderen` onder vissers van Joden
100 pag.
Uitg.: Stichting Ebenezer Nederland.

 


1. Uitdaging - juli/augustus 2006 - www.nd.nl 
Wonderen` onder vissers van Joden

Boekrecensie door Johan Th. Bos

Hoewel de Heer toen Hij aankondigde Zijn volgelingen 'vissers van mensen' te zullen maken evident doelde op evangelisatie, denken veel christenen daarbij alleen aan emigratie. Onder 'vissen' verstaan zij namelijk Joden ertoe overhalen zich in IsraŽl te vestigen. Zij brengen Joden dus niet bij hun Messias, maar in het land dat zij ooit inderdaad erfelijk zullen bezitten.

Het boekje 'Wonderen in de grote terugkeer' bevat getuigenissen van allerlei medewerkers aan Ebenezer, de organisatie die de Operatie Exodus uitvoert onder Joden in de voormalige Sovjet Unie. Een actie die kennelijk is gebaseerd op de veronderstelling dat christenen maar vast moeten vooruitlopen op wat Christus Zťlf samen met Zijn Gemeente heeft beloofd te zullen doen in de toekomst.

Het zal dan overigens om 'een gelovig overblijfsel' van hťťl IsraŽl gaan, dus inclusief EfraÔm (de tien stammen). Ebenezer richt zich louter op Juda. Ongetwijfeld goed bedoeld en het boekje getuigt van veel ijver, inzet en doorzettingsvermogen. Maar alle hoofdstukken zijn van de hand van leiders, coŲrdinatoren en andere werkers binnen de organisatie. De gratis naar IsraŽl gebrachte en daar min of meer zonder veel maatschappelijke vooruitzichten gedumpte 'cliŽnten' komen niet aan het woord. Echte vissers van mensen prediken ook Joden het Evangelie, maar dat lijkt voor Ebenezer taboe. Een opperrabijn in Odessa was even bang dat toch zou worden geŽvangeliseerd, meldt de coŲrdinator humanitaire hulp in OekraÔne in het boek. Maar de rebbe kon gerust zijn. 'Ik vertelde hem dat wij geroepen waren om Zijn volk lief te hebben en Zijn wil te doen ( ... ) Spoedig realiseerde hij zich dat onze motieven zuiver waren.'

Zuiver is dus: zwijgen over de Messias en Diens genade. En het volk liefhebben doe je door het de boodschap van redding te onthouden.

'Wonderen in de grote terugkeer' bevat nauwelijks enige bijbelse onderbouwing en is het zoveelste geschrift waarin, met voorbijgaan aan de context van de schriftuurlijke beloften voor IsraŽl, geografische verhuizing belangrijker wordt geacht dan hemels burgerschap. Eeuwig leven in Christus vinden is een groter wonder dan emigratie. Het boekje telt 100 bladzijden en is uitgegeven door Stichting Ebenezer Nederland.

0317 620385
www.ebenezer ef.org

www.vergadering.nu