www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIEDe memoires van Silas
Een ongelooflijk avontuur dat de wereld veranderde
Gene Edwards
uitg. Gideon, Hoornaar, 2011
ISBN 9789060678749
245 blz.; Ä 15,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

`Ik, Silas, heb zelf in GalatiŽ gewoond. Ik ken de broeders en zusters daar. Ik weet wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ik heb met eigen ogen gezien wat de brief van Paulus voor de GalatiŽrs betekende. Ik zat naast Paulus toen hij die brief schreef. 

Dit is mijn gebed voor u die dit verhaal leest: dat u de boekrol van de Galaten zult openen en opnieuw zult lezen. Dat u zult begrijpen hoe deze brief is ontstaan en wat die brief betekent voor de volgelingen van God. Vergeet niet dat de brief is gericht aan gemeenten, aan een gemeenschap van gelovigen. Ik hoop dat u uw vrijheid gaat ontdekken en uw boeien voorgoed zult kwijtraken. Dat u deze prachtige boekrol over de vrijheid zult koesteren, en net als de Galaten zult kennismaken met de ware vrijheid - Jezus Christus.` 

De memoires van Silas is een bijbel-historische roman. Via de pen van Silas reizen we met Paulus en Barnabas door Klein-AziŽ, krijgen we een verslag van de belangrijke apostelvergadering die ook beschreven staat in Handelingen 15, en gaan we de Galatenbrief beter begrijpen. 

Gene Edwards schreef ook boeken als Een leider naar Gods hart, De Geboorte en Gekruisigd door Christenen1. Reformatorisch Dagblad - 11 januari 2012 - www.rd.nl 

Roman over Paulusí zendingsreis naar GalatiŽ

Boekrecensie door Jan Vermeulen

De grote stroom aan voornamelijk Amerikaanse Bijbels-historische romans is inmiddels wel opgedroogd. Toch verschijnt er af en toe nog een in vertaling, zoals ĒDe memoires van SilasĒ van de Amerikaanse schrijver Gene Edwards.

De auteur beschrijft de zendingsreizen van Paulus naar GalatiŽ. Het verhaal begint als Paulus en Barnabas in AntiochiŽ inschepen om naar Cyprus te gaan. Als ze enige tijd later aankomen op het eiland waar Barnabas vandaan komt, merken ze dat veel Joden op het eiland tot geloof gekomen zijn, maar dat die het moeilijk vinden om ook heidenen die de Messias als Verlosser hebben leren kennen, tot de synagoge toe te laten. Paulus wil het eiland verlaten, omdat hij vooral tot de heidenen gezonden is. Daarmee is in zekere zin het thema van het hele boek gegeven: worden we gerechtvaardigd zonder de Joodse wet? Of zijn wet en besnijdenis ook onmisbaar voor christenen?

Paulus en Barnabas gaan van Cyprus op weg naar GalatiŽ, waar ze vier nieuwe gemeenten stichten. Als ze in AntiochiŽ terugkomen, blijkt dat veel Joden zich eraan ergeren dat Paulus en Silas niemand in de nieuwe gemeenten ertoe oproepen zich te laten besnijden. Tenslotte had God tegen Abraham gezegd dat wie zich niet liet besnijden, de dood zou vinden!

Daarom wordt Petrus, de apostel met het meeste aanzien, naar AntiochiŽ gestuurd om poolshoogte te nemen. Dat gaat goed, totdat een aantal farizeeŽrs Petrus ertoe overhaalt niet samen met de heidenen te eten, vanwege hun onreinheid. Hiertegen verzet Paulus zich fel.

Tweedracht
Kort daarna wordt in Jeruzalem het apostelconvent gehouden, waarover Paulus in de brief aan de Galaten vertelt. Ondanks Petrusí aanvankelijke zwakte, wordt er besloten dat het niet noodzakelijk is dat heidenen die tot geloof zijn komen, zich laten besnijden.......
Lees verder...

www.vergadering.nu