Recensieindex


De strijd om je hart
Brent Curtis en John Eldredge
Uitgeverij Gideon
9789060678503
240 pag. paperback

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Leven voor God doe je met je hart. Het is nooit anders geweest. God heeft altijd het hart van zijn volk gezocht. 
Maar ons hart laat zich gemakkelijk verleiden door verkeerde minnaars. f het trekt zich terug, vanwege kwetsuren in onze jeugd. f het durft niet voor de dag te komen, vanwege begane zonden.
Volgelingen van Jezus zijn hier niet immuun voor. Zij zoeken vaak de schijn-veiligheid van principes en prestaties. En ze leggen hun gereinigde hart het zwijgen op, omdat het hen wil leiden naar een onvoorspelbaar leven met God.
Op onbewaakte ogenblikken laat het hart merken dat het er nog is. Zijn stille stem kan ineens tot je doordringen en fluisteren: Denk je dat dit alles is? Zou je niet echt willen leven?!
Je schrikt ervan en doet gauw het deurtje dicht. Je gaat nog meer je best doen om als een gedisciplineerd christen te leven en heel actief te zijn. En toch als je het aandurft om vanuit je hart voor God te leven, gaat er een wereld voor je open. Een wereld van intimiteit, schoonheid en avontuur. Dat zon leven weerstand oproept, ligt voor de hand. Maar je lft.
Brent Curtis was pastoraal raadsman en schrijver. Hij is omgekomen tijdens een bergbeklimming. John Eldredge is schrijver, pastoraal raadsman en spreker. De mannen waren jarenlang elkaars hartsvrienden.

 


Bode - april 2005

De strijd om je hart

Boekrecensie door Johan Klein Haneveld

Een wandeling door het park. Ik loop al een tijdje. Plotseling ga ik een bocht om en sta op een lange laan. Aan het eind vallen bundels zonlicht door de bladeren. Het mozaek van licht is zo mooi dat ik mijn adem inhoud. Ik kan mijn gevoel maar moeilijk omschrijven. Ik ben doordrongen van de schoonheid van de natuur, maar voel tegelijk een pijnlijk verlangen, als heimwee. Hiervoor ben ik gemaakt, hier hoor ik thuis. Het is God die me tot Zich roept, God die zijn liefde voor mij laat zien. Niet alleen in de natuur, maar ook door boeken, films, muziek en vrienden. God die met zijn geschenken mijn hart probeert te winnen. Maar er is nog een andere stem in mijn leven. De stem van ziekte en problemen, de stem van scheldwoorden en ruzie. Woorden en gebeurtenissen die als pijlen mijn hart verwonden: de pesterijen op school, een opstel dat wordt afgekraakt, een deur in mijn gezicht dichtgeslagen. Die stem overstemt Gods liefdevolle hart en ik begin te twijfelen. Geeft Hij wel om me? Of kan ik mijn leven en godsdienst beter zelf onder controle houden en de vervulling van mijn hartsverlangen elders zoeken?

De Heilige Romance
Herkent u deze gevoelens? John Eldredge en Brent Curtis wel. 'Er zijn twee dingen die diep doordringen in het menselijke hart,' schrijven ze in De strijd om je hart.'Schoonheid en pijn.' Ze willen hun lezers terugbrengen naar hun hart, daar waar we de stem van God horen, Hem leren kennen en in zijn liefde leren leven. Wij hebben als christenen ons innerlijk leven gescheiden van ons leven aan de buitenkant en hebben onze gemeenschap met God vervangen door activiteit voor God. 'We gaan met God om zoals men in de oudheid omging met de huisgoden,' aldus Eldredge. 'Houd je aan de regels en de huisgod geeft zijn zegen. Wees ongehoorzaam en je wordt gestraft. Maar zo is God niet.'

Ons leven is geen zinloze opeenvolging van gebeurtenissen, het is een verhaal. En God is niet de afstandelijke auteur of een berekenende schaakspeler. Hij is de hoofdrolspeler. 'De Bijbel presenteert het evangelie als een heilige romance,' benadrukt Eldredge, 'als een drama van kosmische proporties.' De Bijbel is mythisch als een sprookje, maar het is echt gebeurd! En wij maken deel uit van datzelfde verhaal. Een romance waarin God de held is, die dingt naar de hand van zijn beminde. In de profeten toont God Zich bijvoorbeeld als een man die treurt om het overspel van zijn vrouw, Isral. Uiteindelijk wordt God zelfs mens om zijn liefde voor ons te bewijzen (Rm5:8). Dat is de boodschap van het evangelie: wij zoeken God niet, Hij zoekt ons, ja,
Hij begeert ons persoonlijk. God ziet onze schoonheid, ook als we die zelf zijn vergeten. We zijn van onszelf gaan geloven wat andere mensen zeiden, we zien onszelf als 'stom', 'lelijk' of onhandig'. Maar God wil ons laten zien wie we werkelijk zijn: zijn kinderen, zijn vrienden en het allerintiemst: zijn geliefden Js.62:4,12). Zo over jezelf denken is bevrijdend.

Veiligere Verslavingen

Maar Gods tegenstander is ook nog actief. Hij wil Gods geliefden bij Hem weg houden. Hij klaagt God bij ons aan en ons bij God, zodat we niet meer weten hoe belangrijk en mooi we voor God zijn. Het besef van de heilige romance verflauwt, en we scheppen ons eigen levensverhaal. We doden ons hart in een leven van discipline en plicht, of proberen ons verlangen te stillen met minder wispelturige geliefden: geld, sport of pornografie. 'Verslavingen hechten zich aan ons diepe verlangen,' betoogt Eldredge. 'Maar God wil ons verlossen. Hij nodigt ons uit tot een veel persoonlijker leven met Hem.'

Hij wil onze kleine levensverhalen ontwrichten en ons teruglokken naar het grotere verhaal. Eldredge gebruikt het voorbeeld van Jakob, maar ook scnes uit de film Forrest Gump, om te tonen hoe God door zowel verminkingen als zegeningen onze relatie met Hem wil verdiepen. Gods doel is dat we Hem zoeken (Hd17:26 28). 'We moeten steeds meer alleen afhankelijk zijn van Hem,' pleit Eldredge. 'Gods perspectief gaat noties als veiligheid en gezond verstand te boven. De pijn in ons leven leidt uiteindelijk tot de vergroting van Gods heerlijkheid. 'We moeten beslissen pelgrims van het hart te worden. De moeilijkheden in ons leven, de grote en de kleine, leren ons daarbij iets over onszelf. Ze brengen de problemen in ons hart naar boven. Maar in plaats van troost te zoeken in verslavingen mogen we Gods genezing ontvangen.

Hoop naar de hemel

Als we pas op reis gaan worden we nog vaak afgeleid. Het hart van de moderne mens is rusteloos. Maar als we in Christus blijven, verandert ons christen zijn langzaam maar zeker van het 'doen' tot werkelijke hartsgemeenschap met Christus. Het doel van onze reis is de hemel, waar onze hartsverlangens werkelijkheid worden. 'Veel christenen zijn die hoop kwijtgeraakt,' weet Eldredge.' Onze beelden van de eeuwigheid doen ons niets. Saaiheid, niet twijfel, is de sterkste vijand van het geloof. 'Eldredge beschrijft de hemel als een plaats van intimiteit, waar God ons persoonlijk uitnodigt. Een plek van schoonheid en avontuur, waar we onze volledige bestemming zullen bereiken (Rm8:21).We moeten onze verlangens niet uitblussen, maar ze juist laten toenemen. Ondertussen moeten we als pelgrims elkaar blijven herinneren aan onze Minnaar en de heilige Romance. We moeten elkaar zowel onze eigen verhalen als het grote Verhaal steeds opnieuw vertellen.

Doorleefd

Dit is geen theoretisch studieboek. Het is een boek voor mensen die verlangen naar bevrijding en genezing. Eldredge en Curtis delen eerlijk over hun worstelingen en twijfels en gebruiken voorbeelden uit boeken en films om het hart te raken. Hun boodschap is doorleefd. Kort na de
publicatie van 'De strijd om Je hart' kwam Brent Curtis om het leven bij het bergbeklimmen. Eldredge was kapot, maar de gebeurtenissen leidden er alleen maar toe dat hij nog dieper
overtuigd raakte van de liefde in Gods hart voor ons. Zijn boodschap heeft ook mij aangeraakt. Ik word een pelgrim van het hart.


Oogst - mei 2005

De strijd om je hart

In 'De strijd om je hart' kiezen de auteurs Brent Curtis en John Eldredge het verlangen van ons hart als uitgangspunt. Dit is een diep verlangen naar echtheid en intimiteit, bedoeld om wat zij noemen 'een Romance' met onze hemelse Vader aan te gaan. Maar helaas zit er een kink in de kabel. In het leven zijn wij allemaal geraakt door een aantal giftige pijlen, die ons van dit perspectief beroven. En daardoor komt dit verlangen niet tot zijn recht. Gaandeweg worden allerlei moeilijke thema's aan de orde gesteld, zoals 'klaarblijkelijk is God zo wreed dat Hij allerlei gebeurtenissen toelaat', of 'er is iets aparts met Gods reddingsacties: je moet er even langer op wachten dan op de hulpdiensten van 1 1 2.' Opmerkingen die te denken geven. Uiteindelijk worden deze thema's allemaal 'gevangen' onder het alomvattende streven van God om onze liefde te winnen. 'Hij zet in zijn onvoorstelbare goedheid zelfs draken en neten in om ons te bevrijden', is hun conclusie. Dit boek is een soort moderne hervertelling van het Evangelie. Origineel, maar naar mijn opvatting soms ook op het randje. Bijvoorbeeld omdat religieuze termen (God) soms worden vervangen door woorden die een andere, vaak bredere en vagere lading hebben (Romance). Hierdoor wordt de indruk gewekt dat met de oorspronkelijke religieuze betekenis iets anders bedoeld wordt ('deze zomer heb ik de Romance gevonden in de krekels'). Elders wordt de omgang met de Schrift ongenuanceerd onderscheiden in het spelen van 'bewijstekstenpoker' of het toepassen van 'dramatische vertellingen' in uw eigen leven. Gelukkig laten de auteurs bij hun narratieve aanpak niet na ook nog te verwijzen naar de wezenlijke feiten ('Ik geloof dat we de geloofsbelijdenis in de ene hand moeten houden en onze favoriete kunstvorm in de andere'). Maar met de balans tussen beide ben ik toch niet helemaal gelukkig.
M.J.d.H.


www.vergadering.nu