www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


De fascinerende vrouw
Het mysterie van haar fel ontsluierd
John en Stasi Eldredge
Vertaald uit het Amerikaans door Jetty Huisman
Uitg. Gideon, Hoornaar 2007
9789060673058
262 blz. € 17,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een vrouw is fascinerend. De diepte van haar wezen is onpeilbaar. Haar schoonheid is betoverend. Haar verlangen naar romantiek is onuitwisbaar, evenals haar droom om een onvervangbare rol te spelen in een groot avontuur.
Hoewel ze haar schoonheid graag wil ontsluieren, schrikt ze er ook voor terug, omdat ze al zo vaak gekwetst is. Het meisje dat zich zo graag liet bewonderen in haar wervelende jurk heeft zich teruggetrokken tussen de coulissen.


3. Uitdaging - april 2007

Genezing voor gewonde vrouwen

Schoonheid is belangrijk. Veel dames zijn bezig met lijnen, smeren lagen make up op hun gezicht en dragen de mooiste kleding. Hun schoonheid kan betoverend zijn. Volgens John en Stasi Eldredge durven echter veel vrouwen hun schoonheid niet helemaal te ontsluieren. Ze zijn bang afgewezen te worden. Met ‘De fascinerende vrouw’ wil het Amerikaanse stel gewonde vrouwen helpen te genezen.

Recensie door Rianne van der Molen

Op het eerste gezicht lijkt dit boek vooral voor vrouwen. Maar ook voor mannen die met ze getrouwd zijn of dat willen is het aan te raden. John en Stasi Eldredge doen namelijk een knappe poging het mysterie van de vrouw te onthullen. Niet door flauwe grappen over mannen en vrouwen, maar een laagje dieper. Met langzame pasjes gaan ze terug naar de beginjaren van verschillende vrouwen. Niet alleen naar die van dames in deze tijd, ook naar de vrouwen uit de Bijbel. Hun relatie tot mannen en hun gedrag wordt uitgelicht. Dan wordt duidelijk hoeveel sterke vrouwen de Bijbel kent.

De eerste vrouw Eva kreeg hierin een speciale rol. Volgens het echtpaar wordt in het verhaal van Eva het wezen van de vrouw onthuld. God creëerde haar omdat het niet goed zou zijn als de mens alleen was. 'Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past", staat in Genesis 2:18. Hier wordt direct de aard van de vrouw duidelijk: in het diepste van haar wezen is zij op relaties ingesteld. Volgens het boek typeren veel vrouwen zichzelf door de relaties die zij hebben. Tegelijk kunnen juist op dat gebied problemen ontstaan. Veel vrouwen voelen zich onzeker, ongezien en eenzaam. Hoe vaak een man ook complimenten geeft, het lijkt nooit genoeg. Vaak heeft dat te maken met de dromen die vrouwen hebben. De Eldredge's schetsen dat door voorbeelden uit films te noemen. Daarin zijn de vrouwen meestal sterk en knap. Alle mannen willen voor ze strijden. Veel vrouwen laten zich graag door die romantische beelden meetrekken. Tegelijk stremmen oude wonden de bloei van hun schoonheid.

Wat misging in de opvoeding, heeft vaak vergaande gevolgen voor de rest van het leven. Om dat te illustreren gebruikt het stel verschillende voorbeelden uit het leven van vrouwen. Veel lezeressen zullen zich daarin herkennen. Zo is Sandy opgegroeid in een gezin waar vader haar moeder sloeg. Toen vader later Sandy en haar zus seksueel begon te misbruiken, keek haar moeder de andere kant op. De ideeën die Sandy daarna vormde over mannelijkheid en vrouwelijkheid waren negatief gekleurd. Bij Melissa ging het anders. Zij kreeg haar verwonding al 'tijdens de geboorte', zoals ze het zelf noemt. Haar ouders hadden al een meisje van drie en wilden graag een zoontje. De teleurstelling bij haar vader was zo groot, dat hij haar niet eens vast wilde houden. Tijdens haar kindertijd bad Melissa iedere nacht om een penis. Als ze een jongentje was, zou alles beter worden. Haar vader mishandelde haar niet lichamelijk, maar wel met woorden. Keer op keer kreeg ze te horen dat ze waardeloos en stom was.

De verhalen van deze twee meisjes komen als voorbeelden naar voren, maar de achterliggende gedachte is dat iedereen gewond is. Ook al bieden deze verhalen geen herkenning, bij vrijwel alle mensen zijn wonden ontstaan. Of je nu man of vrouw bent, al draait het hier om die laatste. (Van John Eldredge verscheen ook het boek De Ongetemde Man, waarin hij juist over het karakter van de man schrijft).

Mooi in dit boek is dat de Amerikanen geen duidelijke weg uitstippelen voor hun lezeressen. Ze bieden vooral voorbeelden en stellen vragen. Daarin kan iedere vrouw haar weg proberen te vinden. Zij kan zoeken naar het juiste antwoord en naar vrede met God. Een aparte conclusie daarin van het echtpaar Eldredge is dat God je minnaar moet worden. Die term heeft een negatieve bijklank en is niet handig gekozen. Wat ze ermee willen zeggen is veel duidelijker. Het echtpaar wil dat vrouwen hun leven in de hand van God leggen. Dat ze bij Hem hun zorgen mogen brengen, genezen van oude wonden en hun volledige schoonheid mogen laten zien. Bij Hem mogen ze voor de volle 100 procent vrouw zijn, met al hun complexe gedachten. In Zijn plan hebben ze namelijk een belangrijke plek. Ze spelen een rol, iets waarnaar veel vrouwen hunkeren.

Door middel van bijbelteksten laat het schrijverskoppel zien hoe belangrijk vrouwen zijn. Maar vooral hoe iedere vrouw haar eigen kracht kan vinden in God. Zodra zij zich aan Hem overgeeft en haar wonden durft te laten genezen, zal zij er mooier dan ooit uitkomen. Dat maakt van ‘De fascinerende vrouw’ een mooi in elkaar gevlochten boek, wat in elke vrouw de diepste schoonheid naar boven kan halen.


2. EO-Visie - 14 april 2007

De fascinerende vrouw

Recensie door Arie Verhoef

Xantippe en Kenau. Twee vrouwen met een laag aaibaarheidsgehalte. En wie heeft niet de verhalen gehoord van vrouwelijke kapo's die in concentratiekampen een plaag waren voor de gevangenen? De gebrokenheid van het leven manifesteert zich overal. Tegen die achtergrond is de presentatie van het langverwachte boek De fascinerende vrouw tamelijk ver verwijderd van de werkelijkheid. 'Een vrouw is fascinerend. De diepte van haar wezen is onpeilbaar. Haar schoonheid is betoverend...' Over welk Bounty~eiland hebben wij het hier? Welke vrouw kan aan dit beeld beantwoorden? Kent iedereen in zijn leven niet vrouwen én mannen die het tegendeel lijken te zijn van de fascinerende vrouw die hierboven wordt neergezet? In het boek De fascinerende vrouw nuanceert het echtpaar Eldredge gelukkig het rozige beeld van de fascinerende vrouw. Tussen onze jeugddromen en vandaag zijn vrouwen hun hart kwijtgeraakt, zo betoogt het echtpaar. Zij schrijven voor vrouwen die hun hart weer terug willen vinden. 

Stapsgewijs nemen de auteurs de lezers mee op die ontdekkingstocht. Het boek is verhalend geschreven en leest makkelijk. Veel praktijkvoorbeelden worden ingelast in het betoog. Het staat buiten kijf dat de auteurs de lezers niet de maat willen nemen. Anders zouden velen teleurgesteld afhaken. Het doel is om gaandeweg het boek steeds meer te leren zien wie wij zijn, ontdaan van alle muren en lagen die wij als bescherming wellicht om ons heen hebben aangelegd. Een goede beweging!

En toch heeft het boek iets gemaakts. lk noem mijn vrouw vaak 'bijzonder'; ik vind haar fascinerend. Maar als mens maakt zij net als ik deel uit van een gebroken wereld. Dat maakt bescheiden. Naar mijn idee veel.bescheidener dan het doel dat John en Stasi Eldredge in dit boek
nastreven. Niet iedereen zal zich herkennen in het beeld van een vrouw die haar hart is kwijtgeraakt. Niet iedereen zal daarom ook de reis van het boek mee kunnen maken. Daarvoor vullen de auteurs veel te veel in. Met die kanttekeningen kan het toch wel eens een waardevol avontuur zijn om gewoon met hen mee te gaan.


1. Nederlands Dagblad - 28 februari 2007 - www.nd.nl

Recensie door Martha Aalbers.

Veel vrouwen voelen zich onbemind, onbegrepen, leeg, nutteloos en lelijk. Die leegte wordt gevuld met diëten, tv verslaving, flutromannetjes over prinsen op witte paarden, shoppen, zielig doen of bazig zijn. Niet nodig, oordelen John en Stasi Eldredge in hun boek De fascinerende vrouw. Je bent al mooi en fascinerend voor God, je Minnaar, en hebt de wereld wat te bieden.

God schiep Eva als kroon op de schepping, aldus de Eldredges. Zonder haar was de wereld niet af. Zij was hard nodig als de ondersteuning van Adam. De schepping van Eva vertelt het volgende over God. God is tot het diepst van Zijn wezen op relaties ingesteld. Gods hart verlangt in de eerste plaats naar romantiek. God schiep de vrouw met een aantal eigenschappen die verwijzen naar Hemzelf, namelijk liefdevol en uitnodigend, intiem en bekoorlijk en intens toegewijd, de kernelementen van romantiek.
God verlangt er bovendien naar om avonturen met je te beleven, avonturen die je niet kunt beleven zonder Hem. De opdracht om de aarde te vullen en te onderwerpen gaf Hij aan man en vrouw beiden. Hierbij is Eva de ezer kenegdo, de ondersteuning naast Adam. De auteurs schuwen het woord 'hulp', omdat dit maar associeert met huishoudelijke hulp, saai, kleurloos en teleurstellend. Ten slotte bezit God een schoonheid die hij ontsluieren wil, schrijven de Eldredges. Schoonheid is essentieel voor God. Zijn schoonheid is een van Zijn minst begrepen eigenschappen. De natuur is in de eerste plaats niet doelmatig, maar mooi. Schoonheid van lichaam, ziel en karakter is het wezen van de vrouw. Die schoonheid moet onderzocht worden. Die schoonheid is er eenvoudig, want het is een scheppingsgegeven.

Vloek
'Maar bezit ik wel schoonheid?', vragen talloze vrouwen zich af. Na de zondeval zijn relaties totaal verstoord. Eva nam van de vrucht en gaf die ook aan Adam. Die stond erbij en keek ernaar. De vloek over de vrouw is zinloosheid en vruchteloosheid.

Verstoorde relaties. Vrouwen zijn na de val dominant geworden, of zielige musjes, of iets daartussenin. Overheersing van mannen is ook een gevolg van de zondeval. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat vrouwen tot bloei kunnen komen naast Adam. Dit is verprutst door de eerste Adam. De tweede Adam laat vrouwen wel tot bloei komen, tot hun recht komen in al hun schoonheid. God klopt aan, en jij moet de deur van je hart ontsluiten. Dit is de kern van het boek. Geef je hart aan Jezus, dan zal Hij je stenen hart wegnemen en je een levend hart ervoor in de plaats geven. Dan kom je tevoorschijn zoals je ooit bedoeld was bij de schepping. Je bent mooi!

Let echter op de aanvallen van Satan, die heel zichtbaar te werk kan gaan, beklemtonen de auteurs. Zeg Satan dat jij je achter het kruis van Christus hebt gesteld en dat hij moet wegwezen. Vrouwen zijn een strijdbare bruid van Christus en laten zich geen rollen aansmeren die Christus hun niet toebedeelt, zoals hoogstens cakes bakken voor de gemeenteavond. Vrouwen zijn klaar om de wereld in te gaan, want omwille van Christus heeft Hij hen getooid met gaven, zodat anderen tot Hem getrokken worden.

Een verrassend boek dat mij aanvankelijk met grote scepsis vervulde, alleen al vanwege het weeïge roze omslag van bruidje met luchtkasteel. Tot mijn opluchting vond ik geen tienstappenplannen om Jezus in de plaats te stellen van een mislukt dieet. Tamelijk nuchtere geloofstaal, echter wel dat familiaire spreken over God, zoals Amerikanen dat kunnen, en waar ik helemaal niet van houd. Bovendien veel aandacht voor de werken van Satan en weinig over de verdorvenheid van ons eigen vlees. Daarmee samenhangend te veel optimisme over of waarde hechten aan zaken die in dit leven kunnen en moeten worden opgelost, als je maar bidt. Niettemin is Defascinerende vrouw het lezen waard.

www.vergadering.nu