www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


RECHT OP DE HEMEL?
E. Ouweneel
fraaie paperback met flappen, 144 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Recht op de hemel? De vraag alleen al! Hoe zouden zondige stervelingen de woonplaats van de Heilige durven claimen? Er is maar n plek op aarde waar de hemel is opengegaan. Er is maar n Naam onder de hemel waardoor wij moeten behouden worden. Die Naam is Jezus, en de plek is Golgotha.

Dit boek beschrijft het evangelie in al zijn eenvoudigheid en indringendheid, ernst n kostbaarheid, het evangelie zoals dat niet veranderd is en ook nooit zal veranderen, omdat het teruggaat op het levend en blijven Woord van God.

De auteur (geb. 1916) ziet dit boek als zijn geestelijk testament. Laat het evangelie van Gods genade nog eens heel duidelijk worden.

 


2 . Biblion - 2012 - www.deboekensalon.nl

Boekrecensie door Biblion

Aan het eind van zijn leven geeft de auteur zijn geestelijk testament, een eenvoudige en indringende samenvatting van de bijbelse leer. Hij neemt zijn startpunt in de zondigheid van de mens en wijst op de zegeningen en de rijkdom van de gelovige dankzij de verzoening en de opstanding van Christus. Voor de wedergeboren mens wenkt het hemels perspectief. 

Geschreven in persoonlijk getuigende stijl, met beroep op tal van teksten uit de Bijbel. Meer geschreven ter bemoediging van de eigen groepering dan wervend naar buitenstaanders. 

Het boek is een bewerking van een in 1965 verschenen uitgave onder de titel 'Recht op vrijheid en geluk'. Rood-geel gekleurde omslag met afbeelding van een kruis. De binnenkant bevat een foto van de auteur. 

De schrijver (geboren in 1916) was in zijn leven zakenman en oudste in de Vergadering van gelovigen. Hij is de vader van de bekende prof. dr. Willem J. Ouweneel die ook een voorwoord schreef.


1 . Nederlands Dagblad - oktober 2006
Recensie door Reina Wiskerke

Vader

Toen de vader van Willem J. Ouweneel 48 jaar was, schreef hij het boek Recht op de hemel? Nu, 37 jaar later, komt het boek opnieuw uit. De auteur, Evert Ouweneel, heeft het wel wat bewerkt.

In dit boek beschrijft hij het evangelie zoals hij dat zijn leven lang heeft mogen verkondigen en zoals wij als zes kinderen dat van onze ouders hebben mogen Ieren", schrijft Willem ter inleiding van de nieuwe uitgave (Medema, Vaassen; 143 pag., 14,95 euro).

Evert Ouweneel, die behoort tot de Vergadering van Gelovigen, maant zijn lezers niet te dralen in de gehoorzaamheid aan het evangelie. Immers: wie garandeert de mens dat hij nog volop de tijd zou hebben om daar later aan te beginnen?

"Mogelijk zegt iemand nu: 'Maar er is toch een uitverkiezing?' Die is er inderdaad. Maar pas op. De uitverkiezing is in eerste aanleg een zaak die alleen God aangaat. Gn boodschap voor ongelovigen. De behoudenis-in-Christus kan worden voorgesteld als een gebouw: Boven de ingangspoort staan de woorden van de Heer Jezus Christus: 'Komt tot Mij, ALLEN, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven' (Matthes 11:28). Wie die poort is doorgegaan, vindt aan de binnenkant ook een opschrift. Daar staat tot onuitsprekelijke vreugde van de zondaar die zijn vertrouwen stelde op de Heiland der wereld: 'In Christus bent u uitverkoren vr de grondlegging der wereld (Efeziers 1:4)." Dit bekende beeld is niet versleten.


www.vergadering.nu