www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Haal meer uit de Bijbel
Ontdek de boodschap van toen voor nu
Gordon D. Fee en Douglas Stuart
Highway Media/ Youth with a mission, aug. 2015
ISBN: 9789058111746
340 pag. Paperback, € 16,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Ontdek wat Gods Woord betekende voor de lezers van toen en hoe je dit kunt vertalen naar het leven van nu.
Bijna een miljoen mensen hebben de Engelse versie How to Read the Bible for All Its Worth gebruikt als hulp en ondersteuning bij het lezen van de Bijbel. Nu is er eindelijk een Nederlandse vertaling, waarbij rekening is gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten, bronnen en cultuur.

De Bijbel beter begrijpen is niet alleen weggelegd voor de enkeling, de begaafden en de geleerden. De Bijbel is toegankelijk; bedoeld om gelezen en begrepen te worden door iedereen, zowel de gewone lezer als de bijbelschoolstudent. Een aantal essentiële inzichten in de Bijbel kan veel misvattingen ophelderen en je besef van de betekenis en toepassing van de Bijbel voor het leven in de eenentwintigste eeuw vergroten.

Bijna een miljoen mensen hebben de Engelse versie How to Read the Bible for All Its Worth gebruikt als hulp en ondersteuning bij het lezen van de Bijbel. Nu is er eindelijk een Nederlandse vertaling, waarbij rekening is gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten, bronnen en cultuur.

Aanbevelingen
- dr. M.J. Paul: "In alle gevallen is het lezen van de overwegingen van deze auteurs zinvol".
- Ds. Ron van der Spoel: "Bijbellezen is schatgraven. Je zult echt meer goud ontdekken in Gods woord met dit boek erbij."
- Prof. dr. Willem J. Ouweneel: "Je kunt je geen betere gids tot de Bijbel voorstellen."

..


2.   indekerk.be Blog - juli 2016 - indekerk.be...

Gods 

Boekrecensie door Maarten Hertoghs

Willem Ouweneel schreef: ‘Je kunt je geen betere gids tot de Bijbel voorstellen dan dit boek.’ Dat wekte mijn interesse om het te lezen. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik niet alle gidsen tot de Bijbel gelezen heb en dus moeilijk kan oordelen of dit de beste gids is, maar in elk geval verdient dit boek aanbeveling.

Wie de Bijbel leest, is, in meerdere of mindere mate, bezig met het interpreteren van de Bijbeltekst. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je een Bijbelvers gaat toepassen op je eigen leven. De grote vraag is: ‘Kan je dat zomaar doen? Zijn er bepaalde principes die belangrijk zijn als je de Bijbeltekst op je eigen context wil kleven?’

Hiermee komen we op het terrein van zaken als exegese, hermeneutiek en tekstkritiek. Indien exegese, hermeneutiek en tekstkritiek onbekende termen voor je zijn, dan raad ik je aan om dit boek te lezen. Haal meer uit de Bijbel legt op een vrij eenvoudige en begrijpelijke manier uit wat bijvoorbeeld hermeneutiek is, welke basisprincipes er zijn, … Die principes zijn belangrijk om de Bijbel op een gezonde manier te interpreteren.

Dit boek bestond al langer in het Engels, maar is pas in 2015 uitgegeven in het Nederlands. Een sterk punt van de vertaling is dat er rekening gehouden wordt met de cultuur. Gelukkig maar! Er is een hoofdstuk over Bijbelvertalingen. Dat hoofdstuk zou vrij nutteloos geweest zijn als men het niet omgezet had naar de Nederlandstalige context. Men heeft dat op een goede manier gedaan. Het gebeurt niet vaak dat er in vertalingen zo veel rekening gehouden wordt met verschillen in cultuur.

Door het boek heen krijg je een veelzijdig beeld van verschillende genres en hoe de Bijbel nog steeds een boek voor vandaag is. Het is mogelijk dat de schrijvers heel scherp voor ogen staat waarom ze gekozen hebben voor de bestaande indeling, maar voor mij blijft het vaag. Na twee algemene hoofdstukken over interpreteren en Bijbelvertalingen, volgen twee hoofdstuken over de brieven. Eén hoofdstuk wordt gebruikt om iets te zeggen over contextueel denken en het andere over hermeneutiek. Daarna is er een hoofdstuk over vertelling in het Oude Testament en hoe we daarmee moeten omgaan, gevolgd door een hoofdstuk over Handelingen. Ook de rest van de hoofdstukken is, naar mijn gevoel, niet logisch opgebouwd. Kortom, een veelzijdig beeld, maar het komt mij vrij rommelig over.

De schrijvers, twee bijbelschool-docenten, zijn niet bang om standpunten in te nemen wanneer ze bepaalde principes uitleggen en deze toepassen. Een goed voorbeeld vond ik in het hoofdstuk over Handelingen, waar kort ingegaan wordt op de doop en avondmaal. Volgens de schrijvers ‘zijn er goede redenen om de doop door onderdompeling als de manier van dopen te zien; zijn er minder sterke redenen aan te voeren voor het iedere zondag vieren van het Heilig Avondmaal; zijn er bijna helemaal geen redenen te vinden voor de kinderdoop’ (p.151-152). Niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar we worden in het boek zeker uitgedaagd om goed na te denken over de interpretatie van de Bijbel!


1. - augustus 2015 - www.uitdaging.nl 

Haal meer uit de Bijbel

Recensie door Jacco Stijkel

‘Haal meer uit de Bijbel’ is de Nederlandse vertaling van ‘How to read the Bible for all its worth’ van de gerenommeerde bijbelleraren Gordon D. Fee en Douglas Stuart. De eerste druk van dit boek komt uit 1979 en de derde editie is vertaald. Inmiddels is in het Engels de vierde editie uit, maar die kwam voor de vertalers net te laat. Wat de vertaalde editie sterk maakt, is dat er voorbeelden uit de Nederlandse context aan zijn toegevoegd. Ook wordt er verwezen naar Nederlandse bronnen. Dat maakt het boek voor de Nederlandse lezer nog waardevoller. Ik schrijf met opzet het woordje ‘nog’ want ‘Haal meer uit de Bijbel’ is op zich al een zeer waardevol en belangrijk boek. Waarom?


Omdat in de eerste plaats het doel van het boek is om de lezer de Bijbel beter te leren begrijpen. Het gaat om het overbruggen van de zogenoemde hermeneutische kloof: hoe leer ik teksten begrijpen die 2000 tot 4000 jaar oud zijn en die toepassen in de hedendaagse context? Fee en Stuart worden niet moe om te benadrukken dat het in de eerste plaats gaat om een goede exegese. Dat is mij uit het hart gegrepen. Net als het feit dat je als lezer altijd interpreteert en daarbij je eigen context meeneemt. De auteurs wijzen continu op de literaire en historische context van de Bijbelboeken. Een brief lees je anders dan een verhaal of een profetie. De kracht van het boek is dat er aandacht is voor de vele facetten van de Bijbelse literatuur.

De meeste aandacht gaat uit naar het Nieuwe Testament. Wie – in de basis – wil leren hoe je epistels, vertellingen, gelijkenissen, de evangeliën, Handelingen en Openbaring moet lezen, vindt in dit boek een schat aan informatie. De auteurs geven de lezers vele handvatten om de verschillende Bijbelboeken beter te leren lezen en begrijpen. Je wordt als lezer meegenomen en uitgedaagd om te leren hoe je een brief van Paulus of een gelijkenis van Jezus te interpreteren. Sterk vind ik het hoofdstuk over de gelijkenissen. Juist omdat gelijkenissen bij de eerste lezing niet altijd zo duidelijk zijn en vragen oproepen. De schrijvers wijzen erop dat het bij de gelijkenissen gaat om de clou en het doel: een reactie bij de lezers teweegbrengen en iets van het Koninkrijk van God duidelijk maken.

Ook het Oude Testament komt aan bod: de torah, de profeten, de psalmen en de wijsheidliteratuur. Wat mij in het bijzonder aansprak waren de hoofdstukken over de psalmen en wijsheid. Veel christenen genieten van de psalmen en terecht. Maar door dit boek leer je ook weer beter de psalmen te lezen en interpreteren, bijvoorbeeld omdat je meer weet welke soorten psalmen er zijn en hoe ze zijn opgebouwd.

Wat mij verder aanspreekt is de toon van Fee en Stuart. Ze beweren niet de wijsheid in pacht te hebben, erkennen dat er over verschillende zaken verschillend wordt gedacht en wijzen erop dat er verschillende goede exegese mogelijk is. Niet alles is in de Bijbel is heel duidelijk. Ik vind het wel jammer dat de schrijvers behoorlijk negatief zijn over de allegorie als uitlegmethode. Niet dat ik die uitleg voorsta, maar ik mis een beetje de waardering voor de waarde die deze uitleg heeft.

Het boek sluit af met een lijst van waardevolle bijbelcommentaren. Deze zijn voornamelijk in het Engels, maar er worden ook suggesties voor Nederlandse commentaren gedaan. Dit alles maakt ‘Haal meer uit de Bijbel’ een compleet boek voor iedereen die de Bijbel beter wil leren begrijpen. Het boek is in eerste instantie geschreven voor studenten, maar is voor een heel breed lezerspubliek geschikt. ‘Haal meer uit de Bijbel’ kan bovendien goed als naslagwerk worden gebruikt. Als je bijvoorbeeld een gelijkenis leest die vragen oproept, kun je in dit boek nog even opzoeken wat een goede manier van lezen is.

Fee en Stuart verwijzen in dit boek vaak naar hun werk ‘How to read the Bible book by book’. Ik kan alleen maar hopen dat de uitgevers ook de mogelijkheden vinden om dit boek in het Nederlands te vertalen. Want ‘Haal meer uit de Bijbel’ smaakt absoluut naar meer.

www.vergadering.nu