www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Tussen waan en werkelijkheid
Toetsing van manipulatieve Psychotechnieken
Gerard Feller
Uitgave Promise, Oudewater
144 pag., € 14,95
ISBN 9789077412688
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

     In de gezondheidszorg is er steeds meer aandacht voor de ‘gehele mens’.
De mens als een eenheid naar geest, ziel en lichaam die ook medisch niet fragmentarisch maar holistisch benaderd moet worden.
     Alternatieve methodes heten nu veel meer complementaire of aanvullende geneeswijzen. In de zoektocht naar de relatie tussen lichaam en geest is men vooral geďnteresseerd geraakt in ‘tools’.
In gereedschappen met vaak occulte geneeswijzen als basis. Men onderschat vaak de dramatische gevolgen van de wortels van deze onbijbelse methodes.
     Reden is onder meer omdat deze tools vaak ook niet als een filosofie worden aangeboden. In het postmoderne denken is de ultieme maatstaf niet de waarheid maar de perceptie van de mens maatgevend. De mens staat in alles centraal in plaats van Christus en Zijn principes.
     Die perceptie wordt in veel moderne psychotechnieken zoals visualisatie, EMDR,NLP, mindfulness e.d. sterk beďnvloed. Manipulatie is dan wel heel dichtbij met vaak met desastreuze gevolgen voor de totale persoonlijkheid van de mens, van de hulpvrager en de hulpverstrekker.
     Gerard Feller, psychosomatisch fysiotherapeut, pastoraal counselor en hoofdredacteur van het blad Promise toont in dit boek aan, dat deze technieken niet vrijblijvend zijn en een gezonde manier van bijbels denken ondermijnen en zelfs blokkeren!


2. Profetisch Perspectief - maart 2012 - www.profetischperspectief.nl 

Tussen waan en werkelijkheid

Recensie door Hubert Luns

Gerard Feller heeft weer een publicatie op zijn naam, dit keer over de bijbelse toetsing van manipulatieve psychotechnieken. Zijn vorige boeken gingen over holistische tendenzen binnen de gezondheidszorg en occulte stromingen in onze maatschappij.

Gerard Feller is als psychosomatisch fysiotherapeut verbonden aan Stichting Promise, een organisatie die van zichzelf zegt: 'Verkondiging van het evangelie van Jezus Christus via toetsing van allerlei maatschappelijke en geestelijke stromingen en denkwijzen – vooral op medisch en psychosociaal gebied, met als maatstaf het Woord van God, de Bijbel.' In het comité van aanbeveling zit de oud-directeur van de Evangelische Omroep, Bert Dorenbos, die zich nu via Schreeuw om Leven tegen abortus verzet.

Veel oosterse en sjamaanse behandelmethoden hebben bij ons een plaats verworven, in onderwijs en therapieen, verpakt in semi-wetenschappelijke en onschuldig klinkende namen. Geen geringe zaak. Gerard Feller echter ontmaskert vanuit christelijk perspectief deze methoden, die als giftige paddestoelen uit de grond zijn gerezen.`Geleid door een leger van sjamanen, medicijnmannen, genezers, tovenaars, magiërs en heksen uit alle windstreken wordt de postmoderne mens in contact gebracht met de geestenwereld teneinde op bovennatuurlijke wijze kracht, kennis en genezing te vinden' (p. 123).
Het boek is vanuit goede intenties geschreven, en juist daarom is het jammer dat de schrijver in twee volle hoofdstukken de wereldberoemde Deepak Chopra citeert, pagina na pagina. Dit zijn immers satanisch geďnspireerde teksten. Ik zal dit uitleggen.

Chopra is een ayurveda-adept (hindoeďsme). Zoals Feller aantoont, zoeken deze in wetenschappelijk jargon verklede `meesters' hun inspiratie bij geestelijke leidsmannen die in de psychische krachten van onszelf zouden zitten. Uiteindelijk is dat een streven naar demonische bezetenheid! Hun pennevruchten zijn navenant. Het is puur addervenijn.

Dat in ogenschouw nemend wordt Chopra onvoldoende gepareerd. Dat is ook niet eenvoudig, want de begeesterende werking van zijn taal is groot. Gerard Fellers benadering maakt ongewild promotie voor de tegenpartij. Neem de Bijbel. Die onthult nergens de details van tovenaars, waarzeggers en bezweerders. Nergens mogen dit soort lieden in de Bijbel hun `stiel' uitleggen. Gerard Feller doet dat anders. Bij een aantal lezers zal dat eerder een ongezonde nieuwsgierigheid wekken, en zo lopen ze in de val. Hier en daar een kort citaat zou hebben volstaan met samenvattingen in de woorden van Feller zelf.


De Bijbel is altijd heel voorzichtig met het onthullen van de doen- en denkwijzen van de tegenstander (tegenstander in het Grieks is `satan'). Een voorbeeld daarvan is het verslag van de samenkomst uit Handelingen 15, waarbij besloten werd dat de christenen uit de heidenen zich niet aan de regels hoeven te houden van het Jodendom, behalve wat betreft het eten van wat door de afgoden is besmet, ontucht, wat gewurgd is, en het nuttigen van bloed. Deze vier instructies zijn interessant omdat ze naar de afgodische riten wijzen. Maar de Bijbel zelf zwijgt daarover. Het Woord van God gaat discreet om met dit soort
dingen. Die discretie ontbreekt bij Tussen waan en werkelijkheid.

Voor wie is het boek bestemd? Voor evangelische christenen, ja. Niet voor therapeuten, hoewel het voor christenen die huiverig zijn voor manipulatieve psychotechnieken, heel informatief kan zijn. Ook niet voor hen die zich reeds in deze materie hebben verdiept en van het rechte pad zijn afgeweken, niet veel - maar toch! Vaak zijn dat heel gewone en serieuze mensen voor wie de christelijke boodschap wel telt, maar ook weer niet helemaal. Om deze van het demonische van de moderne psychotechnieken te overtuigen is wel wat meer nodig dan bijbelverzen. Mijn oordeel over dit boek is daarom niet onverdeeld gunstig.


1. Uitdaging - september 2011 - www.cvnieuws.nl 

Feller ontmaskert duisternis in de zorg

In de gezondheidszorg rukken alternatieve methoden - tegenwoordig gebracht als complementair of aanvullend - op.

Dat is lang niet altijd onschuldig. Elders in deze krant waarschuwt drs. Ruud van der Ven er voor. Maar ook Gerard Feller van Stichting Promise in Oudewater laat zich niet onbetuigd.

Mensen kunnen, door in contact te komen met deze alternatieve geneeswijzen bewust of onbewust gemanipuleerd worden en verstrikt raken onder de invloed van demonen en en aldus verduisterd worden in hun verstand, betoogt Feller in Tussen waan en werkelijkheid.

Er is, zegt Feller, "een integratie op gang gekomen van Oosterse denkbeelden en humanistisch gedachtegoed tot wat we noemen 'complementaire geneeswijzen’, waarin steeds meer plaats is voor de diagnose van de 'gehele mens: Daar lijkt, vanuit Bijbels standpunt, weinig op tegen. De mens bestaat immers uit meer dan alleen een fysiek lichaam. Maar de ontwikkelingen in veel behandelmethodes kunnen veel schade aanrichten. 1n de praktijk van het zoeken naar gezondheid kan dit leiden tot beďnvloeding en openstelling van de gevallen geestelijke wereld. De Bijbel waarschuwt hier nadrukkelijk voor. Feller houdt de lezer een welkome Bijbelse toetsing voor.

www.vergadering.nu