www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


In gesprek over bidden
Reiny de Fijter (red.)
Uitgeverij Vuurbaak
128 pagina's, € 14,95
ISBN 9789058040817
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bidden is de adem van het geloof.Bidden is praten met God.Bidden is hopen, vragen, loven, je hart luchten.
Hoe bid je? Hoort God ons? En hoe krijgen we antwoord? De intimiteit van het gebed maakt het tot een lastig gespreksonderwerp. Tegelijkertijd verlangen velen naar zo'n gesprek.
Op de redactie van het Nederlands Dagblad ontstond het idee om bekende gelovigen te interviewen over het gebed en de serie'Bidden'te maken. Vijf redacteuren interviewden gelovigen uit alle hoeken van de maatschappij: schrijvers, voetballers, kunstenaars, dichters, theologen en filosofen. Er ontstonden bijzondere verhalen die voortkwamen uit bijzondere gesprekken.'In gesprek over bidden'is een bundeling van twintig van die inspirerende gesprekken.
De interviews zijn niet alleen open gesprekken over het gebed met medegelovigen, maar zijn eveneens een stimulans voor ieders persoonlijke gebedsleven.
 


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl


In gesprek, over bidden

Recensie door de redactie Uitdaging

Bidden is bijzonder: kleine mensen mogen spreken met God. Toch is bidden niet makkelijk. Zomaar komen vragen op: Hoe bid je? Hoort God ons? En hoe krijg je antwoord? In het boek 'In gesprek over bidden' komen bekende christenen aan het woord over wat bidden voor hen betekent en hoe zij daar in het dagelijkse leven vorm aan geven.

Eind 2011 kwam binnen de redactie van het Nederlands Dagblad het idee op om bekende christenen te interviewen over het gebed. Bedoeling was om daar een serie in de dagkrant van te maken. Die serie kwam er, met een aflevering per week. Het aardige van de bijdragen was dat die niet in de echte interview-vorm verschenen, met vraag en antwoord,
maar als lopend verhaal waarin alleen de geïnterviewde aan het woord kwam. Het nu verschenen boekje bundelt twintig bijdragen.

Zuchten
De personen die aan bod komen, zijn heel divers. Het loopt van de recent overleden oud-bisschop Tiny Muskens, schrijver Jan Siebelink, weerman Reinier van den Berg en theoloog Willem Ouweneel tot net zo bekende gezichten als Rikkert Zuiderveld, Jan van den Bosch en Tijs van den Brink. Heel vaak raken uitspraken je. Neem deze, van zanger Rikkert: 'Ik bid niet poëtisch, maar eenvoudig en direct. Vaak ook woordeloos. Elly en ik zuchten heel wat af. Voortdurend probeer ik de last op mijn schouders over te geven aan hem, beseffend dat het allemaal al gedragen is door God'

www.vergadering.nu