www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Eén bron, zes stromen
Op zoek naar evenwicht vanuit de grote geloofstradities van de kerk
Richard Foster
Uitgeverij Ekklesia, Gorinchem 2007
9789075569261
381 blz., € 19,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl1. cv-koers - april 2008

Een bron, zes stromen

Boekrecensie door Bram Neerhof

In dit inspirerende boek put Richard Foster uit de hoofdstromen in de christelijke traditie: contemplatie, heiliging, charismatisch leven, sociale gerechtigheid, evangelisatie en incarnatie. Een verrijking voor het geestelijke leven in de gemeente!

Er zijn van die boeken waarvan je niet begrijpt waarom een vertaling zo lang op zich laat wachten. Het boek van Richard Foster, Streams of Living Water, uitgegeven in 2001,valt in die categorie. Pas onlangs verscheen de Nederlandse vertaling, Een bron, zes stromen. Foster is de stichter van Renovaré, een kerkelijke beweging die gericht is op geestelijke vernieuwing (www. renovare.org). De afgelopen 25 jaar schreef hij tal van boeken rond verwante thema’s als discipelschap en spiritualiteit. Opvallend in zijn werk is met name dat hij put uit de breedte van de christelijke traditie. Diepgang, honger naar God, en geestelijk leven gerelateerd aan het leven van elke dag, zijn daarin sleutelbegrippen. In het onlangs vertaalde boek wordt duidelijk uit welke bronnen Foster zijn inspiratie put.

/>

Zes kanten van één kubus
De ondertitel 'op zoek naar evenwicht vanuit de grote geloofstradities van de kerk` maakt goed duidelijk wat het doel van Foster is. Hij beschrijft wat hij ziet als de hoofdstromingen in het christendom en ziet deze stromingen samenvloeien in één grootse, machtige beweging van de Geest. In zijn nawoord beschrijft Foster het volk dat hij voor zich ziet, een volk dat weet heeft van de breedte van de christelijke traditie, daaruit put en daardoor gevormd wordt.

Foster onderkent in de kerkgeschiedenis een aantal 'dwarslagen’ die kerkmuren overstijgen en ieder een bepaalde dimensie van christelijke spiritualiteit benadrukken:

- de contemplatieve beweging, met haar nadruk op biddend leven;
- de heiligingstraditie, met haar nadruk op integer en ongedeeld leven;
- de charismatische beweging, met haar nadruk op leven uit de Geest;
- de beweging voor sociale gerechtigheid, met haar nadruk op bewogen leven;
- de evangelische traditie (waaronder ook de calvinistische kerken vallen), met haar nadruk op leven vanuit de Schrift;
- de holistische beweging, met haar aandacht voor leven dat geheel in dienst staat van God en zijn Koninkrijk.

Na een inleidend hoofdstuk waarin Jezus als het goddelijke voorbeeld voor al deze tradities wordt besproken, behandelt hij deze zes tradities volgens een vaste opzet. Foster geeft via boeiende levensbeschrijvingen steeds een historisch, een bijbels en een eigentijds voorbeeld om toe te lichten waar de traditie voor staat. Deze werkwijze geeft het boek een grote veelzijdigheid.

Sociale gerechtigheid
De beschrijving van de traditie van sociale gerechtigheid begint met het historische voorbeeld van John Woolman. Deze in 1720 geboren quaker was betrokken bij het allereerste begin van het verzet tegen de slavernij. Foster trakteert ons op een fascinerende levensbeschrijving van Woolman, maar bovenal van zijn ongekende strijd tegen de "sombere duisternis die over het land hangt”.
Woolmans radicaliteit blijkt duidelijk als hij, na gepreekt te hebben, de avondmaaltijd krijgt aangeboden en merkt dat deze geserveerd wordt door slaven. Hij verlaat zonder enig commentaar het huis. Zijn gastheer is dermate onder de indruk dat hij zijn slaven de volgende ochtend vrijlaat. Als direct resultaat van de inzet van Woolman en anderen hebben de quakers radicale stappen genomen om af te rekenen met slavernij.

Foster vervolgt met een bijbels voorbeeld, in dit geval de profeet Amos, die diep werd getroffen door de schrijnende ongerechtigheid die de meesten van zijn tijdgenoten niet meer opviel. In niet mis te verstane bewoordingen maakt Amos duidelijk hoe de Heer hierover denkt. Foster trekt een aantal duidelijke conclusies, met name dat deze onthullen hoe diep Gods hartstocht voor gerechtigheid in de samenleving gaat, maar óók dat oordeel niet het laatste woord van Amos is.
Als eigentijds voorbeeld vertelt Foster het levensverhaal van Dorothy Day die zich inzette voor de armen, de arbeidersbeweging en daklozen, en een retraitebeweging opzette.

Verrijking
Foster sluit elk hoofdstuk af met een beschrijving van de behandelde traditie. Hij legt de onderliggende bijbelse begrippen uit en beschrijft de sterke en zwakke kanten van de bewuste traditie, en verbanden met de andere tradities. Vervolgens geeft hij praktische aanwijzingen hoe wij deze traditie kunnen oefenen, om te besluiten met een definitie. Ruim een derde deel van het boek wordt in beslag genomen door bijlagen en korte levensbeschrijvingen, dit maakt dit boek tot een zeer bruikbaar naslagwerk.

De Engelse ondertitel luidt 'celebrating the great traditions of Christian faith'. En dat is precies waar dit boek over gaat: we mogen de veelkleurigheid van de wereldwijde kerk van-alle eeuwen werkelijk vieren en ontdekken hoe we elkaar aanvullen en verrijken. Wie geïnspireerd wil worden om zo tot geestelijke verdieping te komen, zal niet snel een geschikter boek vinden.

www.vergadering.nu