www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gebed
Waar het hart zijn thuis vindt
Richard Foster
Gideon
328 pag., 17,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wie dit boek leest, zal zelf gaan bidden, contact zoeken met God. Het is een boek om regelmatig te lezen en je gebedsleven te verfrissen. Richard Foster schrijft diepgaand en toegankelijk over dit onderwerp dat vele christenen zo moeilijk vinden. Hij haalt het gebed uit de krampachtige sfeer, maar houdt het heilige karakter overeind. Hij neemt je mee op een ontdekkingsreis langs de vele facetten van de omgang met God. Hij maakt gebruik van de onmetelijke gebedsrijkdommen die in de loop van bijna tweeduizend jaar christendom zijn ontstaan.


1. Uitdaging - 1 september 2009 - www.uitdaging.nl 

Hoe bidden wij?

Het is zo'n onderwerp waar veel christenen soms moeite mee hebben: bidden.

Boekrecensie door Ruben Hadders

/>

Ik weet nog dat ik enkele jaren geleden een column schreef over 'bidden voor het eten'. "Als ik ergens moeite mee heb, dan is het wel bidden voor het eten", schreef ik toen. "Hetzelfde geldt eigenlijk ook met bidden voor het opstaan of voor het slapengaan." Waarom? Omdat het vaak een gewoonte is en niets meer dan dat. Het hart is er niet bij. De woorden die wij uitspreken zijn vaak ijdele woorden, woorden die de Heer gisteren ook al gehoord heeft. En eergisteren. En vorige week.

Ja, God hoort al onze gebeden, maar vaak beseffen we zelf niet eens dat we in gebed de troon van God naderen. Zo dichtbij en toch zo ver weg van God - zo leek de praktijk van het bidden in veel gevallen. Toch sloot ik mijn column af met een gebed: "Dat we leren wat bidden is".
Wat is het dan makkelijk als je als recensent een boek in handen krijgt over bidden. En wat jammer dat je eigenlijk veel te weinig tijd hebt om alles goed te overdenken. Want bij het boek Gebed van Richard Foster is dat zeker nodig. De auteur is een evangelisch christen in de traditie van de Quakers. Zijn doel is om medegelovigen de spiritualiteit van de vroege kerk te laten herontdekken, waar gebed natuurlijk een cruciale rol in speelt.

In zijn boek neemt Foster ons mee op reis. We zien andere werelden en ontmoeten mensen van wie velen waarschijnlijk nog nooit gehoord hebben. Mensen van wie wij kunnen leren wat bidden is, of beter: kan zijn. Want dogmatisch is de auteur in zijn schrijven zeker niet, integendeel, hij is meer iemand die observeert en ons op heel toegankelijke wijze kennis laat maken met verschillende (meer dan 21!) vormen van gebed: van het 'eenvoudige gebed' tot 'het verbondsgebed', het 'meditatieve gebed' en het 'gebed van het gewone'. Benamingen die mij soms toch wel even de wenkbrauwen deden fronsen. U zult ze dan ook niet allemaal terugvinden in de Bijbel en dat is dan ook een punt van kritiek: Foster baseert zich wel heel veel op menselijke ervaringen.

Voor sommigen van ons, nuchter als wij Hollanders zijn, zal de stijl van Foster dan ook even wennen zijn en wat mystiek, soms ook een tikje Amerikaans, overkomen. Maar laat u daardoor niet afschrikken. Dit boek is niet zozeer onderwijzend - de auteur probeert geen leerstellige theorie over gebed uiteen te zetten - maar veel meer inspirerend. Een in de categorie "onderzoek alle dingen en behoud het goede". 

Dat er veel rijkdom in dit boek verborgen ligt, zult u dan zeker gaan ontdekken. Mits u niet bang bent voor het onbekende. Maar of het gebed uit mijn column, "dat we leren wat bidden is", met dit boek volledig beantwoord is, waag ik te betwijfelen. Al is het boek zeker een waardevolle aanvulling op hetgeen er al gepubliceerd is over dit onderwerp.

www.vergadering.nu