www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Leven als volk van Hoop
Jeff Fountain
Christelijke Uitgeverij Initiaal, Doorn
200 pagina's, € 12,50
ISBN 9789074319492
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandeld de toestand van Europa aan het begin van het nieuwe millenium. Het stelt daarbij vragen als: ?Welke geloofsovertuigingen zouden bepalend kunnen zijn voor de toekomst van Europa. Welke geloofsovertuigingen zouden bepalend kunnen zijn voor de toekomst van Europa en wat voor invloed hebben zij de afgelopen tweeduizend jaar op Europa gehad??. Tenslotte de vraag ?Waar kiezen wij Europeanen voor ten aanzien van de naaste toekomst?. Het tweede deel geeft antwoord op de uitdagingen waarvoor Europa zich gesteld ziet. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is ?Waar kiezen wij Europeanen waarschijnlijk voor ten aanzien van de naaste toekomst??. Kortom, een boek wat naast de hedendaagse Europese actualiteit gelezen kan worden.
Dit boek kan tevens gebruikt worden in discussiegroepen, elk hoofdstuk bevat daartoe vragen en discussiepunten.


1. Uitdaging - oktober 2007

Leven als volk van Hoop

Recensie door Diederick Eikelboom
directeur van de zendingsorganisatie ECM Nederland (European Christian Mission).


Europa is de grootste uitdaging voor christenen vandaag. Of de naam van God nou opgenomen kan worden in een grondwettelijke verklaring van de EU of niet, niemand kan er om heen dat het Europa van gisteren voor een belangrijk deel door christenen werd bepaald. De vraag is alleen of dat ook voor het Europa van morgen geld.

‘Leven als volk van hoop’ van Jeff Fountain beschrijft de uitdagende situatie van Europa aan het begin van de 21e eeuw. Fountain is Europees leider van Jeugd met een Opdracht, betrokken bij de beweging Hope for Europe en Samen voor Europa. De uit Nieuw Zeeland afkomstige Fountain werkt al tientallen jaren in Europa. In dit boek en ook in een wekelijkse mail, Weekly Word, die hij rondstuurt, merk je hoe hij reizend door Europa observeert, herkauwt, luistert en studeert op christenen in het verleden, vandaag en in de toekomst van Europa.
Volgens Fountain verkeert Europa op de drempel van het derde millennium op een schakelmoment. Dat Europa post christelijk, postmodern en voor een groot gedeelte post communistisch is, betekent dat deze ideologieën van voorbijgaande aard zijn. Deze kenmerkende benamingen geven het gebrek aan ideologie in Europa weer, maar onderstrepen ook het religieuze vacuüm van Europa. Fountain beschrijft het risico dat dit religieuze vacuüm gevuld kan worden. Niet in de eerste plaats met materialisme, seculier denken of een opkomende Islam, maar het grootste risico vormen de elementen uit het paganisme en animisme.

Bijzonder boeiend beschrijft Fountain een ontmoeting met een 'heidense, jungiaanse, feministische, archetype psychotherapeute'. In haar ontdekt hij dat de invloed van het hedendaagse paganisme niet een primitief soort heidendom is, maar in allerlei hedendaagse vredig esoterische en mystieke vormen een gemakkelijke voedingsbodem vindt in Europa. Het Europa dat voor haar kerstening helemaal bekend was met deze vormen van godsdienst. Een Europa wat nu weer volop bezig is met dat bovennatuurlijke. De geestelijke realiteit van het post christelijke nieuwe Europa zou wel eens steeds meer op het pre christelijke oude Europa kunnen gaan lijken.

Hoe reageren christenen op deze situatie? Welke visie heeft Gods volk voor het Europa van morgen? Een eerste observatie is dat waar politieke, culturele, sociale en zelfs criminele leiders intensief over grenzen heen communiceren, kerkleiders zich bezig houden met het geografische gebied dat hen door de reformatie is toegewezen.

Christenen bestaan tegenwoordig vooral uit toeschouwers, niet uit spelers. De geloofwaardigheid van christen leidt daaronder. Fountain vindt dat we ons niet moeten laten verlammen door bijvoorbeeld fatalistische eindtijdscenario's, hij kwalificeert die zelfs als propaganda van de duivel! En inderdaad, het risico is dat dit christenen oplevert die lijdzaam in hun kerkje wachten op de opname, ondertussen druk met diepgaande theologische discussies die totaal irrelevant zijn voor de gewonen Europeaan en geen enkele missionaire betekenis hebben. Een volk van hoop leeft uit verwachting en heeft een toekomstvisie. Christenen kunnen visie, hoop en verwachting krijgen door te begrijpen wat de wil van God is, te gedenken wat God heeft gedaan in het verleden en nu nog doet en door fouten te erkennen van Gods volk. Deze bijbelse hoop krijgt vorm als we het Evangelie van het Koninkrijk kunnen herontdekken en toepassen op alle terreinen van het leven en als christenen weer verantwoordelijkheid durven te nemen.

Hier en daar heeft het boek, zeker in de tweede helft wat stoere, cultuuroptimistische, zelfs Kuijperiaanse trekjes die je bij christenen van buiten Europa tegenwoordig meer tegenkomt dan bij cynische Europese christenen. Maar het is zeker goed als christenen vanuit een bijbelse hoop hernieuwde inspiratie krijgen en hun verantwoordelijkheid nemen in een Europa van vandaag en morgen.


http://christenboek.blogspot.com/2006/02/leven-als-een-volk-van-hoop-jeff.html

www.frieschdagblad.nl...

www.vergadering.nu