www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Voor geen geld te koop
J.J. Frinsel

Uitgeverij: Den Hertog, Houten, 2000
9789033114274
Pagina's: 278
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In de loop van de 16e eeuw komen twee zwervers, die aan de kost proberen te komen met het verkopen van aflaten en relikwieŽn, in aanraking met de leer van Luther.

2 RECENSIES


Reformatorisch Dagblad - 30 augustus 2000

Recensie door Anneke Tukker-Versluijs

Wie Frinsel zegt, zegt verteller. Van zijn hand verscheen een opmerkelijk boek: "Voor geen geld te koop". Het speelt zich af in de tijd dat de Hervorming doorzette. Terwijl de kerk Luther als een ketter beschouwde, was het gevaar groot dat de protestanten een heilige van hem maakten.
Twee zwervers, de lange, magere Pier en de korte, gezette Ot, leven in een roerige tijd. Ze lijden honger en kou, zoals vele anderen. Om aan de kost te komen verzinnen ze allerlei plannen, tot het verkopen van aflaten en relikwieŽn toe.

Als ze in een herberg een 'aflaat' proberen te verkopen, doen ze dat door middel van een list. Ot moet net doen of hij Pier niet kent, en heel veel voor de aflaat bieden, in de hoop dat een ander nog meer biedt. Als Ot doet alsof hij begerig is naar de aflaat, gebeurt er iets wonderlijks. Het lijkt op dat moment net of het echt menens is bij hem, hij wil dat het wŠŠr is dat die aflaat hem van al zijn zonden verlost. Ot gaat, zonder het zelf eerst te merken, naar genade verlangen, als hij ziet hoe ellendig zijn leven is.

Luther
Langs allerlei wegen komen de vagebonden in contact met mensen die van genade leerden leven: Jeroen, Arnoud, de smid die zichzelf Latijn aanleert om de Bijbel te kunnen bestuderen, en Erica. Ze horen van Luther, van beeldenstormen en bezoeken een geheime bijeenkomst. Maar ze komen ook in aanraking met pastoor Vincentius, die bepaald niet gediend is van 'ketterse' zaken. Op een tragische manier raakt Pier in levensgevaar. Op zijn sterfbed is hij doodsbenauwd dat hij die ene gast aan het bruiloftsmaal is die geen feestkleed heeft. Toch mag ook voor hem het "door genade alleen" werkelijkheid zijn.

Op boeiende en hier en daar humoristische wijze vertelt de auteur over het leven in een tijd van geestelijke duisternis, waarin het licht van de Reformatie doorbrak. De middelen die de duivel toen gebruikte (het volk angst aanjagen en dom houden) gebruikt hij ook nu nog om mensen weg te houden bij het "door het geloof alleen". Gods genade is echter krachtiger. Al speelt het boek vijfhonderd jaar geleden, het geeft stof genoeg tot nadenken over het geestelijk leven in het heden. Het waarschuwt tegen het 'heilig verklaren' van geestelijke leiders en spoort aan tot nauwgezette bijbelstudie door alle gemeenteleden.
  
J.J. Frinsel
--------------------------------------------------------------------------------
Titel: Blauwe ogen
Uitgeverij: Den Hertog, Houten, 1999, Pagina's: 131
 

Reformatorisch Dagblad
Recensie door M. H. Karels-Meeuse - 6 oktober 1999

Vader en zoon, recht door zee

In het boek "Blauwe ogen" raakt de vader van Huib Klaver zonder werk. Hij gaat echter niet bij de pakken neerzitten maar neemt een tijdelijke baan als glazenwasser. Zijn vrouw vindt dat maar matig. Huib kan de houding van zijn vader wel waarderen. Vader wordt niet alleen een handige glazenwasser, maar hij spreekt ook zijn medemens over wezenlijke levensvragen aan. Vader en zoon lijken op elkaar. Ze zijn recht door zee en dat neemt niet iedereen hen in dank af.

Menno, de krantenjongen, wordt lastig gevallen door een stel jongens. Eťn van hen is Johnny, de zoon van een kastelein, een vaste klant van vader. Vader spreekt de kastelein aan en Huib neemt het voor Menno op. Het resultaat is dat beiden een blauw oog oplopen. Haatgevoelens zijn vader en zoon niet vreemd, maar tijdens het bijbellezen aan tafel legt Romeinen 12 veel beslag. Vaders houding dwingt respect af en ten slotte mag er vriendschap ontstaan.

Humoristische dialogen
In dit door J. J. Frinsel geschreven positieve verhaal, waarvan eerder een verkorte versie op cd verscheen, staan de relaties van vader tot zoon en van mens tot mens centraal. Dat geeft het boek een waardevolle dimensie, ook voor ouderen. In scherpe, schijnbaar nonchalante en ook humoristische dialogen leren we de hoofdpersonen goed kennen. Het christelijke element is niet opgelegd, maar loopt als een gouden draad door het verhaal, dat verdeeld is in 28 korte hoofdstukjes.


www.vergadering.nu