www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Bedwelmd door Babylon
Steve Gallagher
240 pagina's
€ 12,95
ISBN: 9789079465224
Uitgeverij Heart Cry, Alblasserdam, 2013
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek bevat een indringende en alarmerende boodschap voor de tegenwoordige kerken in de wereld. Op profetische wijze wordt de geest van de tijd aan de kaak gesteld. De (demonische) invloed van de wereld op de kerk wordt duidelijk opengelegd. De auteur wil ons alert maken m.b.t. de misleiding en verleiding in het hedendaags christendom. Het komt aan op een heilig leven en geestelijk onderscheidingsvermogen!

------------------
Staande blijven te midden van de grote afval
Steve Gallagher
296 pagina's
€ 13,95
9789079465286
Uitgeverij Heart Cry, Alblasserdam, 2013
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is een vervolg op ‘Bedwelmd door Babylon’. De inhoud ontmaskert de schijnheiligheid van veel christenen. De auteur onderzoekt nauwkeurig de Bijbelse voorspellingen m.b.t. de grote afval. Hij trekt vervolgens lijnen naar het huidige postmoderne christendom.
Steve schudt de lezer wakker om de aangrijpende waarheid over de eindtijd door te laten dringen.

..


1. De Oogst - april 2014 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Bedwelmd door Babylon


Recensie door Gertjan de Jong

Zware kost, dit boek van Steve Gallagher. Alleen de titel al: 'Bedwelmd door Babylon'. In krasse taal schrijft de auteur over misleiding aan de top, de geest van de antichrist, de bestemming van 'hypocrieten' en dat soort zaken.

De kernboodschap van zijn boek is: de wereld gaat ten onder en ook de kerk is geïnfecteerd met het Babylon-virus. Dus: bekeer je en laat je redden uit dit verdorven geslacht!

Nee, niet echt een vrolijke boodschap. Een cultuuroptimist is Gallagher beslist niet. Bij het lezen dacht ik regelmatig: Sjonge, moet het allemaal zo negatief? Maar ja, dat zeiden ze in het oude Israël ook over de profeten. En de boodschap van de apostelen en Christus Zelf liegt er ook niet om. Die boodschap is ernstig en indringend. Gallagher spreekt hen na en hij weet waar hij het over heeft.

Steve Gallagher was vroeger een 'egoïstische en gewelddadige politieagent' in Los Angeles. Ook was hij verslaafd aan seks en pornografie. Op het dieptepunt (in 1982) zette hij een pistool tegen zijn hoofd, maar op hetzelfde moment maakte Christus Zich aan hem bekend. Hij begon een nieuw leven. In 1986 verkochten Steve en zijn vrouw Kathy alles wat ze bezaten en verhuisden naar Kentucky, waar zij hun huis openstelden voor mannen die in seksuele zonden verstrikt zaten. Tot op vandaag richten ze zich op hulp aan seksverslaafden.

Speeltuin of strijdveld?
'Bedwelmd door Babylon' helpt je zeker om alert te blijven. De auteur schuwt niet dingen concreet te benoemen. Zo zegt hij rake dingen over de opkomst van televisie, internet en de entertainmentindustrie. We zien de wereld 'als speeltuin in plaats van een strijdveld'.

------

In het vervolgboek, 'Staande blijven temidden van de grote afval', borduurt Gallagher verder op die lijn. Uitgebreid waarschuwt hij voor verleidingen. Hoewel dit zinvol is, ligt het accent mijns inziens wel sterk op waarschuwen en ontmaskeren. Van mij had het thema gebed bijvoorbeeld meer aandacht mogen krijgen. Althans, daar denk ik aan bij een titel als 'Staande blijven temidden van de grote afval'. Want hoe blijf je staande? Door te bidden, door 'in Christus te blijven'. De auteur zegt hier zeker zinnige dingen over, maar het accent ligt meer op 'hoe niet' dan op 'hoe wel'.

Wandelen in de Geest
Gallaghers boeken lijken een tegenreactie op al die mooiweer-profeten. De profeten die 'Vrede! Vrede!' rondbazuinen, zonder dat er vrede is (Ez. 13:10). Tegen die positivocultuur biedt Gallagher zeker tegenwicht. De nadruk ligt dus erg op waarschuwen, maar tegelijk wijst de schrijver de weg naar redding, onze hoop in Jezus Christus.

De volgende passage sprak mij bijzonder aan: 'Het verblijven in de aanwezigheid van Zijn Geest is een van de sleutels om klaar te zijn voor de wederkomst van Christus. Het lezen van boeken over de eindtijd, het kijken van films over de wederkomst, of zelfs het bestuderen van de eschatologie bereiden je niet voor op de wederkomst van de Heere. Iemand wordt voorbereid door het wandelen in de Geest, door zichzelf smetteloos van deze wereld te bewaren en de liefde van God uit te leven.'

www.vergadering.nu