www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Waarom kwaad als God bestaat?
Dr. Norman Geisler
Uitgave Het Zoeklicht, Doorn
166 pag.
12,95
ISBN 9789064511547
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Waar kwam het kwaad vandaan? En waarom doet God er niets aan? 
Het probleem van het kwaad is misschien wel de meest moeilijke kwestie binnen het Christendom. Als God goed is en almachtig, waarom bestaat dan het lijden in de wereld? 
Kan God geen eind maken aan het moorden. verkrachten en hongerlijden? En wat te denken van aardbevingen, orkanen en tsunami's? Waarom kon een volmaakte God geen volmaakte wereld maken? 
In dit beknopte maar gedetailleerde hoek, beantwoordt Dr. Norman Geisler deze moeilijke vragen, geeft stap voor stap uitleg en geeft overtuigende voorbeelden. Hij henadert op een nieuwe wijze waarom deze wereld wel of niet 'de best mogelijke wereld' is. Hij komt tot de conclusie dat er goed nieuws is: Gelovigen kunnen ervan verzekerd zijn dat God hen liefheeft en dat Hij daadwerkelijk almachtig is! 

'Geisler geeft solide antwoorden en getuigt van inzicht bij deze moeilijke, intrigerende vraagstukken, zoals alleen hij dat kan. Een boek dat je gelezen moet hebben!' 
- Josh D. McDowell, auteur, spreker, Campus Crusade for Christ


Dit is Geisler op zijn best - briljant, scherp, beknopt en overtuigend. Hij is een van de grootste apologeten van het Christendom.' 
- Lee Strobel, auteur van de Case of Christ en The Case for the Real Jezus.

'Dit is een van de duidelijkste, meest uitgebreide en scherpzinnigste uitleggingen van een van de moeilijkste problemen in het Christendom.' 
-Ravi Zacharias, auteur, spreker en voorzitter Ravi Zaxherias International Ministries 


1. - januari 2012 - www.uitdaging.nl 

Geisler duikt in het probleem van het kwaad

Boekrecensie door redactie Uitdaging

Het is zonder twijfel een van de moeilijkst te begrijpen vragen: Hoe kan het dat 'het kwaad' bestaat?

Als God liefde is en Hij is de Schepper van alle dingen, hoe kan het kwaad dan bestaan? Waarom is er zoveel lijden? Waarom is er oorlog? Waarom lijden mensen pijn? Waarom zijn er aardbevingen en andere rampen die verwoesting en verwarring zaaien? Hoe kan het dat zoiets bestaat als God goed en almachtig is?

Kan God geen einde maken aan het moorden, het verkrachten, het hongerlijden? Waarom kon God geen volmaakte wereld scheppen, zonder kwaad? Het zijn vragen waar christenen mee worstelen en die door niet-christenen vaak gebruikt worden als argument om het christelijk geloof af te wijzen.

De Bijbelleraar dr. Norman Geisler, die meer dan zeventig boeken op zijn naam heeft staan, pakt het probleem van het bestaan van het kwaad aan in het door Het Zoeklicht uitgegeven boek Waarom kwaad als God bestaat? Hoewel het boek beknopt is (166 pagina's) maakt Geisler zich er niet op een gemakkelijke manier van af. Hij is wel degelijk gedetailleerd in zijn uitleg. Stap voor stap deelt Geisler zijn inzichten. Niet elk door hem ingebracht argument is even sterk, maar Geisler komt ook met voorbeelden die overtuigen. Geisler is zoals hij in zijn hele apologetische werk is: scherpzinnig en solide. Voor iedereen die worstelt met de vraag hoe het kwaad kan bestaan, aan te raden.

www.vergadering.nu