www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn
Norman L. Geisler en Frank Turek
576 blz. € 12,50
9789033819087
Ark Boeken, Amsterdam, 2006
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Geisler en Turek zijn Amerikaanse wetenschappers die stellen dat er veel verstandelijke argumenten zijn voor het bestaan van God. Sterker nog, zij menen dat je meer geloof nodig hebt om met je volle verstand atheïst te kunnen zijn!
Stap voor stap bouwen de auteurs hun betoog op. Ze gaan uitvoerig in op argumenten voor het bestaan van God en voor een goddelijke oorsprong van het heelal en het leven op aarde. Hiermee sluiten zij aan bij de actuele discussie over Intelligent Design. Daarbij stellen ze zichzelf de vijf belangrijkste vragen in het leven: waar komen we vandaan, wie zijn we, waarom zijn we hier, hoe moeten we leven en waar gaan we naartoe? Vervolgens behandelen Geisler en Turek het bestaan van een morele wet (universeel geldige waarden die alleen door God gegeven kunnen zijn), het geloof in wonderen en de historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament.
Dit boek zet kwesties rond geloof en wetenschap op een toegankelijke manier uiteen voor een breed publiek. Het is een goed onderbouwd en overtuigend geschreven betoog waarin ook de wetenschappelijke aspecten begrijpelijk zijn weergegeven!
Een waardevol boek voor christenen die in een seculiere omgeving hun ‘irrationele’ geloof willen kunnen onderbouwen. Bovendien zeer geschikt voor mensen die serieus op zoek zijn naar antwoorden op de grootste levensvragen.
Dr. Frank Turek heeft diverse universitaire graden behaald. Hij heeft management en leiderschap gedoceerd aan de George Washington University in Washington, D.C. Als senior partner van The Austin Group verzorgt hij trainingen voor het bedrijfsleven. 
Dr. Norman Geisler is filosoof en als president en senior pastor verbonden aan het Southern Evangelical Seminary and Bible College in Charlotte, North Carolina. Hij kreeg voor een van zijn boeken de Gold Medallion Award en ontving de Silver Medallion Award voor zijn Baker Encyclopedia of Christian Apologetics.


1. Oogst - juni 2007

Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn

Boekrecensie door P.d.B.

Er zijn vele drogredenen die mensen gebruiken om niet in God te hoeven geloven. Het boek 'Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn' geeft allerlei argumenten om deze drogredenen te ontkrachten. Als men stelt: 'Je kunt de waarheid niet kennen', kun je vragen: 'Hoe weet jij dat?' De auteurs zijn op latere leeftijd tot geloof gekomen. Ze laten zien dat er meer geloof nodig is voor het atheïsme dan het geloof in God. In de eerste hoofdstukken gebruiken ze geen enkele bijbeltekst, alleen verwijzingen naar de natuur en de wetenschap, dit om te laten zien dat het meer voor de hand liggend is te geloven dat God wél bestaat. Als God niet bestaat, zijn er ook geen morele normen mogelijk moeder Theresa staat dan op hetzelfde niveau als Hitler. Ook laten ze de onmogelijkheden van (macro)evolutie zien, al leunen ze daarbij sterk op de argumenten van de Intelligent Designtheorie.

/>

Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat we genetisch net zover verwijderd zijn van de aap als van een muis of welk ander dier dan ook. De enig mogelijke wetenschappelijk verantwoorde verklaring is dat de mens door God is ontworpen. Maar veel mensen willen daar niet aan ze willen geen 'goddelijke voet tussen de deur' en zijn daarom koortsachtig op zoek naar de ontbrekende schakel. Die zullen ze echter nooit vinden: er is namelijk geen ketting! Het ontstaan van leven uit oersoep is een geloofsartikel.

Het boek staat vol leuke uitspraken en citaten. Enkele voorbeelden: 'Sommige mensen zien het leven als een monopolie spel: als je dood gaat, gaan de spullen weer in de doos.’ ‘Waarom zou Jona niet drie dagen in een vis kunnen zitten als wij mensen drie maanden in een onderzeeër in leven kunnen houden?' 'Je bent pas echt doof als je niet wilt luisteren.'

‘Mensen die stellen dat alle godsdiensten waar zijn, hebben zich er nooit in verdiept; er zijn namelijk meer tegenstrijdigheden dan overeenkomsten.' Een aardige uitspraak van Ronald Reagan: het was hem ‘opgevallen dat alle voorstanders van abortus zelf wél geboren zijn’.

Interessant is het hoofdstuk over de historiciteit van Jezus. Sommige mensen stellen dat Jezus buiten de Bijbel vrijwel niet wordt genoemd. Maar als je het aantal vermeldingen in oude geschriften als uitgangspunt neemt, zul je eerder moeten twijfelen aan het bestaan van bijvoorbeeld keizer Tiberius dan dat van Jezus.

De hoofdstukken over de betrouwbaarheid van de Bijbel zijn uitmuntend! Bijzonder overtuigend is de vergelijking die wordt gemaakt tussen het Nieuwe Testament en andere klassieke teksten. De tijdskloof tussen het origineel en de oudste overgeleverde kopieën is bij Ilias is van Homerus 500 jaar, bij Plato 1200 jaar en bij de Bijbel 25 jaar! Het aantal bewaard gebleven kopieën van de manuscripten bij Ilias 643, bij Plato 8 en bij de Bijbel 5686. Er is meer reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van Plato en Homerus dan aan de Bijbel.

Een sterk voorbeeld met betrekking tot Jezus' opstanding is de steniging van Zijn broer Jakobus. Waarom zou hij, die eerst niet geloofde, zich laten stenigen als Jezus niet écht aan hem verschenen was? Het hier besproken boek heb ik naast de inleidingen op de bijbelboeken van de NBV gelegd. Ik heb veel moeten doorkrassen en bijschrijven; de schriftkritiek is volop aanwezig in de NBV, ook in de bijbelteksten zelf. Het boek 'Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn' zal ik zeker nog vele malen raadplegen: het is een geweldig naslagwerk. je krijgt veel kwaliteit voor weinig geld. Ik hoop dat er snel meer boeken van deze schrijvers in het Nederlands vertaald zullen worden. 

www.vergadering.nu