www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vingerafdrukken van de Schepping
   & De jonge leeftijd van de aarde
DVD, Genesis & Geologie
Doorn: Uitg. Johannes Muitimedia, 2007
105 minuten. Prijs € 9,95
ISBN 9789057982019
Deze DVD-box bestellen...

De twee video's op deze bijzonder DVD presenteren wetenschappelijke ontdekkingen die laten zien dat de aarde niet zomaar is ontstaan en dat deze aanzienlijk jonger is dan ons wordt voorgehouden door de seculiere moderne media.
Ontdek de wonderlijke wereld van de geologie om de raadsels van de schepping en de zondvloed te doorgronden.
1. Vingerafdrukken van de schepping (ca. 35 min)
Gekleurde radiohalo's in graniet geven antwoord op de vraag hoe graniet is ontstaan.
2. De jonge leeftijd van de aarde (ca. 70 min). Is de aarde werkelijk miljarden jaren oud of
zijn er aanwijzingen voor een jonge aarde? Hoe zijn kolen en olie ontstaan?
Is er geologische bewijs voor een wereldwijde vloed?

dr. Robert Gentry is natuurkundig onderzoeker en (mede)auteur van ruim twintig publicaties in diverse wetenschappelijke tijdschriften, waaronder science en nature.


1. Ellips - april 2008

Vingerafdrukken van de schepping

Boekrecensie door Dr. H. Bos
Onlangs verscheen een dvd met mooie animaties, bestaande uit twee delen: Vingerafdrukken van de Schepping (33 min.) en De jonge leeftijd van de aarde (72 min.). De korte film overlapt ten dele met de langere versie: deze laatste film gaat uitgebreider in op de vragen rondom de ouderdom van de aarde. Beide films maken duidelijk dat er goede wetenschappelijke argumenten zijn aan te voeren die aannemelijk maken dat de aarde jong is.

Een intrigerende vraag daarbij is hoe graniet op aarde is ontstaan. De reguliere, naturalistische wetenschap gaat ervan uit dat graniet gevormd moet zijn in een langzaam afkoelingsproces gedurende miljoenen jaren. In aldus gevormd graniet zou men nooit de scherp afgetekende radiohalo's van zeer kort levende elementen als Polonium 218 (halfwaardetijd = enkele minuten) in zuivere vorm kunnen vinden. Radiohalo's zijn de bolvormige vingerafdrukken van het radioactieve verval van elementen, ze zijn qua patroon zeer specifiek voor elk element.

Dr. Robert V. Gentry heeft tientallen jaren uitgebreid onderzoek verricht haar radiohalo's. Hij publiceerde in diverse vaktijdschriften. Verrassend was dat Gentry ook radiohalo’s van puur polonium ontdekte. Om een radiohalo te kunnen vormen moet het graniet hard zijn. Maar in hard graniet kunnen radioactieve elementen nauwelijks meer infiltreren. Bovendien blijkt het gevonden (zeer kort levende) Po 218 niet uit het moederelement uranium afkomstig te zijn: er is geen spoor van uranium te vinden, terwijl dit een zeer lange halfwaardetijd heeft. Gentry deed analyse van de kern van de polonium radiohalo's en kon wel het dochterelement lood aantonen. Het lijkt dus aannemelijk dat het kortlevende polonium en het vaste graniet ineens, in uiterst korte tijd, samen zijn gevormd.

De wetenschappelijke wereld spreekt volgens de dvd van 'een klein mysterie, dat we niet goed kunnen verklaren'. Geoloog Andrew Snelling en Robert Gentry argumenteren dat de meest aannemelijke verklaring voor de gevonden zuivere poloniumhalo's in graniet is, dat het graniet plotseling ontstaan moet zijn, m.a.w.: het is geschapen (Hb1:10, Ps33:9).

Vanuit wetenschappelijk oogpunt blijft het merkwaardig dat de creationist Gentry deze radiohalo's heeft ontdekt in graniet op heel veel locaties op aarde en dat de gangbare wetenschap daar al vijfentwintig jaar geen antwoord op heeft.

In de film De jonge leeftijd van de aarde bespreekt Gentry onder andere de snelle vorming van fossielen, steenkool en aardolie. Experimenten tonen aan dat voor koolvorming bij verhitting onder druk slechts enkele jaren nodig zijn en dat aardolie bij hitte gevormd kan worden uit kool en water onder hoge druk.

De enorme koollagen (tot 60 m dik over 26.000 km2) in onder andere Wyoming, zonder klei of zandsedimenten daartussen, zijn alleen verklaarbaar vanuit de aanname dat ze snel zijn ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een wereldwijde vloed. Hierbij wordt de hydroplaattheorie van Walter Brown als illustratie aangevoerd. Ook het snelle ontstaan van de Grand Canyon (in enkele weken tijd) kort na de zondvloed wordt aannemelijk gemaakt door de aanname van een hoger gelegen groot meer dat ineens leegliep terwijl het sediment nog niet was verhard. De Colorado verplaatst zo weinig water, dat dit de vorming van de Canyon niet kan verklaren, al zou de Colorado al een miljard jaar uniformitaristisch stromen.

Een boeiende dvd met veel informatie voor een vriendelijke prijs.

www.vergadering.nu