www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Palestijnen
een volk in het brandpunt van de geschiedenis
Johannes Gerloff
Uitgeverij Groen, Heerenveen
ISBN 9789088970481
Prijs: Ä 24,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

'Wie het Joodse volk en de Joodse staat wil begrijpen, kan niet om het bestaan, denken en handelen van het Arabische buurvolk heen. Wie een vruchtbare bijdrage wil leveren aan een politieke vrede in IsraŽl en de Palestijnse gebieden moet de Palestijnen kennen.í

De opvattingen over de Palestijnen zijn heel divers. Voor de een is het volk een vervolgde minderheid, de ander ziet alleen de gruweldaden.

In dit boek geeft Johannes Gerloff ons een veelzijdige blik achter de schermen bij het Palestijnse volk. Hij interviewt sjeiks, korangeleerden en inwoners van vluchtelingenkampen. Daarbij wordt Ďde andere kantí niet uit het oog verloren: er is ook aandacht voor Joodse vluchtelingen uit Arabische landen.

De persoonlijke verhalen en fotoís geven een verrassende kijk in het leven van een volk dat altijd in het brandpunt van de geschiedenis heft gestaan.

Johannes Gerloff studeerde theologie en woont sinds 1994 in het Midden-Oosten. Daar werkt hij als politiek commentator, redacteur en verslaggever.

..


2. Alpha Online - 26 mei 2014

De Palestijnen

Recensie door Evert van der Veen

ĎDe Palestijnen, ze zijn niet mijn favoriete gespreksonderwerp. Maar wie is geÔnteresseerd in IsraŽl, moet zich ook bezighouden met de Palestijnen. Ze vragen hier niet alleen zelf om, dat zijn vooral hun vrienden. Er bestaat een dictatuur van politieke correctheid, maar nog sterker van evenwichtigheid. Zo opent dit boek dat schrijft over de situatie van het Palestijnse volk.

De schrijver, die zich verbonden voelt met Israel, geeft in dit boek ruimhartig stem aan het Palestijnse volk en verdiept zich oprecht in hun situatie. Hij legt hun naam en geschiedenis uit, vertelt uitvoerig over de kwestie van de Palestijnse gebieden. Een hoofdstuk is aan Yasser Arafat gewijd en daarin komt zijn levensgeschiedenis en zijn politieke betekenis naar voren.

Het boek is sfeervol en toegankelijk geschreven. De schrijver heeft contact gezocht met veel uiteenlopende mensen, luistert naar hun verhaal en tekent dat op. Hij probeert niet te oordeelt over wat zij naar voren brengen en daar slaagt hij meestal aardig goed in. Ook de feiten worden in het algemeen vrij objectief neergezet. De persoonlijke gesprekken typeren het boek en geven het een eigen charme. De meeste boeken over de ĎPalestijnse kwestieí zijn zakelijker van aanpak en beschrijven hoofdzakelijk feiten. Hier worden die feiten verweven met de levensgeschiedenissen en ervaringen van mensen uit het Palestijnse volk. Hier en daar is de Joodse sympathie wel merkbaar zoals op pag 59: ĎBijna anderhalf miljoen van de in totaal zeven miljoen IsraŽliŽrs is al niet-Joodsí. Het kleine woordje Ďalí is veelzeggend. Toch slaagt de schrijver erin om mensen de ruimte te geven om hun verhaal te doen.

Hij besteedt ook aandacht aan het probleem van Joodse vluchtelingen uit Arabische landen die door de oprichting van de Joodse staat in 1948 in de problemen kwamen. Het ingewikkelde vredesproces met veel teleurstellingen en enkele hoopgevende momenten zoals Camp David en de zogenaamde roadmap van George Bush krijgt ook de nodige aandacht. Zo wordt de bemoeienis van de internationale gemeenschap duidelijk. 
Jeruzalem is een stad die voor drie religies van wezenlijke betekenis is: joden, christenen en moslims hechten veel emotionele en geestelijke waarde aan deze stad. Dat is ook de reden dat elk gesprek over een andere opdeling van Jeruzalem bij voorbaat al gedoemd is om te mislukken. De tempelberg ligt uiteraard heel gevoelig bij joden en moslims.

Het fenomeen zelfmoordaanslagen wordt beschreven en daarbij legt de schrijver ook uit waarom mensen dit doen, wat hun geestelijke motieven zijn om voor het martelaarschap te kiezen. De veelbesproken veiligheidsmuur ziet IsraŽl als Ďeen militaire oplossing die de terroisten verhindert naar IsraŽl te komení. De positie van de kleine groep christenen in Palestijna Ė waarschijnlijk zoín 2% van de bevolking Ė wordt besproken. Door allerlei oorzaken is hun aantal de laatste tientallen jaren sterk afgenomen. Zij voelen zich geestelijk onder druk staan en diverse leiders spreken over een identiteitscrisis.

Het boek eindigt met bijbelse gegevens over het land Kanšan en daarin neemt de schrijver een open en evenwichtige positie in wanneer hij zegt: ĎDe grenzen die de Bijbel aanwijst van de Ďgeslachten van de Kanašnietení komen ongeveer overeen met de grenzen van de huidige staat IsraŽl inclusief de Palestijnse Autoriteit Ė maar zonder de centrale en zuidelijke Negeví, maar: ĎOp geen enkele plek in de Bijbel wordt de zionistische mythe ondersteund dat het land leeg zou zijn, of dat een Ďland zonder volkí een Ďvolk zonder landí nodig zou hebben. De Joden hebben met de Kanašnieten een tamelijk open relatie al worden zij wel steeds voor de heidense religie gewaarschuwd. De schrijver zet in dit hoofdstuk veel interessante en belangrijke informatie op een rij.

Evert van der Veen is PKN predikant te Nunspeet


1. Ė Israelaktueel - september 2013 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

De Palestijnen

Recensie door Ruben Ridderhof


Met een Palestijnse vlag op de kaft en de titel De Palestijnen zullen lsraŽlliefhebbers dit boek misschien verwarren met een uitgave van het Nederlands Palestina Komitee. Toch is dit een welkom en mijns inziens noodzakelijk boek voor wie van IsraŽl houdt. De Duitse journalist Johannes Gerloff is sinds 1999 als buitenlandcorrespondent actief vanuit Jeruzalem. Als liefhebber van IsraŽl komt hij tot de conclusie dat je niet om het Arabische buurvolk heen kunt als je IsraŽl wilt begrijpen.

Daarom schreef hij het boek De Palestijnen, een volk in het brandpunt van de geschiedenis. En ik moet zeggen dat ik erg blij ben met dit boek. Voor veel IsraŽlliefhebbers zijn de Palestijnen enkel 'de vijand van IsraŽl'. Maar wat zijn hun drijfveren? Hun denkwijze? Hun onderlinge verschillen?

Gerloff schetst een veelzijdig beeld van de Palestijnen waarin hij niet schuwt om ook IsraŽls misstappen te benoemen. GeÔllustreerd met zijn eigen ervaringen als correspondent legt hij uit hoe complex de Palestijnen omgaan met het conflict. Enerzijds is er
het ingeprente antisemitisme, de woede en onmacht tegenover de IsraŽlische overheersing en de religieuze haat tegen de Joden. Anderzijds is er grote frustratie over het falende Palestijnse leiderschap en zijn er op talloze plaatsen uitstekende verhoudingen tussen IsraŽli's en Palestijnen. En soms lopen die dwars door elkaar.

Het boek verhaalt ook de geschiedenis van de Palestijnen. Het ontstaan van de nationale aspiraties, het tijdperk Alafat en daarna. Wat bracht de Palestijnen tot de concessies bij Oslo? Wat motiveerde de intifada's? Wat voor mensen schuilen er achter de raketbeschietingen vanuit Gaza? Waarom worden aanslagen opgeŽist? Hoe zit het met de rivaliteit tussen Hamas en Fatah en welke andere groeperingen zijn er? Welke rol spelen de clans binnen de Palestijnse samenleving? Op al deze vragen gaat het boek in.

Het boek springt hier en daar wat van de hak op de tak en is dan moeilijk te volgen. Ook is de eindredactie gebrekkig en er staan hier en daar wat (vertaal)fouten. Toch is het boek goed leesbaar en de inhoud is zo interessant dat die minpuntjes wegvallen. Van harte aanbevolen.

www.vergadering.nu