www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Onbegrensd IsraŽl
Johannes Gerloff en Heinz Reusch
Scholten, Zwolle, 2021
in samenwerking met Christenen voor IsraŽl
84 paginaís
Ä 16,95
ISBN: 9789083114941
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het Joodse volk heeft eeuwenlang gebeden voor de mogelijkheid terug te keren naar Sion, het hart van IsraŽl, het Beloofde Land. Dit diepe verlangen werd sinds het begin van de 19e eeuw werkelijkheid. Sindsdien zijn miljoenen Joden 'thuis'gekomen en heeft IsraŽl een aantal bijzondere hoofdstukken aan zijn geschiedenis kunnen toevoegen, met als hoogtepunt de stichting van de staat IsraŽl en 1948.
Anno 2021 is IsraŽl uitgegroeid tot een volwassen, moderne democratie in een verdeeld Midden-Oosten. Zijn grenzen en geschiedenis worden voortdurend betwist, tot in de Verenigde Naties toe. Velen dringen aan op de (her)verdeling van het land, waarbij IsraŽl grote delen van het hartland zou moeten afstaan aan de Palestijnen, onder druk van 'internationaal recht'.
De auteurs nemen je aan de hand van kaarten mee door de recente geschiedenis van IsraŽl en zijn grondgebied. Van de Ottomaanse overheersing in de 19e eeuw tot de meest recente situatie. Het levert een verrassend perspectief op en is een onmisbare hulp om de huidige conflicten rond IsraŽl beter te begrijpen.

..


1. - juni 2022 - www.uitdaging.nl 

Ontstaan Joodse Staat in kaart gebracht

Recensie door Marco van Putten

Velen hebben gehoord over de oorlogen voorafgaande aan het oprichten van het Joodse nationale tehuis; de Staat IsraŽl. Maar weinige kennen echter de langlopende geschiedenis van diplomatieke onderhandelingen voor het vaststellen van veilige, houdbare grenzen ervan. In het boekje ĎOnbegrensd IsraŽlí wordt dit op inzichtelijke wijze getoond. Hoe is dat gedaan?


De terugkeer naar het beloofde Land is voor veel Joden een gebed. Maar heel lang leek dat volledig uitgesloten. Toch bestaat de Staat IsraŽl al geruime tijd. Maar tot op vandaag worden de geschiedenis en de grenzen ervan voortdurend betwist. Velen dringen aan op herverdeling ervan ten gunste van de Arabische bewoners in de regio.

In dit boekje worden aan de hand van veel grote landkaarten in kleur IsraŽls geschiedenis en het grondgebied in de regio besproken. Van de Ottomaanse overheersing (1517-1917) tot de meest recente situatie. Dit is een belangrijke hulp om de huidige conflicten over de Staat IsraŽl te begrijpen.

Boekanalyse
Johannes Gerloff is Theoloog, journalist, auteur van diverse boeken en docent. Hij woont met zijn gezin in IsraŽl. Heinz Reusch is reisleider voor zijn thuisland IsraŽl.

In de Inleiding wordt de geschiedenis van het Joodse volk vanaf hun verbanning door de Romeinen in de 2e eeuw n.Chr. tot op vandaag wordt in vogelvlucht beschreven. Daarna volgen 30 hoofdstukken die de verschillende fasen van diplomatieke onderhandelingen of andere gebeurtenissen van de Staat IsraŽl behandelen.

De meeste aandacht wordt gegeven aan het Witboek van Churchill en de Bijbelse grenzen van IsraŽl. Het laatste hoofdstuk heeft eindnoten. Het boekje sluit af met enkele paginaís voor notities.

Arabische/Islamitische tegenstand
Rode draad in dit boekje is de consequente tegenreactie van de Arabieren tegen de vestiging van het Joodse volk in het hun beloofde Land. Dat begon al toen de eerste Joodse immigranten naar het Land trokken tot op de huidige dag.

Vooral vanuit de Islamitische gemeenschap werd de Joodse vestiging met geweld beantwoord. Alle ruimhartige tegemoetkomingen in allerlei varianten van internationale en IsraŽlische zijde zijn steevast verworpen.

Evaluatie
Dit is een heel interessant en fraai uitgevoerd boekje in kleurendruk over het moeizame pad naar de huidige Staat IsraŽl, wiens toekomst nog steeds onzeker is. De vele landkaarten zijn heel inzichtelijk en laten zien hoe weinig er van de aanvankelijke beloften aan het Joodse volk uiteindelijk terecht is gekomen.

Voor een belangrijk deel is dat volk daar zelf ook voor verantwoordelijk. Duidelijk wordt dat de Staat IsraŽl het resultaat is van onverzettelijke visionaire en daadkrachtige personen, zoals Herzl en Ben Gourion, inschikken, compromissen sluiten en militaire kracht en strategie.

Dit boekje heeft typische Christenen voor IsraŽl eigenschappen. Zo wordt het Joodse volk voorgesteld als grotendeels vroom en de terugkeer van het volk om een natie te vestigen wordt gebracht als een daad van Godswege.

Het is jammer dat een zoekregister ontbreekt. Dit boekje wordt aangeraden voor de geÔnteresseerden.


www.vergadering.nu