www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De grote rechtzetting
Uitleg van het Bijbelboek Openbaring
Daniel Gerrets
375 blz.

“Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.” (Openbaring 18:10)
In deze tijd van toenemende verwarring en angst voor wat de toekomst gaat brengen, verschijnt deze uitleg van het boek Openbaring. Veel mensen vragen zich terecht af: Wat staat er over onze tijd geschreven? Wat is vervuld, wat wordt er op dit moment vervuld, en wat kunnen we nog verwachten?
Hoe lang zal de wereld nog in haar huidige vorm bestaan? Niemand kan deze vraag precies beantwoorden. Toch groeit bij velen de overtuiging dat het zo niet lang meer kan duren.
Het Bijbelboek Openbaring vertelt dat de geschiedenis niet gaat uitlopen op een groot fiasco. Nee, deze wereld is juist bestemd om een plaats van aanbidding te worden waar de Heere God bij de mensen woont. Oorlog, dood, pijn, verdriet en zonde zullen dan niet meer bestaan. Wie verlangt er niet naar zo’n wereld?
Voordat het echter zover is moet er nog wel veel gebeuren. De wereld zal schudden op haar grondvesten voordat Gods Koninkrijk op deze aarde zal aanbreken. Eerst moet namelijk het rijk van de antichrist, Babylon, verdwijnen. God zal een groot vuuroordeel brengen over één derde deel van de aarde. Welk deel van de aarde zal dit zijn en waarom juist daar? En hoe moeten wij ons als gelovigen hierop voorbereiden? In dit boek wordt Openbaring hoofdstuk voor hoofdstuk uitgelegd, en wordt er antwoord gegeven op deze vragen.
Er zal een ‘Grote Rechtzetting’ plaatsvinden door de grote Rechtzetter, Jezus de Messias. Hij maakt door dit alles heen de wereld klaar voor haar uiteindelijke bestemming.

..


1. - 8 mei 2023 (10 november 2022) - www.uitdaging.nl 

Recensie door de redactie Uitdaging

‘Niet de antichrist maar Europa’s einde vraagt alle aandacht’

Kanttekening door Harry Sleijster:

Al weer een vreemd boek: het is de omgekeerde wereld bij "Weg uit Babylon". Zij beweren dat we niet in de tijd zijn dat de macht van de antichrist toeneemt, we zouden ons niet moeten voorbereiden op zijn komst, vervolging zou minder worden. De coronacrisis, de Oekraïne-oorlog, de klimaatmaatregelen, de lhbti-agenda enz. zouden geen stappen zijn in een plan van de elite om tot een NWO te komen. Ook het WEF is geen leidende kracht hierachter, integendeel, erover spreken zou een groot gevaar zijn, want dan word je erdoor overwonnen.

Lees meer over 'Weg uit Babylon'...

 

Recensie door de Redactie

Onder andere het herstel van Israël laat ons zien dat de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde dichtbij is. De keerzijde van dat herstel is “dat God binnenkort een einde zal maken aan het goddeloze systeem van Babylon: Europa zal door vuur vernietigd worden”.

Dat is de overtuiging van de stichting Weg uit Babylon. Daniel Gerrets schreef er een boek over, De grote rechtzetting. Daarin legt hij aan de hand van Openbaring uit hoe het zit. Momenteel is hij op tournee door Nederland om het boek te promoten.

Christenen die geloven dat de grote verdrukking en de opname van de gemeente nog moeten plaatsvinden, hebben het bij het verkeerde eind, aldus Weg uit Babylon. “Het Woord van God leert ons dat de antichrist al gekomen is en dat de grote (lange, verschrikkelijke) verdrukking die over het Joodse volk gekomen is (Lucas 21:23) tot een einde gekomen is (Lucas 21:24).”

“We bevinden ons in de tijd waarvan de Bijbel zegt dat de macht van de antichrist tanende is. Leert Openbaring 17 niet dat het beest de hoer tenslotte zal haten en haar berooid zal maken? Dat is precies wat we voor onze ogen zien gebeuren. Hoewel vervolging en verdrukking niet ondenkbaar zijn, moeten we ons dus niet voorbereiden op de komst van een antichrist, maar op de verwoesting van Babylon.” Europa dus.

De huidige tijd maakt veel mensen vatbaar voor allerlei theorieën. “De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de klimaatmaatregelen, de lhbti-agenda enz. zijn volgens hen allemaal stappen in een plan van ‘de elite’ om tot een wereldwijde superstaat te komen waarin alles gecontroleerd wordt.”

Gevaar
“Vaak wordt het World Economic Forum gezien als de leidende kracht achter deze operatie. Sommige gelovigen gaan daar zo in op, dat zij over niets anders meer kunnen spreken.” Daarin zit Weg uit Babylon een groot gevaar. “Terwijl men meent het duister te doorgronden en te bestrijden wordt men er eigenlijk door opgeslokt en overwonnen.”

De missie van Weg uit Babylon is gebaseerd op vers 4 uit het Bijbelboek Openbaring 18, “Ga uit van haar mijn volk opdat u geen deel heeft aan haar zonden, en u niet van haar plagen zult ontvangen.”


www.vergadering.nu