www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Zie, Ik zend u de profeet Elia
M.D. Geuze
Eigen uitgave, 2019
73 pagina's, € 5
Te bestellen via www.huisvangebednunspeet.nl of 0341-262510
Klik hier...

Bijbels dagboekje voor ‘de laatste dagen’ vóór Christus’ komst en Koninkrijk

Sinds Pinksteren leven we in de laatste dagen vóór de terugkomst van de Heere Jezus, Die komt om Zijn Koninkrijk op te richten voor Israël en de volken. Deze laatste dagen korten in én de tekenen der tijden nemen toe in aantal en kracht. Satan weet, dat hij nog maar een korte tijd heeft. Hij treedt steeds bruter op als de grote leugenaar en moordenaar. Voorbereiding op deze tijd, die al zwaarder wordt, is dringend nodig volgens de schrijver.

Vóór Jezus’ eerste komst op aarde heeft God Johannes de Doper gestuurd – een profeet ‘in de kracht’ van Elia – om Israël op Zijn komst en werk voor te bereiden. Vóór Jezus’ tweede komst – voor de grote en ontzagwekkende oordeelsdag – zal God één of meer profeten ‘in de geest en de kracht’ van Elia sturen om Zijn Gemeente en de wereld op Zijn terugkeer voor te bereiden. Om de Gemeente toe te rusten, zodat zij gaat letten op de tekenen der tijden. Anders moet Hij komen om de aarde met de ban te slaan en dat wil Hij niet. Zo groot zijn Zijn liefde en zorg voor Zijn volk Israël, voor Christus’ Gemeente en voor de aarde die Hij geschapen heeft. De Elia-bediening van, in en voor Christus’ Gemeente en voor de wereld is van grote betekenis.

Over deze bediening kunnen we veel leren en van het leven en de bediening van Elia en die van Johannes de Doper.

..


2. Israelaktueel - januari 2016 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Zie, Ik zend u de profeet Elia


Recensie door Pim van der Hoff

De ondertitel van deze uitgave vat de inhoud samen: Bijbels dagboekje voor 'de laatste dagen' vóór Christus' komst en Koninkrijk.

Het profetisch woord uit het laatste vers uit het Oude Testament (Maleachi 4:5,6) is de aanleiding tot een boeiende serie korte Bijbelstudies over de profeet Elia. Je komt deze Godsman tegen in meerdere Bijbelboeken van zowel het Eerste als het Tweede Testament. Elia is een fascinerende persoon, die een belangrijke rol speelt in het heilsplan van de Heere God. Zijn leven en werk wordt vooral beschreven in 1 Koningen, waaraan ds. Geuze de meeste studies heeft besteed.

Deze eenvoudige uitgave zou je een 31-dagen boekje kunnen noemen. Een maand lang bezig zijn met dit thema en elke dag een hoofdstuk van twee bladzijden lezen in je stille tijd maakt dat het verlangen naar de komst van de Messias blijvend wordt gevoed.


1. Profetisch Perspectief - januari 2016 - www.profetischperspectief.nl

Zie, Ik zend u de profeet Elia

Recensie door G. Hette Abma


In de geest en kracht van Elia heeft Johannes de Doper het volk Israël voorbereid op de komst van Jezus. Op vergelijkbare wijze zal één profeet (of zullen meerdere profeten) de gemeente en de wereld prepareren op de tweede komst van Jezus.


De hervormde emerituspredikant M.D. Geuze uit Nunspeet schreef een bundel meditaties om duidelijk te maken wat het belang is van deze zogenaamde Elia-bediening. We kunnen zo de goede zorg van de God leren kennen. We worden vooral geholpen te letten op de tekenen der tijden.


In het boekje staan eenendertig stukjes. Begin er precies een maand voor de komst van de Messias mee elke dag één te lezen, zou ik zeggen. Omdat je niet precies weet wanneer dat zal zijn, kun je er het beste direct mee beginnen.


www.vergadering.nu