www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


IsraŽl: Verbonden en Koninkrijk
Glashouwer, W.J.J.
Groen, Heerenveen, 2017
215 paginaís
Paperback, Ä 14,95
ISBN: 9789088971785
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In 1948 werd de staat IsraŽl geboren. Meer dan een eeuw voor deze gebeurtenis konden de volken al een wonder zien gebeuren: de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land IsraŽl. Eeuwenlang heeft het christendom geleerd dat de kerk als het nieuwe uitverkoren volk van God het Joodse volk had vervangen. Dit theologische concept werd uitgedaagd door de huidige terugkeer van het Joodse volk naar hun land. 
Plotseling begonnen vele christenen zich te realiseren dat God trouw bleef aan al de beloften die Hij aan IsraŽl gedaan had. Waar zal dit toe leiden? Wat staat er nu op Gods agenda? Hoe hangen de verbonden die met IsraŽl gesloten zijn samen met het bijbelse begrip van het Koninkrijk van God? Deze en andere vragen worden in dit boek beantwoord.

..


1. - 25 oktober 2017 - www.uitdaging.nl 

Refo-evangelische IsraŽlvisie

Recensie door Marco van Putten

Veel christenen zijn weer tot het besef gekomen dat IsraŽl een hoofdrol zal hebben in het komende Messiaanse Koninkrijk. Alleen over wat die rol zal zijn en hoe dat op de Bijbel gebaseerd moet worden lopen de meningen uiteen. Willem J.J. Glashouwer, emeritus dominee en President van Christenen voor IsraŽl Internationaal, geeft in het boekje ĎIsraŽl: Verbonden en Koninkrijkí zijn IsraŽlvisie. Hoe heeft hij dat gedaan?


Bekende visie met nieuwe details
Glashouwer brengt veel van wat hij in andere boekjes over IsraŽl heeft geschreven opnieuw bij elkaar rond de themaís Gods Verbonden met IsraŽl en IsraŽls plaats in Gods Koninkrijk. Hij komt ook met nieuwe zaken. Hij beschrijft zijn visie in negen hoofdstukken en sluit af met een conclusie. Christenen voor IsraŽl is een christenzionistische organisatie, dus dat zionisme is ook een rode draad in Glashouwers IsraŽlvisie. Joods zionisme wordt in christelijke termen gezien. Namelijk als (verdere en uiteindelijke) vervulling van (onvervuld veronderstelde) Bijbelse profetieŽn. Dat uit zich in een zeer positieve kijk op de terugkeer van de Joden naar het hun beloofde Land en op de Staat IsraŽl. 

Gods uitverkoren volk
Glashouwer verwerpt dat IsraŽl van Godswege verbannen zou zijn. De volken en de traditionele kerken zouden hen verstrooid hebben. Dat zou een demonische misdaad tegen IsraŽl zijn. God zou IsraŽl nooit verlaten hebben. De kerk heeft volgens Glashouwer een eigen heilsweg naast die van IsraŽl (Twee-wegentheorie). Gods verbond met Noach zou voor de kerk gelden. IsraŽl en de kerk als eenheid zien noemt hij een onheilige mix en lasterlijk. Hij vindt dit zo belangrijk dat hij er de meeste aandacht aan besteed.

Nieuwe IsraŽltheologie
Glashouwer vindt dat een nieuwe IsraŽltheologie nodig is. Hij draagt hiervoor 12 artikelen aan. Daarna geeft hij een vogelvlucht door het boek Genesis. Gods heilsplan zou met Abraham zijn begonnen en met hem begon ook IsraŽl. Dan volgt een wat uitvoerige uiteenzetting over Gods acht onvervulde verbonden met IsraŽl, waarvan zeven onvoorwaardelijk en eeuwig zouden zijn en een, die van Mozes, niet. Die laatste zou verdwijnen en daarom negeert hij het volkomen. Toch staat dat verbond van Mozes centraal in zowel IsraŽl als in de Bijbel! 
Als Gods Koninkrijk voor eeuwig op aarde wordt gevestigd is dat Davids herstelde koninkrijk. Kortom, IsraŽl zou op aarde centraal staan, maar de kerk in de hemel.

Evaluatie
Glashouwers stellige (eschatocentrische) visie op IsraŽl is een mix van Calvinistisch (Voorbeschikking/Uitverkiezing), Evangelisch (Dispensationalisme) en IsraŽlcentrisch (IsraŽlisme/zionisme) denken. Dat is opmerkelijk voor een oud-PKN dominee, maar dat maakt hem juist populair. Waarschijnlijk ook door zijn theorieŽn, zoals over Nimrod (Gn 10:9). Daarvoor neemt hij ook fantasieŽn (die hem uitkomen) van rabbijnen over. Dit gecombineerd met twijfelachtige, inconsequente stellingen wordt zijn visie soms onduidelijk.
Dit boekje herhaalt veel en staat vol lange (Bijbel)citaten. Het is opmerkelijk dat hij de verouderde NBGí51-vertaling gebruikt.
Boeken over dit ingewikkelde onderwerp kunnen niet zonder register/index. Toch ontbreekt het. Ook helpt de nogal summiere inhoudsopgave niet bij terugzoeken.

www.vergadering.nu