www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Eenzame strijd
Anne van Golen
Uitgeverij De Groot Goudriaan, Kampen, 2006.
9789061409588
108 blz.; prijs € 12,50;Reformatorische principes en homoseksuele gevoelens botsen met elkaar. Dat ervaart Hans heel persoonlijk. De lezer maakt via zijn dagboekteksten van nabij zijn worsteling mee, waarbij hij nu eens kiest voor zijn geloofsovertuiging en dan weer besluit met zijn opvoeding te breken en zijn geaardheid te volgen. Hans komt uiteindelijk tot aanvaarding van zowel de geloofsovertuiging waarin hij werd opgevoed als van zijn geaardheid. Hij aanvaardt ook dat dit een voortdurende strijd zal blijven en dat hij die alleen kan voeren door de genade van God in Christus.
De inhoud van dit boek berust op gesprekken van de auteur met een reformatorische jongen met homoseksuele gevoelens.

1. Oogst - 10 oktober 2006


Eenzame strijd

Recensie door R. S.

Eenzame strijd is een boek over homoseksualiteit vanuit de reformatorische hoek. De schrijfster, Anne van Golen, beschrijft in de vorm van dagboekteksten de worsteling van Hans met zijn homoseksuele gevoelens. Ze heeft zich hierbij laten inspireren door gesprekken met reformatorische jongeren met homoseksuele gevoelens.

Het boek gaat niet mee met tendensen, zoals we die in veel christelijke kringen tegenkomen: het is oké om homo te zijn, en: de Bijbel is niet duidelijk over homoseksualiteit. Zonde wordt zonde genoemd, en met name aan het eind van het boek komt de boodschap van genade naar voren. Vooral reformatorische christenen met homoseksuele gevoelens zullen zich herkennen in de worsteling van Hans met het geloof. Boeiend vond ik de wijze waarop zijn vriendschap met André beschreven wordt, waarbij manipulatie en schuldgevoelens een rol spelen.

Het boek legt sterk de nadruk op het feit dat mensen hevig kunnen worstelen met hun homoseksuele gevoelens. Aan het eind van het boek aanvaardt Hans dat hij voortdurend zal moeten blijven strijden tegen zijn gerichtheid. Ik ontken niet dat het leven van een gelovige strijd kent, maar vraag me af of hiermee alles gezegd is. Is er dan geen groei mogelijk? En is het niet mogelijk inzicht te krijgen in hoe homoseksuele gevoelens deel uitmaken van iemands levensverhaal waardoor iemand leert zijn gevoelens een plaats te geven? Ook dat is genade. Dat perspectief mis ik in dit boek.

www.vergadering.nu