www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Leren leven in overvloed
Ds. Bas van der Graaf
ISBN: 9789088971143
Uitg. Royal Jongbloed,
mei 2015, € 12,50,
120 pag. Paperback
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het omgaan met geld en bezit stelt christenen steeds opnieuw voor grote uitdagingen. Mag je eigenlijk wel rijk zijn of is armoede beter? Mag je van je bezittingen genieten of moet je in onthouding leven?

In Leren leven in overvloed trekt ds. Bas van der Graaf een aantal lessen uit het bijbelse spreken over geld en bezit. De toon van de lessen is steeds positief en aanmoedigend: hoe kun je als leerling van Jezus leven met alle overvloed die je omringt?

Het gaat in dit boek dus om een concrete vorm van discipelschap, van leerling-zijn van Jezus met hart en ziel in de complexe wereld van rijkdom en armoede. Discipelschap als leven vanuit de overvloed van Gods genade.

..


1. - augustus 2015 - www.uitdaging.nl 


Christelijke economieles


Recensie door Ria Korevaar (Kameel.nl)
In het dagelijks leven besteden we doorgaans veel aandacht aan ‘geld en goed’. Maar als we het over discipelschap hebben lijkt het wel of we dit onderwerp een beetje mijden. Hoe komt dat toch? Jezus zegt heel duidelijk dat niemand God en de mammon kan dienen.


Van der Graaf wil ons laten nadenken aan de hand van concrete lessen uit het Evangelie. Onder het kopje ‘gesprekspartners’ deelt hij vervolgens een aantal relevante meningen van deskundigen uit verschillende contexten. Daarna komt de praktijk van het discipelschap aan bod.


Nadenken over geld en bezit moet niet leiden tot een wettisch of moralistisch leven. Het gaat om de intentie waarmee we leven. Dat is heel concreet: vrije markt, groei, schuld en consumptie zijn items die ons gemakkelijk in de greep krijgen. Hoe komen we tot een verantwoorde wisselwerking van economie en ethiek?


Niemand ontkomt aan het maken van keuzes als het gaat over het verwerven of uitgeven van geld. Hoe gaat dat in het Koninkrijk van God? Van der Graaf stelt dat het de moeite waard is om als leerling van Jezus naar vermogen economie te studeren. De lessen die hij ons aanreikt zijn zeker de moeite waard.

www.vergadering.nu