www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De reis
Leven door geloof in een onzekere wereld
Billy Graham
Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen 2007
312 blz., € 23,50.

Billy Graham nodigt uit om te ontdekken wat Gods plan is voor deze opwindende tocht, het leven. Waar je ook bent op dit pad, het is wel duidelijk dat het leven veel keuzes biedt. Al die kruisingen en splitsingen kunnen je leven werkelijk totaal veranderen. Het goede nieuws is dat God een weg gebaand heeft en dat Hij de reis met ons wil maken. 
Thema’s die aan de orde komen: Het begin van de reis, kracht voor onderweg, uitdagingen op het pad, op koers blijven.

Billy Graham heeft aan méér mensen persoonlijk het evangelie verteld, dan wie ook in de wereldgeschiedenis. De wereldberoemde auteur, prediker en evangelist heeft gewerkt op alle continenten en miljoenen mensen zijn opgebouwd door zijn boeken.


1. CV-Koers - januari 2008

De reis

Recensie door Tjerk de Reus


Billy Graham (1918) is de beroemdste evangelist uit de twintigste eeuw. Dat is niet betreurenswaardig, want Graham had en heeft een duidelijke boodschap: het evangelie van redding voor zondaren. In kerkelijke kring in Nederland werd nogal eens bezwaar gemaakt tegen Billy Graham. Toen hij in de jaren vijftig in het Rotterdamse Feijenoordstadion de massa’s toesprak, maakte dat mijn bloedeigen opa heel bezorgd: hij schreef kritische commentaren in het landelijke blad van de Gereformeerde Gemeenten, De Saambinder. Graham zou te gemakkelijk de mensen het heil in handen duwen en kende niet de bevindelijke waarheid'.

Ook vandaag nog wordt prediking die zich in de sfeer van die van Graham bevindt, kritisch bejegend door behoudend kerkelijk Nederland. Is dat terecht? Je zou zeggen, wie Grahams boeken leest, kan moeilijk om de conclusie heen dat hij Gods Woord van kaft tot kaft laat gelden. Dat blijkt ook uit zijn jongste boek, dat recent vertaald werd: De reis Leven door geloof in een onzekere wereld. Graham verkondigt in dit boek wat hij altijd gepredikt heeft: de noodzaak van bekering en wedergeboorte, de ernst van de zonde, de betekenis van geloof in Jezus Christus. Graham pleit er bovendien voor dat de Bijbel zeggenschap heeft in alle aspecten van ons leven. Wat wil je als gereformeerd christen nog meer? Toegegeven, over de toe eigening des heils spreekt Graham soms te vereenvoudigend: als je een gebed van vijf regels met hem meebidt, ben je voor eeuwig een kind van God geworden. Maar tegen de achtergrond van de brede bijbelse prediking die hij brengt, kan dat toch niet zo'n probleem zijn?

Het is de vraag waar de miscommunicatie vandaan komt die steeds weer blijkt wanneer broeders en zusters uit de rechterflank iets vernemen van mensen als Billy Graham. Het echte probleem is vermoedelijk het verschil in taalveld. Een man als Graham staat in een andere kerkelijke cultuur. Hij verwoordt het Evangelie onontkoombaar in termen van die cultuur, net zoals protestanten in Nederland op hun beurt spreken zoals zij 'gebekt’ zijn. Rechtzinnige protestanten hechten bijvoorbeeld aan de 'rechtvaardiging van de goddeloze'. We worden gered puur en alleen uit genade, want we zijn van a tot z zondaren. Billy Graham zal dit onmiddellijk beamen, maar het anders verwoorden. Graham zou daarbij ook sneller het perspectief van ‘geloofsgroei’ noemen: op de weg van het geloof krijgen de vruchten uit Galaten 5 gestalte; zekerheid groeit en is een onvervreemdbaar aspect van het geloof. Wie zulke zaken alleen als 'te positief' of zelfs als 'typisch Amerikaans' kan kwalificeren, moet zich afvragen waar de miscommunicatie precies begint.

www.vergadering.nu