www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Maarten Luther
Een monnik komt in opstand tegen de machtige kerk van Rome
Reg Grant
ISBN: 9789023993759
461 pag.
€ 13,50
Heerenveen, 2012
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Meeslepende historische roman die de lezer midden in de turbulente tijd van Luthers reformatie plaatst.


 


1. De Band - december 2012 - www.filadelfia-zending.nl 

Maarten Luther

Recensie door redactie De Band

1517: Duitsland zucht onder het zware juk van Rome. Maar de augustijner monnik Maarten Luther verbreekt de lijdzaamheid en komt in opstand. Hij veroorzaakt daarmee grote onrust. Hij moet zich verantwoorden in de hoogste kerkelijke kringen en wordt voor ingrijpende keuzes gesteld...


Op 31 oktober wordt in veel kerkelijke kringen in meerdere of mindere mate nog teruggedacht aan een bijzondere gebeurtenis uit 1517. We leerden op school vroeger nog wel wat jaartallen en '1517-kerkhervorming, Luther bevestigt zijn 95 stellingen aan de deur van de universiteitskapel te Wittenberg' was er één van. We weten dat hij daarmee één van de grote mannen in de kerkgeschiedenis werd. Samen met Calvijn en Zwingli brengt hij een beweging binnen de Rooms-katholieke kerk op gang, die wij nu de reformatie of hervorming noemen. 

Luther verzet zich vooral tegen de aflaathandel die de paus van Rome de middelen moet verschaffen om zijn prestigieuze bouw van de St. Pieterskerk te financieren. Luther wordt door keizer Karel V in de ban gedaan en de paus wil niets liever dan Luthers dood. Maarten Luther moet zich verdedigen voor de Rijksdag in Worms, waar u vast wel de beroemde schoolplaat van Isings van hebt zien hangen in uw klaslokaal. Hij houdt vast aan zijn mening dat alleen de Bijbel de juiste antwoorden geeft ten aanzien van de discussie over de geloofsvragen. Toon mij maar aan vanuit de Schrift dat u gelijk hebt, houdt hij zijn tegenstanders steeds weer voor.

Tot zover een stukje geschiedenis. Als u nu denkt dat het onderwerp van deze boekbespreking een wat saai document is, hebt u het mis. Deze historische roman van Reg Grant (die ook filmscenario's schrijft, waarvoor hij o.a. twee Emmy-awards kreeg) is gewoon een spannend, prettig leesbaar boek, dat je niet gemakkelijk neerlegt voordat je het uit hebt. Al lezend, leer je veel over de tijd waarin het leven van Luther zich afspeelt, ontdek je hoe de verhouding tussen adel, geestelijkheid en gewone mensen lag en hoe zich dat onder invloed van juist de reformatie begint te ontwikkelen. Je leert over het niet gemakkelijke dagelijks leven, over de moeite om in primitieve omstandigheden te overleven, maar ook over de gewone menselijke dingen van elke dag, vreugde en verdriet, eten en drinken, kleding en wonen, enz. Met recht noemt de uitgever dit een meeslepende historische roman...

www.vergadering.nu