2 RECENSIES


‘Yés! 't is weer maandag'
christen zijn op je werkplek
Mark Greene
prijs 15,95 238 blz,
Uïtgeverij Medema. Vaassen 2005
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Christenen met een baan brengen meer tijd op hun werk door dan waar dan ook. Mark Greene nodigt ons uit na te denken over onze werkplek als zendingsveld. Waarom? Omdat 'een niet-christen bijna iedere vorm van evangelisatie kan 'wegdraaien' – de tv kun je uitzetten en een traktaat kun je weggooien – maar de confrontatie met een christen die leeft vanuit de kracht van de geest, dag in, dag uit, uur in, uur uit, crisis in, crisis uit, kan hij niet ontlopen (...)'
In Yes! 't is weer maandag wil Mark Greene ons toerusten om op ons werk een getuige te zijn van de liefde van Christus - door woorden, en zeker door daden. 
Daarnaast geeft hij aanzetten voor een bijbelse ethiek op arbeid, loon en werkdruk. Ook worden onderwerpen behandeld als prioriteiten op het gebied van werk, kerk en gezin, omgaan met leidinggevenden, over gehoorzaamheid en gezag, en leiding geven. Yes! 't is weer maandag is een belangwekkend boek over een onderwerp dat de laatste jaren eigenlijk te weinig aandacht heeft gekregen.


2. CV-Koers - 1 april 2006 

Recensie door Willem-Henri den Hartog

Van dit boek verschenen in Engeland al diverse drukken onder de titel Thank God it’s Monday. Deze Engelse titel is een bewerking van een bekende discohit waar de dankbaarheid geuit wordt voor het feit dat het weer vrijdag is. Waar de wereld naar de vrijdag toeleeft, daar leeft een christen volgens Greene naar de maandag toe.

Op maandag gaan christenen weer naar hun werk. Volgens Greene zijn de werkweken de laatste decennia steeds langer geworden en daarom brengen christenen meer tijd op hun werk door dan waar ook. Volgens de auteur is de werkplek daarom het zendingsveld bij uitstek.

Veel kerken en voorgangers zijn zich er volgens de auteur niet bewust van wat werk voor de gelovigen allemaal betekent. In de prediking moet er daarom meer aandacht komen voor de arbeidsplek. Christenen moeten toegerust worden om op het werk een getuige te zijn van Jezus. Het ‘levend getuigenis’ van een gelovige, daar kan volgens Greene niemand omheen.
De auteur biedt vanuit de Bijbel en vanuit de praktijk van het leven veel materiaal om christenen toe te rusten. Films, popsongs, maar ook klassieke schrijvers zoals Robert Murray, McCheyne, ze passeren in dit boek allemaal de revue. Naast de nodige aandacht voor getuigende evangelisatie op het werk besteedt dit boek ook aandacht aan bezinning op arbeidsethiek, het stellen van prioriteiten en het omgaan met (hoge) werkdruk.


1. Oogst - maart 2006 

‘Yés! 't is weer maandag'
christen zijn op je werkplek
Mark Greene
prijs 15,95 238 blz,; Uïtgeverij Medema. Vaassen 2005


‘Yés! 't is weer maandag'

Recensie door P.A. Siebesma

Het hoofdthema van dit boek is dat we als christenen wel aandacht besteden aan met het Evangelie onbereikte bevolkingsgroepen in Saoedi Arabië en de Kalahariwoestijn, maar vergeten dat de collega's op onze werkplek een even grote onbereikte bevolkingsgroep kunnen zijn. Zo noemt Greene als voorbeeld zijn laatste baan bij een bedrijf van duizend werknemers, waar hij de enige christen was. En daar heb je geen financiële steun van een achterban nodig, je wordt immers voor je werk betaald. Een enorme uitdaging voor christenen met een 'gewone' baan!

Deze studie met een 'theologie over de arbeid' heeft me wel aan het denken gezet. Ligt het aan de joodse achtergrond van de schrijver (hij heeft op latere leeftijd Jezus als Messias leren kennen), dat hij ons wijst op een aantal zwakke punten in onze benadering van het werken voor God? Immers, we kijken enorm op tegen (betaalde) voorgangers, zendelingen en tentenmakers, terwijl we vergeten dat God ook mensen roept voor een 'gewone' baan en voor onbetaald werk als huisvrouw of vrijwilliger. Greene noemt dat een onheilige hiërarchie, want de ene taak is niet belangrijker dan de andere. Veel van de bijbelse geloofshelden waren mensen een 'gewone' baan.

In een aantal vlot en met humor geschreven hoofdstukken gaat hij, in op de vraag hoe je als christen kunt getuigen op je werkplek. Niet alleen met woorden (want dat is niet altijd mogelijk), maar bovenal met gebed en met daden. Voor welke ethische problemen word je gesteld, hoe ga je om met je collega's en met werkdruk? De vele voorbeelden in dit boek zijn heel herkenbaar, de realiteitszin en nuchterheid van de auteur een verademing! Van harte aanbevolen!

www.vergadering.nu