www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Als jij en ik wij worden
door Hans Groeneboer
Uitgeverij Stichting Koinonia, Gorinchem
174 pag., € 17,95
ISBN 9076193118
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


1. Uitdaging - 1 oktober 2006.

‘Samenwonen moeten we niet te snel veroordelen'.

"Christenen zijn te snel geneigd om samenwonende stellen te veroordelen." Dat stelt relatietherapeut Hans Groeneboer. In zijn boek Als jij en ik wij worden, pleit hij voor een open, onbevooroordeelde houding tegenover samenwonende stellen. Uitdaging vroeg hem dit standpunt toe te lichten.

Hans Groeneboer is relatietherapeut en directeur van stichting Koinonia, een christelijke organisatie voor pastorale en psychosociale hulpverlening. In Als jij en ik wij worden behandelt hij de vraag hoe twee mensen samen één kunnen zijn, zowel in een huwelijk als in een partnerrelatie. Hij schrijft: "De kern van het huwelijk ligt niet in het ritueel of in de plechtigheid, maar in het goddelijke principe dat twee mensen één van geest, één van ziel en één van lichaam kunnen zijn."
De auteur legt daarbij veel nadruk op de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van de partner, zowel man als vrouw. "Het gaat er in mijn praktijk nooit om wie goed of fout is", schrijft hij. Ik geloof niet in zondebokken. Ik wil mensen helpen om zichzelf te zijn en hun eigen verantwoordelijkheid te dragen."

`Als christenen zijn wij vaak geneigd om in kaders van goed en fout te denken”, legt Groeneboer uit. "We spreken te snel een oordeel uit over anderen. Ik pleit voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. We moeten de ander vrij laten in de keuze die hij of zij maakt. Het is verkeerd wanneer mensen een keuze maken omdat hun omgeving dat wil. Daar komt alleen maar ellende van. Je moet niet iemand trouwen omdat je dominee, vader of moeder dat wil, maar omdat je het zélf wilt."

Groeneboer gelooft niet dat huwelijkstrouw per definitie van buiten moet worden bezegeld. "Het gaat uiteindelijk niet om de formaliteiten, maar hoe je de huwelijkstrouw in het dagelijks leven in de praktijk brengt. Ik ga in mijn boek uit van het relatieprincipe en het relatieverbonden dat mensen met elkaar sluiten. Dat principe staat boven de vraag of samenwonen goed of fout is. Ik geloof heilig in autonomie en eigen verantwoordelijkheid."

Een heel bijbels uitgangspunt, aldus Groeneboer. "Het Nieuwe Testament gaat niet uit van wetten, maar van liefde en relaties. Jezus geeft ons de wet 'Heb je naaste lief als jezelf'. Dat liefhebben betekent ook dat je de ander vrijlaat en niet veroordeelt. God heeft respect voor onze autonomie en wil dat wij dat ook voor anderen hebben. Kijk naar Genesis. Na de zondeval zegt God tegen Adam: Adam, waar ben je? God geeft Adam zélf de gelegenheid om verantwoording af te leggen voor zijn keus en zegt niet: 'Adam, ik heb het wel gezien! Probeer je nu niet te verstoppen.' Op eenzelfde wijze gaat Hij met Eva om. Hij zegt niet: 'Eva, jij kunt er niets aan doen. De man heb ik als priester over jouw aangesteld; hij had dit moeten voorkomen.' Nee, hij benadert haar als autonoom individu”.

Groeneboer heeft met zijn boek niet een groep christenen in het bijzonder op het oog. “Ik merk bij cursussen die ik geef, dat daar heel verschillende soorten christenen op af komen. Dat varieert van rooms katholiek tot PKN en evangelisch." Van welke kerk Groeneboer zelf lid is, vindt hij niet van belang te zeggen. "Ik heb een interkerkelijk hart en voel mij verbonden met heel verschillende kerken en gemeenschappen."

Bestaan er niet al genoeg christelijke boekjes over huwelijk en relaties? "Die bestaan wel, maar ze gaan niet uit van het principe van autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Althans, niet de boeken die ik ken. En in mijn praktijk merk ik dat een relatie op dat gebied vaak stukloopt. Mensen leggen de verantwoordelijkheid van hun relatie niet bij henzelf, maar bij iemand anders.”

Niet zelden gebruiken christenen de Bijbel om samenwonen te veroordelen. Ten onrechte, meent Groeneboer. "Waar staat in de Bijbel dat je niet mag samenwonen? In de Bijbel is niet eens sprake van een trouwbelofte of gemeentehuis. De Bijbel spreekt enkel van een relatieverbond, niet van een juridisch verbond. In het Oude Testament bijvoorbeeld in Genesis 24:67 duikt een man met een vrouw in een tent, op die manier neemt hij haar tot vrouw.” Groeneboer benadrukt dat hij samenwonen niet wil veroordelen, maar dat hij evenmin tégen het huwelijk is. "Zelf ben ik al dertig jaar gelukkig getrouwd. Mijn vrouw en ik kijken terug op een zeer gelukkige trouwdag. Dat zouden we zo weer overdoen." De schrijver heeft het idee dat binnen de kerken samenwonen steeds meer geaccepteerd wordt. "Dat geldt ook voor evangelische gemeenten. Ik ken een aantal evangelische gemeenten waar samenwonen geen probleem is. Ik verwacht dat die openheid de komende jaren alleen maar verder zal toenemen."

www.vergadering.nu