www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Christenatheďst
Craig Groeschel
Uitg. Gideon
206 blz.
Prijs € 16,50
ISBN: 9789059991101
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een christenatheďst is iemand die in God gelooft, maar leeft alsof Hij niet bestaat. 'Hoewel ik het liever niet toegeef,' schrijft Craig Groeschel, 'zie ik deze vorm van atheďsme ook bij mezelf. Mensen gaan er wellicht van uit dat een voorganger niet worstelt met welke vorm van atheďsme dan ook, maar dat is een misverstand.' Triest maar waar: christelijk atheďsme is overal. En misschien herken jij het ook wel bij jezelf. Misschien geloof jij ook in God, maar ben je er niet zeker van dat Hij van je houdt? Of schaam je je voor je verleden? Of je gelooft wel, maar maakt je voortdurend zorgen over van alles en nog wat?
Wat heeft jouw geloof te maken met je geluk, je gemeente, je gedachten of je geld? Of zijn dat zaken die jij zelf regelt, zonder God?
Craig Groeschel schreef dit authentieke boek, waarin hij zijn eigen worstelingen en missers openlijk deelt. Maar nadat jij daar hartelijk om hebt gelachen, houdt hij je ook een spiegel voor; een bijbelse en confronterende spiegel die je leven op z'n kop kan zetten...

Craig Groeschel (1967) is getrouwd met Amy en vader van zes kinderen. In 1996 begon hij vanuit een garage met Life.Church. Nog altijd is hij voorganger van de kerk, die met dertien locaties ООn van de grootste en meest invloedrijke kerken van de Verenigde Staten is. Hij schreef diverse bestsellers en lanceerde in 2008 de populaire bijbelapp YouVersion. Zijn bediening en boeken kenmerken zich door zelfreflectie, authenticiteit en bijbels onderwijs. Groeschel is sinds 2018 gastheer van de Global Leadership Summit (GLS).

..


1. Boekhandel Westerhof - 25 januari 2019 - www.boekhandelwesterhof.nl...

Je kunt het niet begrijpen

Recensie op 21/11/2018 door ds. Jenno Sijtsma


Het kost me de laatste tijd geen moeite te bekennen dat mijn geloof soms op een zeer wankele basis staat. Oorzaak is een openhart-operatie met vier bypasses; en een veertien dagen daarna kwam een bacterie mijn weg naar herstel verzieken, zodat ik het gevoel had dat het leven weinig zin meer had. Daarbij vroeg ik me af waar ik dit nu weer aan verdiend had en in menig bijna slapeloze nacht verweet ik God er niet te zijn, laat staan mij beter te willen maken. Had ik mijn leven als predikant niet al bijna een halve eeuw volledig (!) in zijn dienst gesteld en was het na twee eerdere zware ziektes en operaties niet tijd iemand anders te vinden voor zoveel ellende en ongemak? Deze zware ingreep legde een zware belasting op mij maar zeker niet minder op mijn vrouw, dat moet gezegd. Op een avond was het me allemaal te veel en had ik het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Psalm 13 opende mijn ogen, maakte dat ik een einde maakte aan mijn zelfbeklag en ik vroeg vergeving aan God voor mijn hoogmoedige gedachten. Hoe ik tot deze bespiegeling kom? Ik las het boek De christenatheďst van Craig Groeschel (1967) en herkende in wat ik las heel veel dat ook in mijn eigen leven speelt.

Wat is een christenatheďst
Veel mensen die zeggen christen te zijn hebben geen flauw benul wat het betekent. Als je ernaar vraagt zullen ze zeggen dat ze in God geloven, dat ze misschien zelfs regelmatig naar de kerk gaan, sommigen alleen met Pasen en met Kerst, dat ze geen mens bedriegen of kwaad doen. Ze lezen niet (meer) in de Bijbel en van een persoonlijk gebedsleven komt door allerlei drukke werkzaamheden niets meer terecht. Maar ze noemen zich wel christen! Kortom, dat is, zegt de auteur een christenatheďst, een mens die ten diepste leeft alsof God niet bestaat. 

Het mooie van dit boek is dat de auteur vertelt van zijn eigen leven, hoe hij wel naar de kerk ging en Bijbelstudieavonden bezocht, maar net als zijn vrienden een ’bierzuipende meidenjagende kerel’ was en er van een christelijk beleven weinig terecht kwam. `Ik geloofde in God maar ik spiekte nog steeds, dronk het goedkoopste bier, loog over wat ik met mijn vriendinnetjes uitspookte en keek stiekem in Playboys die ik her en der vond’. Hij begon samen met een groepje medestudenten die in God geloofden maar er geen idee van hadden wie Hij werkelijk was de Bijbel te lezen, te beginnen bij Matthéüs. Halverwege Romeinen kreeg hij de smaak goed te pakken en begon vooruit te lezen. Toen hij de woorden uit Efeze 2:8 las, dat je uit genade behouden wordt, weliswaar door het geloof, maar dat dat een geschenk van God is, veranderde zijn leven van het ene op het andere moment. Dat was een sensatie die door hem heen ging, hij vloog naar buiten, wilde met God alleen zijn en het was alsof hij een stem hoorde die tegen hem zei: “Zonder Mij heb je niets, met Mij heb je alles.” Hij knielde op het honkbalveld neer en bad het `kortste, krachtigste, gelovigste gebed van zijn leven: ”Neem mijn leven.” Vanaf dat moment werd hij een dankbare volgeling van Jezus, begon hij te leven als kind van God en op zijn vijfentwintigste was hij `fulltime voorganger en parttime volgeling van Jezus.’

Worstelingen
In God geloven, Jezus volgen, Hem kennen, betekent een levende, innerlijke, intieme relatie met God hebben. Het is Hem persoonlijk kennen, een van harte Hem liefhebben en in alles op Hem vertrouwen. Een relatie waarbij je beseft dat die onvoorwaardelijke liefde van God voor jou persoonlijk mag gelden, dat alles wat je doet een gave van God is, en je ego er niet (meer) toe doet. Het is een weten en beleven in volledige afhankelijkheid van God, maar dat gaat veelal niet zonder strijd en worsteling

In zijn opmerkelijke boek laat de auteur zien dat juist als je Jezus wilt volgen er veel van je wordt gevraagd waar je het zeer moeilijk mee kunt hebben; dat we juist als we helemaal in God geloven moeten beseffen dat we gemakkelijk ook een christenatheďst kunnen zijn. het laat zich allemaal gemakkelijk lezen, maar als je het op jezelf betrekt is het toch anders. Zo stelt Groeschel beklemmende vragen als: hoe gaat u met uw verleden om, waarin dingen gebeurd zijn die u betreurt, maar die u niet meer kunt veranderen? Gelooft u dat God u die vergeven heeft? Kunt u in alles zonder zorgen leven, accepteert u dat u in vertrouwen op God niet (meer) bezorgd behoeft te zijn en dat bezorgdheid `wantrouwen in Gods beloften en in zijn kracht bewijst’? Beseft u dat Gods liefde er altijd is, ook (en misschien wel juist) als de situatie moeilijk is, uitzichtloos en u geen enkele hoop meer hebt? Beseffen wij, dat God niet wil dat wij gelukkig zijn, maar dat Hij wil dat we veel meer dan gelukkig zijn, namelijk gezegende mensen zijn, die weer tot zegen kunnen zijn? De auteur zegt dat we het meestal niet door hebben, maar dat onze jacht naar geluk via tastbare, materiele dingen gedoemd is te mislukken, omdat het gebaseerd is op een leugen en we met vals geluk genoegen nemen. God alleen kent onze ware motieven en het is verre van realistisch om te denken Gods perspectief volledig te kunnen begrijpen.

Een levende, persoonlijke relatie
Het hele boek is in een vlotte, meeslepende stijl geschreven, voor ieder die Jezus wil volgen zeer herkenbaar, maar het knaagt ook aan je geloof en beleven. Het roept je op te beseffen dat geloven verre van gemakkelijk is en dat het erom vraagt om de Bijbel te lezen en een persoonlijk gebedsleven te hebben, zeg maar dicht bij Hem te leven. Het valt niet mee om afhankelijk te zijn, maar, en dat is het mooie van dit boek, juist in die afhankelijkheid mag je ervaren dat je gedragen wordt. Dat heb ik de dagen in het ziekenhuis ook mogen ervaren, hoe moeilijk de situatie ook was. Gelukkig hebben velen met mij het ingezien dat juist als je in het donker zit je mag weten van het licht dat God je geeft, en steeds weer in elke nieuwe situatie wil geven.


www.vergadering.nu