www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Je ware vrouwelijkheid ontdekken
Anselm Grün en Linda Jarosch
Uitg. Ten Have
175 pag.
€ 17,90
Gebonden
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Veel vrouwen zijn op zoek naar een balans tussen wie ze ten diepste zijn, en de rol die ze op zich hebben genomen. Voor hen is dit boek, geschreven door broer en zus. 
Anselm Grün en Linda Jarosch zoeken een leidraad bij vrouwen uit de bijbel. Ze beschrijven veertien bijbelse beelden, veertien archetypen van vrouwen. Zo zijn er Ester - de koningin, Tamar - de wilde vrouw, en Eva - de moeder. Zij wijzen vrouwen uit onze eeuw de weg naar een nieuwe balans.

Meer recensies van Grün: God ervaren | Geloof voor beginners | Je ware vrouwelijkheid ontdekken | Paulus


1. Zoeklicht - 7 maart 2009 - www.zoeklicht.nl 

Hoe christelijk is Alselm Grün?


Boekrecensie door drs. Martie Dieperink


In dit boek, dat hij samen met zijn zuster Linda heeft geschreven, omarmt Anselm Grün het feminisme. Ik wil daarvan enkele voorbeelden geven.


1) Over Eva wordt geschreven: "Eva, als moeder van alles wat leeft, leert ons vrouwen wat het betekent het leven in alles te ervaren. Het bracht Eva ertoe de vrucht aan de boom van kennis van goed en kwaad te eten; zij wilde het leven smaken in alle facetten die het te bieden heeft. En ze heeft ook alle consequenties ervaren, ze heeft pijn en geluk gekend. Ze heeft zichzelf leren kennen en daardoor gewonnen aan inzicht en rijpheid" (p. 49). De zondeval wordt geloochend en het paradijsverhaal wordt omgedraaid. Eva heeft er voor haar zelfontplooiing juist goed aan gedaan van de vrucht te eten. Dit is de lering van satanisten, gnostici en feministes!


2) De moedergodin heeft een plaats gekregen in zijn denken. "Voor ons christenen weerspiegelt de moeder ook een belangrijke kant van God, namelijk de moederlijke kant van God... Al in de oertijd wisten de mensen daarvan, in de verering van de moedergodin. De moeder representeert iets wezenlijks van God. Ze verwijst naar de grote godin die ons leven schenkt en erover waakt dat het leven verandert, dat het blijft rijpen, tot de definitieve verandering in de dood" (p.50). Ook hier heeft Grün geen onderscheidingsvermogen. God kan als een moeder zijn,maar wordt in de Bijbel nooit moeder genoemd. De moedergodin is de grote afgod.


3) Evenals er in het heidendom priesteressen waren, kunnen er volgens hem ook in het christendom priesteressen zijn, zonder dat ze nu aan een ambt gebonden zijn. Het gaat in beide gevallen om hetzelfde archetypisch beeld: "het vermogen tot transformatie en het beschermen en behoeden van het heilige vuur" (p. 85). De priesteres is de transformerende vrouw. "...in de eucharistieviering verandert de priesteres brood en wijn in het lichaam en bloed van Jezus Christus. De priesterlijke vrouw verandert het dagelijkse leven, zodat het een doorgang wordt voor het eigenlijke, het goddelijke" (p. 90). "Vrouwen hebben een bijzonder vermogen om de goddelijke sporen in de mens op te zoeken en ze te interpreteren . Ze zien in ieder mens de goddelijke kern" (p. 88). Dit is een typische New Age lering. Het boek ademt een NewAge-achtige en feministische sfeer.(Aangehaalde paginanummers uit Je ware vrouwelijkheid ontdekken, Anselm Grün en Linda Jarosch, Lannoo - Ten Have.2006)

www.vergadering.nu