www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Paulus
Ervaring als kern van het christelijk geloof
Anselm Grün
Uitg. Ten Have
160 pag., € 15,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Paulus was een geschreven apostel, maar hij is in de geschiedenis van het christendom ook omstreden. Anselm Grün gaat op zoek naar de kern: welke ervaringen gaan schuil achter Paulus' missie? En wat betekenen die ervaringen voor ons? 
De apostel Paulus opereerde in een multireligieuze wereld. Hij maakte zendingsreizen, schreef brieven aan de oudste christelijke gemeenschappen en gaf mede vorm aan de jonge kerk. Maar hij raakte ook omstreden: joden, vrouwen, protestanten en rooms-katholieken, oosterse christenen - allen hebben hun eigen 'Paulusbeeld' en hun bezwaren tegen zijn theologie ontwikkeld. 
Anselm Grün had behoefte aan een nieuwe toegang tot deze bijbelse figuur. Hij mediteerde over Paulus' geschriften, op zoek naar de ervaringen achter de 
theologïe. Kunnen ook wij nog deelhebben aan die rijke ervaringswereld? Wat is voor Paulus de kern van het christelijk geloof? Kan zijn visie ons helpen in gesprekken met aanhangers van andere godsdiensten? 
Anselm Grün (1945) is monnik van de benedictijner abdij in Münsterschwarzach. Hij wordt door veel mensen gewaardeerd als zielzorger, spiritueel adviseur en pastoraal begeleider. Grün behoort tol de meest gelezen christelijke auteurs van onze tijd.

Meer recensies van Grün: God ervaren | Geloof voor beginners | Je ware vrouwelijkheid ontdekken | Paulus


1. Zoeklicht - 7 maart 2009 - www.zoeklicht.nl 

Paulus
Boekrecensie door drs. Martie Dieperink

In dit boek lanceert Grün een nieuwe visie op Paulus, niet dogmatisch, maar vanuit innerlijke ervaring. Het thema van de reformatie "staat tegenwoordig niet meer op de voorgrond" (p. 38). We gebruiken nu,zo zegt hij, psychologische taal. Verlossing wordt psychologisch geduid. Het gaat om de ervaring van de innerlijke vrijheid. "De rechtvaardiging uit het geloof betekent nu juist, dat zij vrij zijn van hun eigen druk om zichzelf te rechtvaardigen." (p. 38). Ook het leven uit de Geest wordt psychologisch geduid: "Leven uit de Geest betekent: leven vanuit de eigen diepte, vanuit de oorspronkelijkheid, vanuit het innerlijke zelf " (p. 39).

Grün heeft het zo vaak over de liefde, maar orthodoxe christenen behandelt hij venijnig. Hij maakt een karikatuur
van onze waarschuwing tegen occulte praktijken en stelt daar tegenover: "Niets is er demonisch" (p. 41), alsof dat de visie van Paulus is. Maar Paulus kon heel goed geesten onderscheiden.

Hij onderneemt voorts een felle aanval op de orthodoxe verzoeningsleer. "Fundamentalistische christenen beroepen
zich met hun opvatting over verlossing vaak op Paulus, maar ze hebben helemaal niet door hoezeer ze hem verkeerd
begrijpen. Ze ontwerpen op basis van de beelden, waarmee Paulus het wonder van de verlossing beschrijft, een dogmatiek. En maar al te vaak schemert daar een wreed godsbeeld in door, als zou God Zijn Zoon in diens lijden de zonden van de wereld hebben doen dragen, opdat wij vrij zouden worden van onze schuld... Ze hebben volstrekt niet in de gaten hoe ze met hun duistere godsbeeld de boodschap van Paulus vervalsen' (p. 89).

We zouden de kruisdood van Jezus tot "bloeddorstig gebeuren" maken. God hoeft niet door een offer verzoend te worden, "verzoening is een gebeuren in onze ziel" (p.100). Grün kan niet tegen het bloed van Jezus, dat voor onze zonden is vergoten. Hij maakt daarom de waarheid die door de Kerk van alle eeuwen is beleden, tot een leugen.

(Aangehaalde paginanummers uit: Paulus, Anselm Grün, Ten Have, 2008)

www.vergadering.nu