www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Een kwestie van leven
Nicky Gumbel
Uitgeverij Gideon
9789060675304
272 pag.
13,50 euro

Wat is de zin van het leven? Wat komt er na de dood? Waar is God? Wie is Jezus? Wat betekent Hij voor ons? Nicky Gumbel gaat eerlijk en open op deze vragen in. Hij doet dat in een taal die iedereen begrijpt. Gumbel wijst de weg naar een authentiek christelijk geloof, dat in deze tijd verrassend veel te zeggen heeft. "Dit boek... stelt Jezus centraal: de boeiendste en aantrekkelijkste persoonlijkheid die je kunt leren kennen." (Arnold van Heusden) "Geloven heeft met God, maar ook met ons hele bestaan te maken. Dat wordt ons hierin wel heel duidelijk gemaakt." (Prof. Dr. C. Graafland) NICKY GUMBEL studeerde rechten in Cambridge en theologie in Oxford. Hij werkte enkele jaren als advocaat en is nu een van de predikanten in een Anglicaanse kerk: Holy Trinity Brompton in Londen.

1 RECENSIE


1. Nederlands Dagblad - 20 mei 2011 - www.nd.nl

Goede update van waardevol boek

Recensie door Jan van Langeveld

Het kon niet uitblijven: een herziene uitgave van het boek dat heeft bijgedragen aan de populariteit van de Alphacursus. Of liever gezegd: aan de zégen die deze opmerkelijke cursus inmiddels wereldwijd verspreidt.

Een kwestie van leven van de hand van Nicky Gumbel kwam voor het eerst uit in Engeland in 1993.

Vier jaar later was het ook in de Nederlandse vertaling verkrijgbaar. Toen al waren de recensies lovend: ‘Dit boek landt in het concrete leven van alle dag’, schreef prof. dr. C. Graafland op de voorkant. In de jaren daarna is het enthousiasme over deze kennismaking met het christelijk geloof alleen maar toegenomen. Dat laat zich overigens niet alleen verklaren uit de inhoud van het boek.

Ook de vorm waarin het bestudeerd wordt, is een wezenlijk onderdeel van de ‘succesformule’. In een cursus van tien avonden en een weekend kunnen mensen zich samen verdiepen in de kernen van het christelijk belijden. De meeste van deze cursussen beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Dit geeft de deelnemers een voedzame basis voor ontmoeting en gesprek.

Dat de Alphacursus een fenomeen is geworden blijkt wel uit de cijfers: in ons land wordt de cursus inmiddels op zo’n 800 plaatsen gegeven.

Wereldwijd gebeurt dat in maar liefst meer dan 164 landen. En daaraan hebben al ruim 14 miljoen (!) mensen deelgenomen. Verrassend is, dat een deel van hen ‘doorgewinterde’ kerkmensen zijn die de cursus als een welkome (re)vitalisering van hun relatie met God ervaren.

Noodzaak van verzoening
Ik kende de eerste editie. Als inleider heb ik verschillende hoofdstukken daaruit in meerdere cursussen behandeld. Met veel plezier, maar ook met een zekere verwondering – soms zelfs verlegenheid naar de zoekende, sceptische cursisten. Want Nicky Gumbel is in wat hij schrijft recht door zee. Hij vertolkt ondubbelzinnig zijn visie op het hart van de Bijbelse boodschap.

Daarmee prikkelt hij het moderne geloven, dat zijn belijdenis zo ruim en creatief met woorden weet te vertolken, dat vrijwel iedereen zich onveranderd inbegrepen mag weten. Gumbel handhaaft de scherpte van het zondebegrip, de noodzaak van verzoening en het wonder van de wedergeboorte. En hij schrijft compromisloos over de kracht van de belijdenis dat Jezus Christus (ook) lichamelijk uit de dood is opgestaan.

Zo bezien verbaast het mij eigenlijk niet, dat de herziene uitgave die begin dit jaar verscheen, inhoudelijk eigenlijk nauwelijks afwijkt van de eerste druk. In de wereld van sport heet dat ‘never change a winning team’. Waarom sleutelen aan een concept dat wereldwijd zoveel zegen verspreidt?! Toch wil ik graag beide versies – die van 1997 en 2011 – naast elkaar leggen en vergelijken. Ik begin bij de vormgeving. De herziene uitgave is iets groter en handzamer. De lay-out oogt rustiger en frisser. De omslag is geheel vernieuwd. Op de eerste uitgave is een mensje getekend, dat zich bijna vertilt aan een groot vraagteken. De recente versie toont een foto van een nadenkende jongen, die van twee kanten een boodschap ontvangt. In de slotzin van dit boekje benoemt Gumbel het soortelijk gewicht van de keuze die door elk mens gemaakt moet worden: ‘het is een kwestie van leven... of dood’!

Rijkdom van Bill Gates
De inleiding van de herziene uitgave noteert de hoge vlucht die de Alphacursus heeft genomen. Van de cursus die tientallen jaren geleden voor het eerst gegeven werd in Holy Trinity Brompton, een anglicaanse kerk in Londen, lopen er inmiddels wereldwijd meer dan 40.000! Iets van dit succes is doorvertaald in de herziene uitgave: waar de eerste uitgave vooral veel citaten van Engelsen noteerde, is de herziene versie duidelijk meer internationaal georiënteerd. Zo moest bijvoorbeeld een citaat van prins Charles wijken voor een uitspraak van Barack Obama. Met de herziening kreeg het boekje ook een update. De in 1996 nog spraakmakende rijkdom van de Sultan van Brunei wordt in 2011 ingewisseld voor die van Bill Gates. Een ander (klein) verschil betreft de leesbaarheid. De schrijfstijl in de herziene uitgave is wat directer, persoonlijker en eigentijdser. Zo wordt de lezer aangesproken met ‘jij’ in plaats van ‘u’. En is een zin als ‘God zag onze ellendige situatie’ vervangen door ‘God zag wat voor zootje wij ervan gemaakt hadden’. En waar eerst nog gesproken werd over ‘veel mensen die een halsketting of een oorbel dragen met een kruisje eraan’, vindt de lezer daar nu de namen van Madonna, Elton John, Bono en de paus. Het meer persoonlijke karakter spreekt ook in de vermelding van persoonlijke ervaringen uit het leven van Gumbel zelf. Daarmee laat hij de lezer delen in zowel zijn eigen geloofsovertuiging als de worsteling die hij heeft ervaren. In hoofdstuk 2 (‘wie is Jezus?’) opent de schrijver met een persoonlijke reflectie op zijn weg naar het christelijk geloof: ‘ik was soms atheïst, soms agnosticus’. En voegt hij aan de paragraaf over de geloofwaardigheid van de opstanding van Jezus toe dat hij ‘door het leven, de dood en de opstanding van Jezus in het bijzonder tot geloof gekomen is dat er een God is’. Ook toont de schrijver zich soms wat meer pastor, als hij herkenbare ervaringen van Alphacursisten en uit eigen huwelijk en gezin aan de tekst toevoegt.
Detail: opmerkelijk is het in de uitgave 2011 schrappen van een beoordelende uitspraak over de islam. 

Kracht van de Schrift zelf
Wat de inhoud betreft valt op dat de hoofdstukindeling iets is aangepast. In de recente versie is de behandeling van Bijbellezen en gebed omgedraaid: eerst de lessen over het gebed, dan de uitleg bij het lezen van Gods Woord. De reden hiervoor ontgaat me. Bij het belang van het gebed vult hij aan dat christenen haar kracht ook zullen benutten voor de verandering van de samenleving. We delen de overtuiging dat dit nodig is én dat God zijn werk niet alleen in het leven van individuele mensen, maar ook op deze macroschaal wil doen. Opmerkelijk is ook de nieuwe plek van het hoofdstuk over Gods leiding. Gumbel heeft het naar voren gehaald en behandelt dit thema nu voordat hij het werk van de Heilige Geest beschrijft.

Schrijvend over de geloofwaardigheid van de Bijbel durft Gumbel in de herziene uitgave meer uit te gaan van de kracht van het spreken van de Schrift zelf. In 1996 meende hij daar zélf nog een lans voor te moeten breken. Vermeldenswaard is ook dat de hoofdstukken over het werk van de Heilige Geest nagenoeg (letterlijk) hetzelfde zijn gebleven. Wie de Alphacursus kent, zal zeggen: dat verbaast mij niets. Veel deelnemers weten zich immers bij de behandeling van deze hoofdstukken (meestal in het Alphaweekend) bijzonder aangesproken en persoonlijk gezegend door Gods Geest. Tenslotte vond ik nog een verschil tussen beide uitgaven in de paragraaf over genezing. Gumbel is stelliger geworden in zijn uitspraken over de kracht die er ook vandaag bij God is om mensen op het gebed te genezen.

Als ik de balans opmaak, stel ik vast dat de herziene uitgave van het boek van Nicky Gumbel zeer welkom is. Niet omdat de eerste uitgave verouderd of achterhaald zou zijn. De update is immers goeddeels cosmetisch van aard. Maar omdat ik nóg meer aandacht voor deze (vernieuwde) publicatie toejuich. Omdat Gumbel op een Bijbels-verantwoorde wijze de lezer de weg wijst naar een authentiek geloof. En hij de relatie met God zo eerlijk en duidelijk ter sprake brengt, dat de lezer zich uitnodigend voor de keuze geplaatst weet, waarvan duidelijk is geworden dat het gaat om ‘een kwestie van leven... of dood’


1. Friesch Dagblad - 26 januari 2011 - http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=53491

Christen zijn en geloven is gewoon heel normaal
Nicky Gumbel (Alphacursus) over zin en doel van het leven

In honderden kerken in Nederland begint deze week weer de Alphacursus, de bekendste kennismakingscursus met het christelijk geloof. Het boek wat veel wordt gebruik is Een kwestie van leven van Nicky Gumbel. Vorige week verscheen een herziene versie van dit boek dat vele Alphacursusgangers ooit hebben gelezen.

Recensie door Lodewijk Born

Heeft het leven zin? Komt er iets na de dood? En als er een God is, waar is Hij dan? Het zijn vragen die Nicky Gumbel - bekend van de kerk van de Alphacursus - behandelt in het boek Een kwestie van leven. Het is een kennismaking met het christelijk geloof, van iemand met een ongekende passie voor het geloof.

Nicky Gumbel (1955) studeerde rechten en theologie aan de gezaghebbende universiteiten van Oxford en Cambridge. Hij werkte enkele jaren als advocaat en is inmiddels al weer jaren een van de predikanten van Holy Trinity Brompton, een anglicaanse kerk in Londen. In Holy Trinity Brompton loopt al vanaf begin jaren zeventig de Alphacursus en door het succes daar ging de kennismakingscursus met het christelijk geloof letterlijk de wereld over.

Er lopen inmiddels vijftigduizend (!) Alphacursussen in hele wereld. Zestien miljoen mannen en vrouwen, van alle leeftijden, hebben aan de cursus deelgenomen. ‘Vol met vragen over het christendom. En ze hebben God als hun Vader gevonden, Jezus Christus als hun Verlosser en Heer en de Heilige Geest als degene die in hen is komen wonen’, schrijft Gumbel in de inleiding op het boek.

Uit onderzoek van het instituut Christian Research bleek dat Alpha in 2009 met maar liefst 22 procent gegroeid is. De cursus is in Engeland nog steeds onverminderd populair, maar de echt explosieve groei vindt vooral plaats in India, China en Latijns-Amerika. In India bijvoorbeeld waren vier jaar geleden nog maar honderd cursussen, anno 2010 zijn het er ruim elfduizend. Circa vierhonderdduizend mensen hebben daar tot nu toe de cursus gevolgd. Koploper is op dit moment de VS waar de cursus door twaalfduizend kerken wordt gegeven.

Alpha in Nederland
Ook in Nederland is de cursus een groot succes. In 1996 werd de Alphacursus in ons land door de Evangelische Alliantie, IZB en Youth for Christ geïntroduceerd. Inmiddels hebben 180.000 Nederlanders de cursus gevolgd in meer dan duizend kerken, clubs, bedrijven, studentensociëteiten en zelfs gevangenissen. Deze week gaan opnieuw honderden Alphacursussen in Nederland van start.


Vorige week was Nicky Gumbel in Nederland en toen nam hij het eerste exemplaar in ontvangst van de nieuwe, Nederlandse editie van Een kwestie van leven, het boek dat vele Alphacursusgangers wellicht ooit gelezen hebben. Een kwestie van leven kwam namelijk in 1996 voor het eerst uit. Gumbel heeft het boek nu echter herschreven en actuele voorbeelden toegevoegd. President Obama komt nu bijvoorbeeld in het boek voorbij. Opmerkelijk: de nieuwe versie van het boek is eerder in het Nederlands uit dan in het Engels.

Gumbel beschrijft helder de zoektocht van velen naar meer in het leven. Obama wordt daarin opgevoerd die zelf zag hoe duizenden Amerikanen hunkeren naar meer. ‘Ze stellen vast dat hun werk, bezit, hun afleiding, hun bezigzijn gewoon niet genoeg is. Ze willen dat hun leven zin heeft, dat hun bestaan in een overkoepelend verhaal past, iets wat hun chronische eenzaamheid verlicht of hen boven de vermoeiende, onophoudelijke aanvallen van het dagelijks leven uittilt. Ze hebben de verzekering nodig dat daarginds iemand is die om hen geeft en naar hen luistert.’ Het ‘Yes we can’, moet een ‘Yes I will’ voor God worden, zo hoopt Gumbel.

Mannen en vrouwen zijn namelijk geschapen om in een relatie met God te leven, zo betoogt de auteur. Zonder die relatie zal er altijd een hunkering zijn, een leegte, een gevoel dat er iets ontbreekt. Freddy Mercury, voorman van Queen, wordt aangehaald door hem. De leadzanger, die in 1991 overleed, was schatrijk en had ontelbare fans, maar vertelde net voor zijn dood wel dat hij wanhopig eenzaam was. ‘Hij zei: ‘Je kunt alles hebben in de wereld en toch een eenzaam mens zijn; en dat is de bitterste vorm van eenzaamheid die bestaat. Het succes heeft van mij een wereldidool gemaakt en me vele miljoenen opgeleverd, maar het heeft mij dat ene onthouden dat wij allemaal nodig hebben: een duurzame liefdevolle relatie.’’
Uiteindelijk is, volgens Gumbel, slechts één relatie volkomen liefdevol en duurzaam: een relatie met God. ‘Jezus zei: Ik ben de weg. Hij is de enige die ons kan brengen in een relatie met God die tot in eeuwigheid duurt.’

Gumbel neemt de lezer mee langs alle vragen die je als niet-christen en christen kunt hebben. Hoe het nu precies zit met de Opstanding, wie Jezus is en waarom Hij stierf en waarom en hoe je kunt bidden. ‘Bidden is de belangrijkste activiteit van ons leven, omdat we daardoor het best kunnen groeien in een relatie met onze Vader in de hemel’, zegt de man die vroeger niet verder kwam dan twee soorten gebeden. Hij bad een gebed dat zijn oma hem geleerd had. ‘Heer, zegen mama en papa... en iedereen; en maak mij een goede jongen. Amen.’ Een ‘formulegebed’, noemt hij het nu. En hij bad bij crisismomenten.

Soms worden gebeden niet verhoord, omdat het niet goed is wat wij vragen, stelt Gumbel. ‘Het antwoord op ons gebed is ‘ja’ of ‘nee’ óf soms ‘wacht’, en we mogen hier heel dankbaar voor zijn. Als wij altijd alles zouden krijgen wat we willen, zouden we nooit meer durven bidden. Prachtig is het voorbeeld van Ruth Graham, wijlen de vrouw van de Amerikaanse evangelist Billy Graham. Ze zei ooit tijdens een lezing in Minneapolis: ‘God heeft mijn gebeden niet altijd verhoord. Als Hij dat wel had gedaan, dan was ik met de verkeerde man getrouwd - verschillende malen.’

Gumbel citeert even gemakkelijk kerkvader Augustinus als ds. Martin Luther King, rockzanger Alice Cooper en christenauteur C.S. Lewis. Het was voor hem zelf een grote ontdekking wie er óók christen waren, en welke invloed zij hadden. ‘Ik had het ook niet tot me laten doordringen dat een aantal van de grootste filosofen die de westerse wereld ooit heeft voorgebracht - Thomas van Aquino, Descartes. Locke, Pascal, Leibniz, Kant - toegewijde christenen waren. En twee van meest invloedrijke filosofen van onze tijd - Charles Taylor en Alaisdair MacIntyre - hebben een groot deel van hun werk gebouwd op een diepe toewijding aan Jezus Christus.’

Kerk
Een apart hoofdstuk gaat over de kerk. Hij rekent nog maar eens af met het beeld dat de kerk een gebouw is en het staat voor ‘kerkgenootschap’. In al deze denkbeelden zit een kern van waarheid. Toch doen ze geen recht aan het wezen van de kerk. De kerk bestaat uit mensen, zo laat Gumbel duidelijk weten. De kerk is de plek waar mensen worden geroepen tot koinonia, het Griekse woord voor iets gemeenschappelijk hebben, delen.

‘De universele kerk van Jezus Christus is massaal. Volgens de Encyclopaedia Brittannica zijn er meer dan twee miljard christenen.’ En elke dag worden er tienduizenden mensen toegevoegd aan dat aantal. Toen hij theologie studeerde kwamen daar drie Oeganese zendelingen om in Engeland het evangelie te prediken. ‘Toen drong het pas goed tot me door hoezeer de wereld in de voorbije 150 jaar veranderd is. Het Westen is zendingsveld geworden.’ Het aantal christen in Afrika groeide in honderd jaar tijd van tien naar 360 miljoen.

Roddelen
In Een kwestie van leven worden dingen gezegd en geschreven die je eigenlijk wekelijks in menige kerk zou moeten kunnen horen. Over seks, roddelen, relaties, omgaan met bezit, relaties en liefde. Misschien is dat wel mede het succes van de Alphacursus en dit boek van Gumbel. Hij laat zien dat christenen niet worden geroepen zich aan te passen aan hun omgeving, maar anders te zijn vanuit hun overtuiging. ‘We zijn niet geroepen om rare kleren te dragen of religieus koeterwaals te spreken. We mogen normaal zijn. Sommigen denken dat je als christen eigenlijk abnormaal zou moeten zijn, maar dat is volstrekte onzin.’

Hoe meer we op Jezus gaan lijken, hoe normaler we worden, aldus Gumbel waarbij hij de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) aanhaalt. Die zei toen hij christen werd: ‘Nu, met Gods hulp, zal ik mijzelf worden.’
Een kwestie van leven is een verbazend duidelijk boek; over God, geloof en christendom dat je blijft verbazen en een aanrader voor niet-christenen en christenen.

www.vergadering.nu