www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Koninklijke Priesters
Dienaars in Gods koninkrijk 
Bert de Haan
Nehemia Ministries Zwijndrecht
256 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

"Koninklijke priesters" is een boek dat de lezer meeneemt in de rijkdommen van Gods woord en verborgen goudaders blootlegt. De schrijver ontvouwt diepten en openbaringen van Gods eeuwige heilsplan die in de Oud Testamentische priesterdienst verborgen liggen. Hij geeft zicht op de patronen en symboliek van het priesterschap, die een schaduwbeeld zijn voor de hedendaagse priesters in Gods koninkrijk. Zo krijgt de lezer een dieper besef van de grootheid van God en Zijn liefde voor de mensheid.

Daarnaast is dit boek een geweldige inspiratiebron. Het biedt vele handvaten voor de dagelijkse wandel met de Hogepriester van het nieuwe verbond: Jezus Christus.
Hij gaf voor eens en voor altijd Zijn kostbare bloed en bracht dit in het hemelse heiligdom.

Het is van groot belang dat de gemeente gaat inzien dat al Gods kinderen bestemd zijn tot koninklijke priesters.
Zij zijn geroepen om, vanuit intimiteit met Jezus, geestelijke offers te brengen, voorbede te doen, een profetisch geluid te laten horen en het woord terug te brengen onder het volk.

"Koninklijke priesters" is een actueel boek dat dienaars in Gods koninkrijk opwekt hun positie als priestesters in te nemen. Zo wordt zichtbaar waar alles op wacht: de komst van de Koning!


1. Manna Vandaag - 5 oktober 2007 - Manna-vandaag.nl

Koninklijke Priesters
Welk boek heeft het meest indruk gemaakt op voorgangers en oudsten van gemeenten in Nederland en Vlaanderen? Nellie Harrewijn ging voor Manna Vandaag op zoek naar de bevindingen van leiders van grote en kleine gemeenten. Vandaag: Michiel van Klaarbergen, voorganger van de christengemeente De Ontmoeting in Groningen.

Boekrecensie door Michiel van Klaarbergen

Het is een indringend boek en een absolute aanrader. In 1 Petrus 2:9 staat dat wij een koninklijk priesterschap zijn, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom. Als wij nu een koninklijk priesterschap genoemd worden dan wil je toch ook graag weten wat het oude priesterschap behelsde? Dit boek geeft een enorme dimensie aan het koninklijk priesterschap van nu en haalt het Oud Testamentische priesterschap zodanig naar voren dat het ook voor het nu hele rijke lessen te bieden heeft. Lessen die je in de praktijk kunt uitwerken. 

Het is dus niet een theoretisch verhaal maar een boek waarbij je flink aan het nadenken wordt gezet over je eigen priesterschap in de samenleving, je werk, je gezin en in de kerk. 

Weinig mensen beseffen, bleek toen ik dat navroeg, wat de rol was van de priester. We komen vaak alleen tot het offeren door de priesters. Het bijzondere van dit boek is juist dat alle facetten van het priesterschap worden belicht. 

Onder andere worden belicht; de priester en het dragen van de ark; 
de priester die lofprijs en aanbidding brengt; 
de priester in een vruchtdragende bediening; 
de priester en het blazen op de zilveren trompetten en de shofar 

Koninklijke Priesters dienaars in het koninkrijk van God- eindigt met de praktische wandel van elke priester-gelovige. De auteur spreekt ook over zijn eigen leven als voorganger en zijn ervaringen daarin waardoor het boek een boeiende reis wordt door de patronen en symbolen van het priesterschap. 

De inhoud van dit boek doet ook een appel op de verantwoording die God ons heeft gegeven als priester-gelovige. Voor Bijbelstudies of gewoon een diepgaand zoeken in het woord van God is dit een prachtig naslagwerk om te bezitten! 


(Michiel van Klaarbergen is 47 jaar, getrouwd en vader van drie zonen. Hij is voorganger van de Christengemeente De Ontmoeting in de wijk Vinkhuizen in Groningen, een jonge pioniergemeente die drie jaar bestaat. In het dagelijks leven is hij verzekeringsadviseur.) 

www.vergadering.nu