www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Man van Nazareth
Dr.ir. Rudi Hakvoort
Uitgave in eigen beheer
221 pag.
€ 17,95
ISBN 9781471042607
Dit boek nu online bestellen voor slechts € 8,98...

Jezus van Nazareth is ongetwijfeld de belangrijkste Persoon uit de wereldgeschiedenis. Hij vormt dan ook de spil van onze tijdrekening: we rekenen onze jaren vanaf zijn geboorte. 
In dit boek worden enkele hoogtepunten uit zijn leven beschreven en toegelicht:
1. Jezus’ geboorte.
2. Jezus’ doop en de hierop volgende verzoeking in de woestijn.
3. De verheerlijking op de berg en de intocht in Jeruzalem.
4. De instelling van het Avondmaal en Jezus’ gevangenneming.
5. Jezus’ sterven aan het kruis.
6. Jezus’ opstanding uit de dood. 
7. Jezus’ hemelvaart.
Het boek biedt volop historische en archeologische achtergrondinformatie bij de genoemde gebeurtenissen. Tevens wordt ingegaan wordt op de heilshistorische betekenis van Jezus’ leven.

Meer info: www.rudihakvoort.nl/


1. - juni 2012 - www.uitdaging.nl 


Veel achtergrond bij Man van Nazareth

Een bijzonder portret van Jezus wordt geschetst door Rudi Hakvoort in zijn boek Man van Nazareth.

Het concentreert zich vooral op wat er historisch bekend is over Jezus en over Zijn tijd. Hakvoort belicht tal van hoogtepunten. De geboorte, de doop en de verzoeking in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de intocht in Jeruzalem, de instelling van het avondmaal, de kruisiging, de opstanding en tenslotte de hemelvaart. Hij doet dat aan de hand van allerlei archeologische en historische bronnen en dat levert een verrassend beeld op. Zo gaat Hakvoort aan de slag met de 'exacte' geboortedatum van Jezus, legt hij uit op welke dag het laatste avondmaal plaatsvond, etc.

Hoewel hij ook buitenbijbelse (rabbijnse) bronnen raadpleegt, volgt Hakvoort nauwgezet het Bijbelse verhaal. Dat is voor hem de maatstaf.

Het boek staat vol met waardevolle achtergrondinformatie over Jezus en Zijn tijd. Ook wordt door Hakvoort uitgebreid ingegaan op de heilshistorische betekenis van Jezus' leven.

Het boek is in gedrukte vorm verkrijgbaar, maar er is ook een digitale versie beschikbaar voor tablet en e-reader. Die zijn zelfs gratis verkrijgbaar. De gedrukte versie is alleen verkrijgbaar via internetwinkels en Hakvoort's eigen website.

Man van Nazareth kan worden opgevat als een biografie van Jezus, zonder overigens een beschrijving van Zijn onderwijs, Zijn wonderen en Zijn ontmoetingen met mensen. Dat was in een eerder boek van Hakvoort, Wie was Jezus eigenlijk?, al aan bod gekomen.

www.vergadering.nu