www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De leugen: Evolutionisme
Kenneth A. Ham
Uitg. Werkgroep Schepping, Hengelo, 2008
ISBN 9789063960049
180 blz.; € 5,-. 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De bijbelse profetie waarschuwt ons...
dat er in de laatste dagen valse leraars verderfelijke leugens onder de mensen zullen verspreiden. Hun doel is Gods Waarheid in diskrediet te bregen en de gelovigen uit te buiten door zelf bedachte en verzonnen verhalen te vertellen (2 Petrus 2-3).
Zulk een leugen is onder ons. Die leugen heet: EVOLUTIE!
Tegenwoordig zijn veel leken, voorgangers en christelijke opvoeders krachteloos in hun verkondiging van het evangelie. Zij hebben Genesis, het fundament van de bijbelse leer, verworpen. Zij stellen geloof in de mythe van de twintigste eeuw over de oorsprong: Evolutie.1. Reformatorisch Dagblad - 5 november 2008 - www.refdag.nl 

Evolutionisme vergiftigt de samenleving

Boekrecensie door Bart van den Dikkenberg

„Pornografie, abortus, homoseksualiteit, wetteloosheid, euthanasie, abortus, losse zeden, drugs, huwelijksontrouw en andere praktijken zijn beslist vruchten van slechte wortels. Dat zijn de wortels van evolutie, die stevig verankerd zijn in de compost van het humanistisch denken.”

Het boek ”De leugen: Evolutie” van de Amerikaanse creationist Kenneth A. Ham ontleedt de fundamenten waarop de evolutietheorie is gebouwd.

Op een begrijpelijke manier rekent hij op de eerste bladzijde al af met het idee dat iemand onbevooroordeeld kan zijn. Iedereen is volgens Ham voor 100 procent vooringenomen. Ook wetenschappers zijn niet neutraal. „Kan een atheďst zich bezighouden met de vraag: Schiep God? Als hij het als een relevante vraag beschouwt, is hij geen atheďst meer. Het is dus geen kwestie van vooringenomen zijn of niet. Het gaat erom welk dogma het beste is.”

„Evolutionisme is een religieuze stellingname die de menselijke mening boven alles verheft. Het heeft niets met wetenschap van doen”, aldus Ham. Wetenschap heeft volgens hem te maken met zintuiglijke waarnemingen om kennis omtrent de wereld te verkrijgen en het in staat zijn waarnemingen te herhalen.

„Het is gemakkelijk te begrijpen dat er geen natuurwetenschapper aanwezig was gedurende de miljoenen jaren, om getuige te zijn van de oerknal, het eerste leven in een oersoep en een evolutionistische opvolging van eenvoudig naar complex leven. Alle feiten die een wetenschapper heeft -zoals fossielen, dieren en planten, de wereld en het heelal- bestaan in het heden.”

Ham vervolgt: „.....
Lees het hele artikel hier...

www.vergadering.nu