www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Een God van wonderen
Ben Hanegraaff
Uitgave Stichting Overwinning, Alphen aan den Rijn
282 pagina's
€ 14,95
ISBN 9789090260761
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Ben Hanegraaff werd op 20 april 1944 in Leiden geboren als zoon van een machinaal houtbewerker en modelmaker. Alhoewel hij lid was van de Gereformeerde kerk (waar zijn vader ook organist was) en tweemaal per zondag met zijn ouders naar de kerk ging, was hij niet wederom geboren en daardoor ook iemand die God niet kende, niet diende en vaak ook diep in de zonde leefde!

Daar kwam echter grote verandering in, toen hij op 18 augustus 1965 in een kleine tent in Den Haag tot bekering kwam. Ook werd hij daarna door middel van onderdompeling gedoopt in water en ontving hij de doop in de Heilige Geest. Na dit alles wilde hij zijn plan om het bedrijf van zijn vader over te nemen en een succesvolle zakenman te worden, eerst nog gewoon door-zetten. Maar toen God hem riep om een prediker te worden van het Evangelie, ging dit plan niet meer door. Uiteindelijk was het door toedoen van zijn vrouw Nellie, dat zij beiden, direct na hun huwelijk, naar Engeland gingen om te gaan studeren aan een bijbelschool in Birmingham.

Dit had tot gevolg dat zij nu niet alleen een gedegen bijbelschoolopleiding kregen, maar ook werden klaargemaakt voor hun toekomstige bediening, vooral omdat zij in Engeland ook vloeiend Engels leerden spreken. Ben reist nu al jaren over de hele wereld om het evangelie te verkondigen in kleine, maar soms ook hele grote samenkomsten en bijbelstudieseminars. Dit zijn meestal interkerkelijke bijeenkomsten, waar mensen uit allerlei verschillende kerken en denominaties bij elkaar komen om naar zijn boodschap te luisteren. En als Ben niet in het buitenland is, spreekt hij vrijwel iedere zondag in verschillende kerken en gemeenten in Nederland en België.


Verder zijn Ben en Nellie ook de oprichters van het zendingswerk: “Stichting Overwinning” (Website: www.stichtingoverwinning.nl) en daarnaast geven zij tevens een GRATIS twee maandelijks zendingsblad uit met de toepasselijke titel: “Heel de wereld moet het weten!”.

Mocht u dit GRATIS blad ook willen ontvangen? Vraag het dan aan via onze website, of schrijf naar: Stichting Overwinning, Postbus 2009, 2400 CA Alphen aan den Rijn, Holland (Tel: 0172-433232). Ook kunt u op deze wijze meer informatie over ons werk aanvragen of … extra boeken bestellen! Omdat dit boek namelijk uitermate geschikt is, om als een inspirerend en opbouwend geloofsgetuigenis, ook als een bijzonder en niet alledaags kado, te worden doorgegeven aan buren, vrienden, kennissen en familieleden! Moge de Heer u verder rijkelijk zegenen bij het lezen van dit geloofs-opbouwende boek!


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Een God van wonderen

Recensie door de redactie Uitdaging

Kortgeleden verscheen de derde druk van het boek 'Een God van wonderen', met als ondertitel: Een inspirerend en geloofsopbouwend verhaal over de grote Wonderen van God! Het boek is in eigen beheer uitgegeven; in betrekkelijk korte tijd zijn ruim 1600 exemplaren verkocht. Wat wil dit boek wegzetten? Een kennismaking.

Schrijver is Ben Hanegraaff. Hij werd in Leiden geboren, als zoon van een modelmaker. Hij groeide op in een christelijk gezin, maar, zo wordt vermeld, hij was 'iemand die God niet kende'. Daar kwam later verandering in. Op 21-jarige leeftijd kwam hij tot geloof. Daarna werd hij, ook al stond hij op het punt om de onderneming van zijn vader over te nemen, prediker.

Bijbelschool
Op initiatief van zijn vrouw ging Hanegraaff eerst, voor zijn bediening begon, naar Engeland, voor het volgen van een opleiding aan een Bijbelschool. Sindsdien reizen beiden de hele wereld over. En steeds wordt door hen in landen die zij bezoeken het Evangelie verkondigd, vooral door het geven van Bijbelonderwijs en trainingen aan evangelisten, predikers en voorgangers. Dit gebeurt in kleine bijeenkomsten en seminars, maar ook in grote, interkerkelijke samenkomsten van mensen uit allerlei verschillende kerkelijke denominaties.

Neerslachtig
Het boek "Een God van wonderen' is voorzien van een voorwoord van de bekende drs. Jan van Barneveld. Hij plaatst de beweging van Hanegraaff in wat hij de 'derde zendingsgolf' noemt: het dienstbaar zijn aan jonge kerken in redelijk jonge landen, die mensen met het Evangelie in aanraking brengen en gemeenten stichten. 

Van Barneveld schrijft ook: 'Ik moet u eerlijk zeggen dat ik soms een beetje neerslachtig word van boeken vol 'machtige verhalen': Maar de geschiedenissen uit het leven van Ben Hanegraaff en zijn vrouw worden meestal met een beetje humor en vooral ook met een soms diepe geestelijke les verteld. Elke lezer zal herkenbare situaties tegenkomen en een bemoediging (of vermaning) krijgen uit de geestelijke lessen die Ben en Nellie hebben gekregen'.

www.vergadering.nu