www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Gebed van Jezus
Hank Hanegraaff
12.00
9789060679227
Uitgeverij Gideon
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Jezus trok Zich vaak terug, en als Hij weer bij zijn discipelen kwam, had Hij een buitengewone rust over Zich. Petrus wist niet waardoor het gezicht van Jezus zo glansde, maar hij wist n ding: hij wilde dat ook. Het liefst n. Toen Jezus hun zijn geheim vertelde, veranderde hun leven!

"Het beste deel van een reis is vaak het onderweg-zijn. Hank laat ons zien dat het fijnste van het gebed het bidden zelf is. Het Gebed van Jezus heeft me bewust gemaakt van het voorrecht dat ik mag bidden."
Max Lucado

"Dank je wel, Hank, dat je ons even meeneemt in de gebedsruimte van Jezus waardoor we zelf zo willen bidden als onze Heer!"
Joni Eareckson Tada

"Dit is een boekje zoals je van mijn vriend Hank Hanegraaff mag verwach-ten: leesbaar en toch diepgaand. Over het gebed, de eerste van de geestelijke disciplines. Actueel en de moeite waard."
Charles Colson


Nederlands Dagblad - 21 juli 2003 - recensie door Reina Wiskerke

Jabes en Jezus

Op de Amerikaanse boekenmarkt verscheen enkele jaren geleden een curieus boekje. Gemeten aan de verkoopcijfers, werd het een doorslaand succes: The Prayer of Jabez, door Bruce Wilkinson (en zijn ghostwriter David Kopp). Inmiddels is de uitgave vertaald in het Nederlands, maar in ons land ontketende ze geen hype.
Wilkinson adviseerde zijn lezers dagelijks het gebed van Jabes uit 1 Kronieken 4 te bidden: Jabes nu riep, de God van Isral aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd."

Loftuitingen vielen Wilkinson ten deel. Het enthousiaste publiek maakte melding van directe effecten van de gebedsformule. Gemeentegroepen stortten zich massaal op bestudering van Wilkinsons werkje. Lynn Garrett van het Amerikaanse uitgeversblad Publisher's Weekly merkte op dat het heel evangelisch en heel Amerikaans is, dit hele idee dat bidden efficint en effectief is als je maar de juiste techniek en de juiste vorm hanteert. "Net als bij golfen", voegt Garrett er nog aan toe.

Meer tijd was er nodig voordat onder Amerikaanse christenen kritiek een podium kreeg. Langzamerhand kwamen er toch boekjes op de markt die een gebedspraktijk volgens de 'Jabesmantra' aan de kaak stelden. De uitgave met de dreigende titel The Cult of Jabez and the Falling Away of the Church in America, van Steve Hopkins, is daar een voorbeeld van. Hij schaart Wilkinson onder de valse profeten waar Paulus voor waarschuwt.

Hank Hanegraaff van het Christian Research Institute koos niet voor de aanval. Wel schreef hij een boekje dat onmiskenbaar als tegenhanger bedoeld is voor Het gebed van Jabes. Uitgeverij Gideon in Hoornaar, die ook Wilkinsons' bestseller in het Nederlands uitgaf, komt nu met de vertaling van Hanegraaffs reactie. Die kreeg als titel mee: Het gebed van Jezus, het geheim van echte intimiteit met God (118 pag.).

De hype rond Jabes' gebed heeft Hanegraaff aan het denken gezet. "Door de lawine van brieven, telefoontjes en opmerkingen begon ik echter opnieuw te beseffen hoezeer mensen ernaar verlangen om door het gebed in contact te komen met God. Veel mensen gaven aan dat ze zich schuldig voelden omdat ze het gebed geen vaste plaats gaven in hun dagelijkse routine. Door de verbazingwekkende dingen die Bruce Wilkinson heeft bereikt, zijn we ons allemaal bewust geworden van onze eigen tekortkomingen. Net als hij willen we dolgraag dat ons leven meetelt, maar het lijkt vaak wel of we gewoon niet vooruit te branden zijn."

Hanegraaff meent dat christenen voor hun gebedspraktijk in de eerste plaats te rade moeten gaan bij Jezus. "Hij gaf ons geen gebedsmantra; Hij gaf ons een gebedspatroon."
Hoe dat 'patroon' er uitziet, behandelt Hanegraaff vervolgens in zijn boekje. Hij gaat het Onze Vader langs. De auteur komt uiteindelijk ook met wat tips "om in het diepe te gaan". De eerste luidt: "Beschouw het gebed niet langer als een middel om alles te krijgen van u wilt hebben. Begin het gebed te zien als een middel om de rijkdom van een relatie met God te ervaren."


www.vergadering.nu