www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Zoon van God komt terug
't Hart, Johan
236 pagina's
ISBN: 9789064512605
Prijs: Ä 15,95 
Paperback
Uitgever: Het Zoeklicht, Doorn
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het boek wat u in handen hebt gaat over de emotionele vraag van Jezus of Hij bij Zijn terugkomst het geloof zal vinden? Zullen er nog gelovigen overblijven, of keert de hele wereld zich van God af? Het is geen simpele vraag en de auteur wil met u een reis gaan maken door de komende tijd om na te gaan wat Jezus precies bedoelde. Daarbij wordt ook expliciet ingegaan op de motieven die leiden tot de opname van de gemeente, de grote verdrukking en de wereldwijde regering van Jezus op aarde in Zijn vrederijk. U wordt uitgedaagd om de dingen die straks op aarde gaan gebeuren te bekijken vanuit Gods Woord. We mogen troost putten uit het feit dat alles gaat gebeuren zoals God het bepaald heeft. Het loopt Hem niet uit de hand!

. De gemeente van Jezus Christus moet zich voorbereiden op Zijn komst en de tijd herkennen waarin zij leeft.
. De komst van Jezus is voor de gemeente het grote hoogtepunt.
. De komst van de antichrist is voor de wereld een rampscenario

Dit boek bevat een ernstige waarschuwing! De zoon van het verderf, de antichrist komt eraan. Trap niet in zijn val! De auteur wil de wereld waarschuwen voor de tijd die komen gaat, met als doel dat ze inziet dat de Zoon van God spoedig komt!
Niemand weet de dag of het uur van Jezus komst. God de Vader weet die dag wťl! Er is een dag bepaald, er is een uur bepaald. Jezus komt terug. Niemand ter wereld kan Hem tegenhouden. Op de dag en het uur door God de vader bepaald komt de Zoon van God terug. Bent u er klaar voor?

..


1. - september 2019 - www.uitdaging.nl 

Wie zal nog geloven als de Messias komt?

Recensie door Marco van Putten


Verwachting van de spoedige komst van de Messias hoort voor gelovigen centraal te staan. Dat staat ook in verband met het einde der tijden, meestal de 'Eindtijd' genoemd. Het boek `De zoon van God komt terug' van Johan 't Hart gaat hierover. Hoe heeft hij dat gedaan?

Boekanalyse
't Hart stelt de vraag centraal of de Messias bij Zijn komst geloof op aarde zal vinden (Lk 18:8). Dat markeert de sombere kant van dit boek, waarin de verschrikkingen van de 'de Grote Verdrukking' uitgebreid besproken worden. Dit dogma geeft aan waarop het boek is gebaseerd: een bedelingentheorie. 

In 19 hoofdstukken verdeeld over drie delen doorloopt hij de vijf klassieke hoofdbedelingen: 1. De opname van de 'Gemeente'; 2. De grote verdrukking; 3. Openbaring van de antichrist; 4. De wederkomst van de Here Jezus; 5. Het koninkrijk van de Messias/de nieuwe hemel & aarde. De meeste nadruk legt hij op het waakzaam zijn en op het verwachten van de opname van de 'Gemeente'. Hij heeft dit verhelderd met schema's, plaatjes en quotes. Elk hoofdstuk begint met een overzicht van de paragraven erin. Het boek heeft drie bijlagen: over de kerkgeschiedenis van de letterlijke interpretatie van het 1000-jarige Vrederijk, de Vervangingstheorie (Israel vervangen door de 'kerk') en over de methodes van interpretatie van profetieŽn. Het boek sluit af met een Bijbeltekstregister.

Wees erbij!
De boodschap van 't Hart is dat de komst van de Here Jezus vandaag of morgen kan zijn. Dat is vooral positief voor de gelovigen die waakzaam zijn, want die komst zou hun 'Opname in de hemel' betekenen, waar ze voor eeuwig zouden blijven. Maar er is ook een waarschuwing in deze boodschap: wees erbij! Mis de 'boot' niet. Het is de klassiek christelijke manier om de 'lat hoog te houden' omdat de Messias talmt. Bewijsvoering van de spoedige komst wordt onderbouwd met allerlei voorbeelden die (in elke generatie) voor het oprapen liggen. Christenen zouden niet alleen voor de gevolgen van die weeŽn van de 'Eindtijd' moeten bidden, maar zich ook actief moeten inzetten.

Evaluatie
In dit boek staat een interessante vraag centraal, maar die wordt weinig vernieuwd geadresseerd. Wel nieuw is de trendy aandacht voor lsraels herstel. Alleen wordt geen algehele correctie uitgewerkt van de gevolgen daarvan. Nog steeds wordt vastgehouden aan de overtuiging dat Israel de 'Grote Verdrukking' moet ondeegaan, terwijI de 'Gemeente' hoog en droog vanuit de hemel toekijkt en vrijgesteld is van Gods eindoordeel (superioriteitstheorie?). Ook wordt niet breed uitgewerkt welk 'geloof' de Messias verwacht te vinden op aarde. Christocentrisch geloof zou voldoende zijn. Daarnaast zou er geloof in de volgorde van de gebeurtenissen (de bedelingen) van de 'Eindtijd' moeten zijn. Een beschrijving die soms rammelt. Er staan veel herhalingen en Bijbelcitaten in dit boek, maar onduidelijk is welke Bijbelvertaling is gebruikt. Een korte beschrijving wie de auteur is en een zakenregister ontbreken.

www.vergadering.nu