www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Babylon in Europa
Wat zeggen Bijbelse profetieŽn over de Europese Unie?
David Hathaway
Elia Media 2008
ISBN: 9789077412374
96 p, Ä 9,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

DE RELATIE TUSSEN EUROPA EN BABYLON?

De Bijbel spreekt in Openbaringen heel nadrukkelijk over Babylon, over de Antichrist en over Pergamum, de troon van satan.
Dit boek onthult het verborgen doel van de Europese Unie. Een doel dat nu nog gemaskeerd wordt door tal van politieke en economische manoeuvres, schijnbewegingen, onderlinge conflicten en tegenstellingen.

  * Is Europa het verrezen Oost - en West Ė Romeinse Rijk?
  * Is Europa de geestelijke opvolger van Babylon?
  * Is Berlijn nu de zetel van satan?
  * Wat is rol van de Islam in Europa?
  * Waarom startte Duitsland de Eerste en de Tweed Wereldoorlog?
  * Waarom is er (nog) geen opwekking in Europa?
  * Waarom wordt God geweerd in het handvest van de EU ?
  * Wat is Gods visie voor Europa?
  * Wat is Gods antwoord op de strategie van satan?
  * Wat is ons aandeel in deze geestelijke strijd?

Dit boek zal u aansporen om meer dan ooit te bidden voor de vervulling van de bijbelse beloften van God. Het zal uw geloof aanvuren en uw visie voor opwekking versterken.
David Hathaway, de schrijver, heeft een brandende visie voor Europa. Hij is een internationale evangelist die al ruim 50 jaar predikt. Hij bereikt miljoenen mensen, in Rusland, OekraÔne, Oost-Europa en de EU.


1. Profetisch Perspectief - december 2011 - www.profetischperspectief.nl 

Babylon in Europa

Recensie door Feike F. ter Velde

Het thema Europa heeft me persoonlijk altijd sterk beziggehouden. Ik houd er seminars over in het hele land en schrijf er artikelen over. Nu vind je in allerlei kerkelijke kringen visies op de eindtijd, op de tekenen van de tijd en ook verwachtingen die men heeft over toekomstige gebeurtenissen. In die wirwar moet men een begaanbare weg vinden, die vooral bijbels is. De Britse pinkstervoorganger David Hathaway, schreef een boekje onder de titel Babylon in Europa met daarin interessante dingen die om aandacht vragen. Hoewel het boek al een tijdje geleden verschenen is, wil ik het vanwege het thema van dit nummer toch graag onder de aandacht brengen.


Europa is het Avondland met een lange geschiedenis. Het is het vierde rijk in het statenbeeld van DaniŽl 2 Ė de droom van Nebukadnezar. De drie andere rijken zijn: Griekenland, PerziŽ en Babel. In dat ene beeld zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden ze in de eindtijd tegelijkertijd (Dan. 2:35) volkomen verwoest om plaats te maken voor het Koninkrijk van God.


Europa is het graf van de zes miljoen Joden geworden, de Holocaust, het brandoffer. Uit de as van Auschwitz herrees de moderne staat IsraŽl als het politieke brandpunt van de wereld. Maar uit de as van het verwoeste Europa verrees eveneens een nieuwe politieke factor in de wereld: de Europese Unie. Daarna kwam de Europese munt, de euro. Het Europese parlement vinden we in twee steden gevestigd: Straatsburg en Brussel. Bij de groeiende en soms moeizame politieke eenheid van Europa zien we ook een groeiende vijandschap tegen het christendom. Bij de voorgestelde Europese grondwet - weggestemd in Frankrijk en Nederland - hoort een schrijven waarin het humanisme als samenbindende factor wordt genoemd, zonder ook maar een woord te wijden aan vijftienhonderd jaar kerkgeschiedenis in Europa. Die werkelijkheid trekt dagelijks diepe sporen. 


Het europarlement in Straatsburg heeft de contouren van de toren van Babel, naar het zeventiende-eeuwse schilderij van Pieter Breugel. Voor het gebouw staat als kunstwerk de Griekse god Zeus, vermomd als een stier, die de godin Europa ontvoert. De vrouw op het beest kennen we uit de Apocalyps! 


In het Berlijnse Pergamom-museum staat het altaar van Zeus, einde achttiende eeuw opgegraven en meegenomen uit Pergamum naar Berlijn en daar weer opgebouwd. In Openbaring 2:13 lezen we hierover als 'de troon des satans'. Een kopie van deze `troon des satans' liet Adolf Hitler bouwen in Neurenberg in 1934, van waarop hij zijn redevoering hield en opdracht gaf tot de moord op alle Joden in zijn Europese rijk. Let dus op: alle goden en geesten uit de Schrift zijn ook vandaag nog springlevend manifest op het wereldtoneel!

www.vergadering.nu