www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Galaten
De vrijheid van het Evangelie
Dr. Raymond Hausoul
ISBN: 9789057197079
144 blz.
€ 22,50
Uitg: Importantia Publishing
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit deel van de Importantia Studiebijbel krijgt de brief aan de Galaten aandacht. Naast een inleiding bevat het ook een uiteenzetting bij ieder vers. Dit boek is geschreven voor diegene, die meer dan oppervlakkig kennis wil maken met de brief aan de Galaten.
In de inleiding wordt o.a. stil gestaan bij de datering. Juist bij de exegese van Galaten speelt de datering een grote rol. Vervolgens wordt op basis van de literaire indeling de tekst vers voor vers besproken.
Dit boek wil een hulpmiddel zijn bij de studie van de brief aan de Galaten. Binnen de Importantia Studiebijbel heeft het zijn vaste plek om deze functie te vervullen.

Jona
Genade voor beulen en misdadigers
Dr. Raymond Hausoul
ISBN: 9789057197062
42 blz.
€ 14,95
Uitg: Importantia Publishing
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit deel van de Importantia Studiebijbel wordt het bijbelboek Jona verkend. Naast een inleiding bevat het ook een uiteenzetting bij ieder vers.
Dit boek is geschreven voor diegene, die meer dan oppervlakkig kennis wil maken met Jona. In de inleiding wordt stil gestaan bij de schrijver en datering. De plaats in de oudtestamentische canon, met name de verhouding ten opzichte van de andere kleine profeten, komt aan de orde. Ook biedt de inleiding een overzicht van de verschillende interpretaties. Vervolgens wordt op basis van de literaire indeling de tekst vers voor vers besproken.
Dit boek wil een hulpmiddel zijn bij de studie van het boek Jona. Binnen de Importantia Studiebijbel heeft het zijn vaste plek om deze functie te vervullen.
 


1.   indekerk.be Blog - 18 augustus 2023 - indekerk.be...

Galaten en Jona


Boekrecensie door Jona Govaert


door Jona Govaert – Als uitgeverij Importantia Publishing bij u een belletje doet rinkelen, dan kent u waarschijnlijk hun bijbeluitgaven met Strong-coderingen, studiehulpmiddelen om met de talen waarin de Bijbel geschreven is aan de slag te gaan. Naast deze taalhulpmiddelen heeft deze uitgeverij nu ook twee vers-voor-verscommentaren uitgebracht: Galaten en Jona. Meer delen volgen wellicht later. Auteur van deze commentaren is Raymond R. Hausoul, geen onbekende in Evangelische Vlaanderen. Leuk detail voor wie het oog ook wat wil: de covers van de commentaren zijn qua vormgeving gelijkaardig aan de bijbeluitgaven met Strong-coderingen.


De opbouw van de beide commentaren is vrij gelijkaardig. Na een korte inleiding, waarin ook de indeling van de hoofdstukken wordt toegelicht, volgt het vers-voor-verscommentaar. In het deel over Galaten zijn ook tussendoor korte reflectievragen verwerkt.


De commentaren zijn beide toegankelijk geschreven. Galaten is misschien net iets technischer en bevat ook meer toelichtingen met Griekse woorden met de Strong-coderingen. Heel af en toe was het daar voor mij even herlezen om de gedachtegang van de auteur goed te kunnen volgen. Een keer is een vrij specifieke term wel cursief weergegeven, maar niet uitgelegd.


Qua inhoud zijn deze boeken een boeiende verrijking voor de geïnteresseerde bijbellezer. De archeologische achtergrondinformatie voor het boek Jona en zijn plaats in de canon van het OT helpen bijvoorbeeld om dit boek historisch te plaatsen. In Galaten toont Hausoul hoe belangrijk het is om het probleem in Galatië te begrijpen om de uitspraken van Paulus in de juiste context te bezien en uit te leggen.


Wie graag meer uit de Bijbel wil halen, maar niet tevreden is met de vaak heel beknopte uitleg van een studiebijbel, zal deze commentaren zeker kunnen waarderen.


www.vergadering.nu