www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gids voor vergeving
van pijn naar volledige vrijheid
Raymond R. Hausoul
Uitg. Gideon, 2023
216 blz.
Paperback
Prijs: € 19,95
ISBN: 9789059992405

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vergeving. Wat is het precies? Al eeuwenlang breken filosofen, psychologen en theologen hun hoofd over het onderwerp. Talloze boeken zijn erover geschreven. Maar de meningen blijven verdeeld en mensen blijven ermee worstelen. Hoe komt dat?
En, als we dichter bij onszelf blijven... waarom worstel ik met vergeving? Waarom voel ik nog altijd die pijn? Waarom blijven de herinneringen zo springlevend? Vraagt God werkelijk van me om altijd te vergeven? Of erger nog: vergeeft Hij mij echt niet als ik anderen niet vergeef?

Raymond Hausoul heeft met zijn Gids voor vergeving een zeer volledig boek geschreven. Een boek dat de theorie over vergeving koppelt aan de praktijk van het leven van alledag van heel gewone mensen. Hij laat helder zien wat vergeving niet is, wat het wel is, en wat God werkelijk van ons vraagt met betrekking tot vergeving.
En iedereen die maar niet tot vergeving kan komen, wijst hij op een heel bijzondere derde mogelijkheid: die van het afgeven. Een weg waarop Jezus zelf ons is voorgegaan. Een weg die een deur van hoop en vernieuwing biedt voor iedereen die al jaren vastzit. Een weg van pijn naar volledige vrijheid.

 


1.   indekerk.be Blog - 31 oktober 2023 - indekerk.be...

Gids voor vergeving

Boekrecensie door Bart Biesbrouck 

De auteur heeft me aangenaam verrast met verfrissende gedachten rond dit belangrijke thema. Hij neemt je in de eerste hoofdstukken mee in een aantal boeiende, soms verrassende ideeën waar ik er enkele van opnoem:

- Zijn uitgangspunt: (de rode draad in het boek) er zijn niet twee maar drie manieren van aankijken tegenover vergeving. Er is vergeven en niet vergeven (wat dan heel vaak leidt tot wrok, verbittering), maar ook een derde heilzame deur: afgeven!

- Hij illustreert kernpunten van vergeving via het Oudtestamentische jubeljaar & de parabel van de verloren zoon. Vergeving is niet alleen kwijtschelding van schuld, maar ook van herstel van de positie van de dader, een nieuw begin. Zo heeft Jezus dit zelf laten zien in het evangelie: kwijtschelding (kruis) + vernieuwing (opstanding) = vergeving

Vanaf hoofdstuk 4 werkt de auteur een aantal nieuwe gedachten verder uit:
Vergeving is een bewuste keuze – het is heel vaak een (noodzakelijk) proces, het vraagt tijd, zeker als het betekent om los te laten wat je overkomen is – gevoelens moet je erkennen en er woorden aan geven – boosheid is een doodnormale reactie op onrecht dat jou of anderen is aangedaan.

Een belangrijke vraag in hoofdstuk 6 en 7 is: hoe kunnen we naar Gods voorbeeld anderen vergeven?
Het start met het erkennen en bespreekbaar maken van het kwaad. Het kwaad is een ernstige realiteit die in onze huidige ‘sorry-cultuur’ vaak wordt versimpeld: het slachtoffer voelt zich gedwongen om de dader vlug/vluchtig te vergeven.

In Matt 18:15-35 geeft Jezus bv. waardevolle aanwijzingen aan zijn leerlingen die helpen om met het kwaad te kunnen omgaan. De hele passage is als een soort pastorale handleiding bij conflicten, moeilijkheden en misdaden.

Samengevat: Jezus stelt grenzen aan het kwaad! En daar onmiddellijk tegenover: Jezus zet geen grenzen bij vergeving! God is een vergevende God en die genadevolle houding gaat ver.

Vanuit de parabel van de onbarmhartige knecht komt het belang van berouw naar voor bij zowel de dader als het slachtoffer. De auteur beschrijft wat echt berouw bij de dader betekent en vergevingsgezindheid als basishouding bij het slachtoffer. 
Een ontroerend voorbeeld hiervan is de houding waartoe Paulus Filemon aanmoedigt t.a.v. zijn slaaf Onesimus!

Maar wat als vergeving niet (meer) kan? Zo werkt de auteur in zijn boek de krachtige derde deur verder uit: afgeven (hfdst. 11-12). Hij illustreert o.a. deze waardevolle gedachte vanuit de Schrift: de woorden die Jezus aan het kruis uitspreekt, de uitleg van Petrus hierbij in zijn tweede brief en de oproep die Paulus doet in Romeinen 12: 19-21.

Vergeven, afgeven: Hoe bevrijdend is dit (hfdst. 12-13)!

Het boek is heel toegankelijk geschreven, je voelt je persoonlijk aangesproken. Het heeft me met regelmaat verrast met een nieuwe inkijk in wat vergeving is, en hoe we concreet en actief met elkaar als christenen omgaan in Gods Koninkrijk. Zeker het lezen (en overdenken) waard!

www.vergadering.nu