www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Gods toekomst voor dieren
Van schepping tot nieuwe schepping
Raymond R Hausoul
Uitg.: Kok Boekencentrum, 2019
ISBN: 9789023957188
Pagina's: 208
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In Gods toekomst voor dieren gaat de Vlaamse theoloog Raymond Hausoul de uitdaging aan om op een verantwoorde manier vanuit de christelijke geloofsleer dieper na te denken over Gods weg met dieren van schepping tot nieuwe schepping. 

God houdt van dieren en geeft hun een bijzondere plaats in de schepping. Maar hebben dieren ook een plaats in Gods verlossingswerk? Zijn er straks dieren op de nieuwe aarde? Zien we er ons geliefde huisdier terug, en wat betekent dat voor onze huidige omgang met dieren? 

..


2.   indekerk.be Blog - april 2019 - indekerk.be...

Gods toekomst voor de dieren

Recensie door Jacob Vergouwe

Toen het boek uitkwam en ik de titel las, had ik me voorgenomen het boek niet te kopen noch te lezen. In een gesprek met enkele collega’s heb ik me echter laten overhalen het te lezen en een recensie erover te schrijven. Toen ik het boek in mijn handen kreeg en de subtitel las werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Ik ben met enthousiasme begonnen lezen.


Hausoul benadrukt hoofdstuk na hoofdstuk dat God grote aandacht heeft voor de dieren in relatie met de mens. Gods heilswerk betreft de mens, de gehele kosmos en daarom dan ook de dierenwereld. Het boek is daarmee een appèl aan de christen om dit brede perspectief te zien en los te komen van het (evangelisch) individualisme van het persoonlijk heil en het individualisme van de wereld om medeschepselen te “gebruiken” voor het eigenbelang. Op dit gebied is nog niet zoveel verschenen en betreedt hij met dit boek onontgonnen terrein.

Vanuit de beschrijving van de schepping in de eerste hoofdstukken van Genesis (nog niet zo bekend in de Nederlandse literatuur!) via de ongehoorzaamheid van de mens aan Gods gebod en de gevolgen daarvan voor de verdere geschiedenis van de mens spreekt Hausoul over de voltooiing van de nieuwe hemel en aarde en de plaats van dieren daarin. De eerste hoofdstukken konden me boeien, omdat Hausoul me steeds meenam met opmerkelijke statements aan de hand van de Bijbeltekst. De laatste hoofdstukken (10-13) heb ik met veel interesse gelezen.

De behandeling van Jesaja 65 in hoofdstuk 12 is cruciaal voor zijn thema. Ik vond het weldadig dat Hausoul kiest voor overeenkomst, in elkaars verlengde van het toekomstig vrederijk en de nieuwe hemel en aarde. De aankondiging van ‘de nieuwe hemel en nieuwe aarde’ – zo betoogt hij – moet opgevat worden meer als een proces van de herschepping dan de uiteindelijke voltooiing. Het vrederijk is de vervulling van de beloften verbonden met het Davidische koningshuis en Jeruzalem, met alle weldadige zegeningen voor mens en dier van deze schepping én tegelijkertijd een voorsmaak van wat de voltooiing van de nieuwe schepping zal zijn. Hij zegt op blz. 191: “Als we Jesaja 65 procesmatig opvatten en profetie zien als een zwakke weerspiegeling van waar God in de eeuwigheid naartoe wil werken, is er ook hoop voor de dieren. […] Het is echter cruciaal te erkennen hoe aards het hele visioen in Jesaja 65 is, hoe materieel en tastbaar”. Ik ben het eens met de idee Jesaja 65 als heel materieel en tastbaar gezien dient te worden, maar om alleen op een visie zonder bredere ondersteuning de conclusie te verbinden m.b.t. de dieren in de nieuwe schepping gaat me te snel. Hier dient m.i. nog meer onderzoek plaats te vinden naar onderbouwing vanuit de Schrift.

Ik ben blij het boek gelezen te hebben en uitgedaagd te zijn verder na te denken wat de draagwijdte is, juist m.b.t. de dieren, van het wegdragen van de zonde uit de gehele kosmos door het Lam (Jh1:29), het zuchten van, verwachten en reikhalzend uitzien van de schepping naar de openbaring van de zonen Gods (Rm8:19-22). Van harte ter lezing en bestudering aanbevolen. Of de vragen op de achterflap beantwoord worden, laat ik graag aan de lezer over.
 
 


1.   Bol.com - april 2019 

Gods toekomst voor dieren

Recensie door Dr. Taede A. Smedes

De auteur is als onderzoeker verbonden aan de ETF te Leuven, waar hij zich richt op de thematiek van de nieuwe hemel en aarde. In deze bijbels-theologische studie richt hij zich op een behoorlijk onderbelicht onderwerp: de plaats van dieren in Gods scheppingsplan. Hausoul meent dat de traditionele focus van theologen op de plaats en het heil van de mens te eenzijdig is. Uitgaande van het bijbelse spreken over schepping en herschepping laat hij zien dat dieren in Gods scheppingsplan en heilsgeschiedenis een grotere rol spelen dan vaak gedacht. God kent dieren rechten toe, komt voor ze op, ze spelen ook in de herschepping van de wereld een rol. Vanuit een herziene opvatting van de heersersopdracht (Genesis) stuurt Hausoul er bij met name conservatieve christenen op aan om hun houding ten opzichte van dieren te herzien. In het laatste hoofdstuk verdedigt de auteur zelfs vegetarisme als een bij uitstek bijbelse levenskeuze. Verrassend boek, dat vlot leest, overigens met geen woord rept over de biologische verwantschap tussen mens en dier, en vooral gericht lijkt op behoudende gelovigen. Een erg origineel boek als dit was er in het Nederlands nog niet.


www.vergadering.nu