www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Jodendom
Dr. A. van der Heide
Kok, 190 pag. paperback
Prijs: Ç 13,50
ISBN 9789043503624
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit boek wordt op beknopte en toegankelijke wijze een beschrijving gegeven van de joodse godsdienst, zoals die zich in een lange geschiedenis heeft ontwikkeld en in
de huidige tijd wordt beleefd en geleefd.
Na een overzicht van de geschiedenis van het joodse volk volgt een beknopte behandeling van de belangrijkste joodse geschriften (Bijbel, Talmoed, Midrasj, halachische literatuur) en van de belangrijkste godsdienstige voorstellingen in Oudheid, Middeleeuwen en moderne tijd.
Een uitvoeriger hoofdstuk is gewijd aan de feesten, rituelen en gebruiken die het traditionele joodse leven kenmerken. Een schets van het Jodendom in Nederland besluit het geheel.
 
 


1. IsraŰl en de Bijbel - september 2008 - www.israelendebijbel.nl

Jodendom
Recensie door Ton Stier

Voor wie op beknopte en toegankelijke wijze informatie over het Jodendom wil verkrijgen, is het boek 'Jodendom' van dr. A. van der Heide zeker aan te bevelen. 'Jodendom', wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Van der Heide geeft de term inhoud met 'het geheel van godsdienstige en culturele uitingen die door Joden zijn voortgebracht', om vervolgens aan te geven dat de term ook een aanduiding is voor het Joodse volk als geheel. Immers iedere Jood, seculier of godsdienstig, is zich bewust van zijn unieke identiteit, die hem verbindt met de levensgeschiedenissen van zijn 'vaderen'.

Op prettige wijze komen onderwerpen aan bod als: Joodse familienamen, Joodse geschiedenis in vogelvlucht, de Hebreeuwse Bijbel met de voor ons afwijkende indeling van de bijbelboeken, het werk van de Masoreten, maar ook een overzicht en uitleg van de Joodse geschriften (Talmoed, Midrasj en hallachische literatuur), Joodse feesten en rituelen, enz.

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de Joden in Nederland (ongeveer 36.000, volgens een telling in 2000) met hun geschiedenis en een overzicht van Joodse instellingen en organisaties. Voor wie zich in sommige onderwerpen verder wil verdiepen, zijn onder het kopje 'verder lezen' handige literatuuroverzichten opgenomen.

 


1. Biblion - september 2008 - www.israelendebijbel.nl

Jodendom

Geschiedenis van de joodse godsdienst vanaf de klassieke rabbijnse periode (eerste eeuwen voor onze jaartelling). Aan de orde komen in vogelvlucht: de geschiedenis van het volk, de literatuur (Tenach, Talmoed), theologie, levensregels (halacha). Het slothoofdstuk gaat over joden in Nederland.

De auteur, hoogleraar juda´stiek aan de VU (Amsterdam), geeft, met kennis van zaken geschreven, een informatief overzicht van het jodendom. Enkele illustraties en tekstvoorbeelden, een compleet register en literatuuropgaven om verder te lezen (vaak met een korte beschrijving; ook buitenlandse uitgaven/talen) maken van dit zeer leesbare boek een handzaam compendium voor ieder die ge´nteresseerd is in het jodendom.


www.vergadering.nu