www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


TOEVALLIG NIET
De vijfde conferentie over creationisme
Evert van der Heide
ISBN 9789063534240
paperback
80 pag.

Prijs: EUR 6,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


/>

De Oogst - mei 2004

door P. de B.

Toevallig Niet

De wetenschapper dr. E. van der Heide geeft in het boekje 'Toevallig Niet' een verslag van en commentaar op de vijfde internationale conferentie over het creationisme, die in 2003 is gehouden. Het boekje is een hart onder de riem voor een ieder, die gelooft in de schepping. Het blijkt, dat je meer geloof nodig hebt om de evolutietheorie aan te nemen dan in schepping te geloven. Na 150 jaar wetenschappelijk onderzoek, sinds Darwin, is er geen enkel steekhoudend bewijs gevonden, dat een mens van een aap afstamt. Alle overgangsvormen blijken bij nader onderzoek toch óf aap óf mens te zijn.

Het meest interessant in het boekje zijn de hoofdstukken over de opvallende resultaten van radiodatering. De maximale leeftijd van de aarde kan men hierdoor wetenschappelijk op 14.000 jaar vaststellen. Dit heeft enorme gevolgen voor de wetenschap. De andere dateringsmethoden komen hiermee op losse schroeven te staan. Een zesdaagse schepping blijkt beter met de nieuwe resultaten te verenigen dan een geleidelijke evolutie van ettelijke miljoenen jaren. De rode draad in het boekje is, dat nog niet zo lang geleden een grote catastrofe (de zondvloed) heeft plaatsgevonden. Deze catastrofe verklaart vele problemen, waar wetenschappers tegenop lopen en miljoenen jaren voor nodig denken te hebben.

Het is een nuttig boek in verband met evangelisatie. Evolutie komt vaak aan de orde in gesprekken met niet christenen, die de evolutietheorie veelal klakkeloos voor waar aannemen. Het boekje vereist wel enige voorkennis, ook al worden moeilijke begrippen kort uitgelegd. De auteur geeft bruikbare verwijzingen voor verdere bestudering van dit belangrijke onderwerp, zowel op Nederlands als Engelstalig gebied. Aanbevolen ter bestudering voor met name scholieren, studenten en docenten.


www.vergadering.nu