3. RECENSIES


Levensveranderend leren

Auteur: Howard G. Hendriks
Uitvoering: paperback, genaaid, met flappen
Omvang: 144 pagina's
Uitgeverij Medema, ISBN: 9789063534608
Prijs: € 12,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Tegenwoordig lijkt het in onderwijssituaties eerder te gaan om het uiteenzetten van lesmateriaal dan om het overbrengen ervan. Het resultaat daarvan is dat studenten niet gefascineerd en gemotiveerd zijn door de lesstof ? en er ook niet van genieten. Maar als u de soort leraar bent die zelf graag wil blijven groeien om zo de levens van uw studenten tot bloei en ontwikkeling te zien komen, dan hebt u nu het juiste boek in handen.
Gebaseerd op zijn jarenlange ervaring op het gebied van communicatie heeft Hendricks zeven strategische ideeën over onderwijzen afgeleid: 'De zeven wetten van de leraar.' Ze zijn speciaal voor u ontworpen, om u te helpen de boodschap zo uit te dragen, dat het een grote invloed heeft op het leven van de mensen die u onderwijst.


3. Kerkblad van het Noorden - 20 januari 2007 - www.kerkbladvoorhetnoorden.nl

Het Woord in het hart leggen (2)

Recensie door Stoffer Otten

Levens veranderend leren
Het tweede boek heeft als titel: Levensveranderend leren. De kunst om het Woord in mensenharten te leggen, Howard Hendricks. Uitgave Medema, 143 blz, € 12,95. [ Klik hier... ]

2. Camagazine - 31 maart 2006

Boekbespreking door Marlien de Vos

Vol goede moed begint hij te vertellen over het Evangelie. En hij vindt gehoor! Dat wil zeggen: de eerste drie minuten. Daarna is de gepaste beleefdheid weggeëbd en valt desinteresse van de gezichten af te lezen. Het is de nachtmerrie van iedere leraar, ook van de leraar die de kinderdienst leidt, een nachtmerrie die helaas maar al te vaak wordt bewaarheid.

Het boek Levensveranderend leren kan dergelijke ongemakkelijke situaties op de zondagmorgen voorkomen. De auteur is Howard Hendricks, hoogleraar en voorzitter van het Centrum voor Christelijk Leiderschap in Dallas. In zeven hoofdstukken bespreekt hij even zovele wetten van de leraar. Hendricks legt uit dat een leraar niet alleen kennis van de lesstof dient te hebben, maar dat hij ook zijn leerlingen moet kennen. Hendricks beweert dat de passie voor communicatie met hen de sleutel is tot de motivatie van de leerling.

De droge theorie wordt opgefrist met de ervaringen van Hendricks. Hij vertelt over leraren in zijn studietijd die het verkeerd aanpakten en over degenen die indruk op hem maakten. Ook zijn eigen ervaringen met lesgeven neemt hij onder de loep. In het boek staat bijvoorbeeld een anekdote over een weekend dat hij als hoogleraar in een studentenhuis ging slapen om zijn studenten beter te leren kennen.

Ook het boek zelf is doordrenkt van Hendricks’ passie voor communicatie, wat aanstekelijk werkt. Alsof de schrijver dat effect heeft voorzien: achter in het boek staan zeven lessen met opdrachten. Hendricks prijst de lezers van het boek omdat zij nog steeds bij willen leren. Maar is de eer niet aan hem? Zijn boek maakt tenslotte dat iedereen weer terug wil naar de collegebanken, met hoogleraren als Hendricks voor in de zaal.


1. De Band - februari 2006 - www.filadelfia-zending.nl 

Boekbespreking door Barend Verkerk

Hier worden 'zeven wetten van de leraar' beschreven. Speciaal voor diegenen onder u die de boodschap van de Bijbel graag zo willen uitdragen, dat het grote invloed krijgt op de levens van de mensen die u onderwijst. De schrijver heeft hier zelf jarenlange praktijkervaring mee en hij wil die met ons delen. Leren is veranderen en in de eerste plaats moet de leraar zelf bereid zijn te veranderen, of beter gezegd 'durven leren'. Het boek is samen te vatten in het woord 'TEACHER, elke letter staat voor één van de zeven principes die in de verschillende hoofdstukken worden beschreven: Teacher, educatie, activiteit, communicatie, hart, bemoediging (encouragement), bereidwilligheid Creadiness). Geen droog, saai boekje trouwens. Het staat vol met voorbeelden uit de lespraktijk. Goed voor de onderwijzers onder u, maar zeker ook voor de geestelijke 'leermeesters'


www.vergadering.nu